SANANVAPAUDESTA

Minulta on kysytty mitä mieltä olen edustaja Teuvo Hakkaraisen oikeusprosessista.

Minulla on asiasta oma ja selkeä käsitykseni, mutta en lähde sitä julkisuudessa enemmälti avaamaan, koska lakeja säätävän kansanedustajan ei ole sopivaa puuttua tuomioistuimen toimintaan missään yksittäistapauksessa. Lain säädäntö ja tuomiovalta on pidettävä erillään. Kirjoitan vain muutaman rivin yleisellä tasolla siitä, miten minä ymmärrän sananvapauden.

Sanotaan että Suomessa on sanan vapaus. Tässäkään asiassa ei ole vapautta ja oikeutta ilman velvollisuutta. Laki antaa oikeuksia, mutta tuo samalla velvollisuuksia. Vapaus ilmaista mielipiteensä tuo samalla vastuun siitä mitä sanoo. Tämä koskee meitä kaikkia, niin edustaja Hakkaraista kuin edustaja Hongistoakin, sekä vaikkapa Turun eduskuntatutkimuksen laitoksella työskentelevää erikoistutkija Erkka Railoa. Nostan esiin erikoistutkija Railon nimen, koska Hän on 4.1.2017 Iltalehdessä olleessa jutussa todennut ”Perussuomalaiset pelaa rasismin kanssa kaksilla korteilla”.

Tulkitsen Railon lausuman niin, että hänen mielestään kaikki perussuomalaiset pelaavat rasismin kanssa kaksilla korteilla ja ovat näin rasisteja. Hän ei lausunnossaan millään tavalla erittele sitä kuka pelaa ja kuka ei, vaan Hän leimaa sanalla ”Perussuomalaiset” kaikki puolueen jäsenet. Myös minut. Jos Railo olisi sanonut että puolueessa on henkilöitä jotka pelaavat rasismin kanssa kaksilla korteilla, en tulkitsisi asiaa niin että Hän pitää myös minua rasistina.

Sanon suoraan että minä hämmästelen Railon kommenttia. Hämmästelen, koska erikoistutkijana Hän on tietoinen, taikka ainakin Hänen pitäisi olla tietoinen, että esimerkiksi Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on useampi poliisitaustainen edustaja. Puolueessa on poliiseja monin verroin enemmän ja Railo puhui pelkästään Perussuomalaisista, tarkoittaen ilmeisesti koko puoluetta, ei pelkästään eduskuntaryhmää. Kun poliisina työskentelevälle Perussuomalaisen puolueen jäsenelle lyödään rasistin leima otsaan, on sillä valtava vaikutus. Miten asiantuntijana esiintyvän erikoistutkijan rasistiksi leimaama henkilö voi työskennellä julkista valtaa käyttävässä virassa? Virassa jonka hoitamisessa edellytetään ehdotonta puolueettomuutta. Minun mielestäni ei mitenkään. Kantaako Railo vastuunsa sanomisistaan? Tarkoittiko Hän todella sitä mitä sanoi?

Jos tarkoitti, kysyn seuraavaksi, miten eduskuntatutkimuksen laitoksella työskentelevä erikoistutkija voi julkisesti kommentoida TV:n uutislähetyksissä puolueiden kannatusmittausten tuloksia? Mielestäni tämän jälkeen ei enää voi, koska ainakaan minä en enää luota erikoistutkija Railon puolueettomuuteen lausunnon antajana. Railon puheilta on pohja pois Hänen ilmiselvän ennakkoasenteellisuutensa vuoksi. Jos ei tarkoittanut sitä mitä sanoi, niin miten Hän toimii korjatakseen aiheuttamansa vahingon ja mielipahan?

Kun paljon julkisuudessa ollut ja esiintymään tottunut erikoistutkija lausuu toimittajalle tuolla tavalla, on ainakin minulle päivän selvää että samanlainen ”sammakko” voi päästä suusta taikka tietokoneen näppäimistöltä keneltä tahansa. Jos tällaisista tahattomista lausumista lähdetään lakitupaan, on käräjäsalien ovilla kohta pitkät jonot.

Puheissa ja kirjoituksissa on vaarallista yleistää. Sano mitä sanot taikka kirjoita mitä kirjoitat, mutta älä yleistä, äläkä leimaa koko kansaa, heimoa, joukkuetta, puoluetta, ryhmää tms.

Kaikki hämäläiset eivät ole hitaita, vaikka joskus kuulee muuta väitettävän, eivätkä kaikki savolaiset eivät ole umpikieroja, vaikka sellaistakin väitetään ja kaiken huippuna on väite meistä pohjalaisista miehistä, että me mukamas olemme juroja tappelijoita.

Mikään näistä väitteistä ei pidä paikkaansa, sillä minä tunnen ainakin yhden erittäin nopean hämäläisen ja muutaman rehellisen savolaisen. Tuttavapiiriini kuuluu myös lukematon määrä leppoisia pohjalaisia miehiä. 😀

Käsitykseni mukaan näissä kansan keskuudessa kiertävissä sanonnoissa, toisin kuin erikoistutkija Railon lehdistölle antamassa kommentissa, viljellään hyväntahtoista huumoria. Jos jokainen huumoria ymmärtämätön tulkitsisi tulleensa vihapuheen, taikka peräti halveksunnan kohteeksi ja tekisi aina poliisille tutkintapyynnön, ei poliisi muita juttuja ehtisi tutkimaankaan. Jos tälaanen meno jatkuus ja leviääs viälä laajemmalleki, rupiaas olemahan käräjäsaliis tungosta. Mihinä välis ne oikiat jutut sitte ratkottaas? Mä pirän notta niitäki o!