KIRJALLINEN KYSYMYS

Jätin tänään alla olevan kirjallisen kysymyksen. Kysymyksen allekirjoitti kymmenkunta edustajakollegaa yli puoluerajojen.

Suden siirto koko maan alueella suojeludirektiivin liitteeseen V

Eduskunnan puhemiehelle

Sosiaalisessa mediassa on keskusteltu erityisesti susien aiheuttamista koiravahingoista. Kymmeniä koiria on raadeltu. Muutamia koiria ovat eläinlääkärit onnistuneet pelastamaan, mutta suurin osa suden hyökkäyksen kohteeksi joutuneista koirista on menehtynyt, ne on syöty joko kokonaan taikka osittain.
Oman harrastekoiran menettäminen on koiran ohjaajalle henkisesti ja taloudellisesti kova isku. Suden suuhun katoaa koiran kouluttamiseen käytetty aika ja vaiva ja tietenkin raha. Koiransa menettänyt voi hakea lemmikistään korvausta, mutta valtiolta saatava korvaus vain harvoin kattaa edes murto-osaa suden aiheuttamasta vahingosta.
Koiraharrastajat katsovat valtiovallan toimia, taikka pikemminkin toimimattomuutta ihmeissään. Toisaalta viranomaiset edellyttävät ja suorastaan vaativat koiraharrastajia kouluttamaan koiria SRVA toimintaan, mutta eivät ymmärrä, taikka halua ymmärtää maasuurpetojen, erityisesti suden koirille aiheuttamaa uhkaa.
Koiraharrastajilta saamani tiedon mukaan maassamme on jo alueita, joilla ei voi käyttää koiraa SRVA tehtävässä. Näiden alueiden määrä lisääntyy koko ajan. Tilanne huononee päivä päivältä. Osa SRVA toimijoista lopettaa vapaaehtoistoimintansa, koska ei halua uhrata koiraansa antaessaan poliisille virka-apua.
Asiaa on syytä tarkastella myös eläinsuojelulain kannalta, sillä liikenneonnettomuuden vammauttama eläin saattaa ammattitaitoisten etsijöiden puutteessa joutua kitumaan päiväkausia. Tämä ei ole kenenkään etu.
Suomessa suden suojelu jakaantuu maantieteellisesti niin, että poronhoitoalueella susi on suojeltu direktiivin liitteessä V ja poronhoitoalueen ulkopuolella liitteessä IV. Koiraharrastajien mielestä Suomen tulisi välittömästi käynnistää EU:n kanssa neuvottelut, joilla susi siirretään koko valtakunnan alueella direktiivin liitteeseen V. Tällöin erityisesti koiravahinkoja aiheuttavien susien poistolupien myöntäminen myös poronhoitoalueen ulkopuolella olisi nykyistä joustavampaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta suden suojelustatus muutetaan myös poronhoitoalueen ulkopuolella suojeludirektiivin liitteeseen V?

Helsingissä 24.10.2017

Reijo Hongisto / si