Järviseudun Sanomien kolumni

Arvoton näytelmä

Muutama viikko sitten eduskunnassa käsiteltiin aito avioliitto -kansalaisaloitetta.
Salikeskustelu oli vilkas ja osittain kärkeväkin. Mieleeni jäi vihreiden edustaja Emma Karin puhujakorokkeelta pitämän puheen aloitussanat ”Arvoisa puhemies! Arvoton näytelmä kuvaa hyvin eduskunnan toimintaa sateenkaariperheitä kohtaan”. Kansalaisaloitteen käsitteleminen oli Hänen mielestään vain arvoton näytelmä. Aloitteen allekirjoittajat saattavat olla toista mieltä.

Viime viikolla oppositiopuolueet esittivät hallitukselle epäluottamuslauseen koulutukseen kohdistuvista leikkauksista. Myös edustaja Karin oma eduskuntaryhmä allekirjoitti välikysymyksen. Salikeskustelu oli jälleen vilkasta. En kuitenkaan kuullut kenenkään sanovan että tämän asian käsitteleminen olisi jotenkin arvotonta taikka edes näytelmää, vaikka välikysymystekstissä kaikki näytelmän tunnusmerkit ilmenivätkin.

Minun silmissäni opposition voimakkain ase – välikysymys – muuttui tällä kertaa arvottomaksi näytelmäksi siinä vaiheessa, kun totesin välikysymyksen jättäneiden puolueiden olleen itse edellisellä hallituskaudella hyväksymässä sivistystoimeen monin verroin suurempia leikkauksia. Useissa puheenvuoroissa tuotiin selkeästi esille, että kovinta kieltä ja ankarinta arvostelua suoltanut SDP oli hyväksynyt hallituksessa ollessaan 270 miljoonan euron leikkaukset. Edellisessä hallituksessa valtiovarainministerin salkku oli juuri SDP:n hallussa ja vastuuministerinä hallituksen lopputaipaleella puolueen puheenjohtaja Antti Rinne. Salikeskustelussa tuli esille että tuolloin sovittujen leikkausten vaikutus ulottuisi myös tälle kuluvalle hallituskaudelle.

Toinen esimerkki tekojen ja salipuheiden ristiriidasta ja jonkinmoisesta näytelmästä paljastuu puhuttaessa poliisivirkojen määrästä. SDP:n edustajat ovat salikeskusteluissa kyselleet, minkä vuoksi nykyinen hallitus ja erityisesti Perussuomalaiset hyväksyvät poliisivirkojen vähentämisen. Toistuvien kyselyjen innoittamana selvitin hieman taustoja ja totesin, että poliisivirkojen vähentäminen ei suinkaan alkanut Perussuomalaisten tultua hallitukseen, vaan jo paljon aikaisemmin. Hallituskaudella 2003 – 2007 sisäministerin salkku oli SDP:llä. Hallituskauden alussa poliisivirkoja oli 8010 ja lopussa 419 virkaa vähemmän. Seuraavalla hallituskaudella 2007- 2011 SDP oli oppositiossa ja poliisivirkoja lisättiin 285:llä. Vuosina 2011 – 2015 SDP oli hallituksessa ja jälleen vähennettiin 393 virkaa, niin että vuoden 2014 lopussa poliisivirkoja oli enää 7483. Tämän lisäksi SDP oli nostamassa myös poliisien eläkeikää, tekemässä surullisen kuuluisaa poliisin hallintorakenneuudistusta ja kaiken lisäksi vielä lakkauttamassa liikenteen valvonnan erikoisyksikköä Liikkuvaa Poliisia.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja moittii salikeskustelussa usein nykyisiä hallituspuolueita ”kaksilla rattailla ajamisesta”. Jokainen voi itsekseen pohtia kuka, taikka mikä puolue niillä kaksilla rattailla todellisuudessa ajelee ja millaisia näytelmiä miettii kulkiessaan.

Reijo Hongisto
Kansanedustaja