LAPSET JA RUOKARUKOUS

Viimeaikoina on keskusteltu lasten ruokarukouksesta. Joissakin päiväkodeissa ruokarukous on kielletty ja joissakin päiväkodeissa saa rukouksen lausua.

Lapset näyttävät olevan eriarvoisessa asemassa. Näin ei tietenkään tasa-arvoisuuden nimiin vannovassa maassa saa olla.

Selvittelin asiaa ja löysin Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi hallintojohtaja Matti Lahtisen kirjoituksen. Käy lukemassa, jos asia kiinnostaa.

Kirjaan tähän kirjoituksen ydinkohdat:

Voiko päiväkodissa kertoa lapsille jouluevankeliumista? KYLLÄ VOI

Kielletäänkö lapsilta joulukirkko? EI

Saako päiväkodin joulujuhlassa laulaa Enkeli taivaan? SAA

Kun Lahtinen ei kirjoituksessaan ottanut kantaa lasten ruokarukoukseen, kysyin siitä vielä erikseen sähköpostilla. Lahtinen vastasi kysymykseeni ja kun Hän antoi luvan julkaista vastauksensa, liitän sen myös tähän.

”Hei,

opettajan tai muun henkilön johdolla lausuttava ruokarukous on uskonnollinen toimitus ja siten uskonnonharjoittamista (esim. Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 11.11.2011, 3634/4/10). Opetushallituksen tulkinta on se, että päiväkodissa ja kouluissa voidaan rukoilla ruokailun yhteydessä, mutta käytännöstä tulee ilmoittaa etukäteen huoltajille. Huoltajat voivat ilmoittaa, etteivät heidän lapsensa osallistu ruokarukoukseen. Päiväkodin ja koulun ruokailutauot ja niiden käytännön järjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kukaan joudu vastoin tahtoaan osallistumaan rukoukseen. Rukouksen sijasta voidaan esimerkiksi edellyttää, että lapset hiljentynyt hetkeksi ennen ruokailun aloittamista.

Päätöksen uskonnollista tilaisuuksista ja toimituksista tekee varhaiskasvatuksen järjestäjä. Käytännössä päätösvalta on useimmiten delegoitu päiväkodin johtajalle. Halutessaan esimerkiksi kunta voi linjata, että kunnan päiväkodeissa noudatetaan yhtenäistä käytäntöä.

T. Matti Lahtinen”

Kuten huomaat, lapsi saa lausua ruokarukouksen jos Hän taikka Hänen huoltajansa ei sitä erikseen kiellä. Jos kieltää, lapsen ei tarvitse osallistua rukoukseen, mutta minun tulkintani mukaan se ei saa estää muiden lasten ruokarukousta.

Oma johtopäätökseni on edelleen se, että lapsella on oikeus ruokarukoukseen jos Hän taikka Hänen huoltajansa niin haluaa. Opettajalla ei ole oikeutta sitä erikseen kieltää.

On hyvä muistaa, että miljoonat lapset elävät edelleen köyhyydessä ja näkevät nälkää. Suomalaisille lapsille päiväkotien ja koulujen yhteisruokailu on itsestään selvyys. Itsestään selvyys ei oikeuta ylimielisyyteen myöskään ruoan suhteen. Ylpeys käy lankeemuksen edellä.

Tämän takia lasten on hyvä oppia kunnioittamaan ruokaa ja ruokailutapoja. Ruokarukous ennen ruokailun aloittamista on hyvä tapa. Toinen hyvä tapa on riisua päähine päästä ennen ruokailun aloittamista.