ILKAN KOLUMNI

TEHDÄÄNKÖ LEPOMÄET?

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki nousi julkisuuteen arvostelemalla maakunta- ja soteuudistusta. Opposition edustajalle moinen huutelu sallitaan, mutta hallituspuolueen edustajalta edellytetään joukkuepeliä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Lepomäki etsi rajojaan. Mikäli kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa on uskominen, Lepomäki löysi rajansa.

Lepomäen ohella julkisuuteen nousi myös talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen, arvostellessaan jyrkin sanoin parhaillaan valiokuntakierroksella olevaa uusiutuvan energian tukipakettia. Turusen mukaan kyse on hallitusohjelman vastaisesti puhtaasta tuulivoimatuesta. Hallitusohjelman mukaan tuet on kohdennettava tasapuolisesti eri energiantuotantomuodot huomioiden ja nyt ei näin näyttäisi käyvän. Pahimmassa tapauksessa tuet valuvat kokonaan ulkolaisissa omistuksissa oleville tuulivoimaloille. Sinisten mielestä tämä ei ole Suomen, eikä suomalaisten etu!

Tuulivoimavastaisuuteni ei liene salaisuus. Tässä asiassa olen änkyrä ja ilmaisen tukeni Turuselle ja talousvaliokunnalle. Tämä energiapaketti pitää selvittää perin pohjin. Mikäli muille uusiutuville energiantuotantomuodoille ei löydy tukea, ei pidä tukea myöskään tuulivoimaa. Tukipaketti on palautettava valmisteluun ja tuotava käsittelyyn vasta sitten, kun se on oikeudenmukainen ja reilu myös muille uusiutuville energiantuotantotavoille.

Maaseudun miehenä kannan erityistä huolta maaseutumme elinvoimaisuudesta ja työpaikoista. Tuuli työllistää myrskytuhojen raivaajia ja sähköjohtojen korjaajia, ei muita. Jos tuulitukeen varatut eurot kohdennetaan vaikkapa energiapuun hyödyntämiseen, saadaan maaseudulle tuhansia uusia ja pysyviä työpaikkoja. Näiden työpaikkojen avulla puretaan taimikonhoitorästejä ja harvennetaan metsiämme kasvavaan kuntoon. Maan ja metsän arvo nousee ja mikä tärkeintä, jokainen euro jää kiertämään kotimaan kamaralle, luoden uutta työtä ja toimeentuloa.

Suomessa yksityiset ihmiset omistavat noin 60% metsämaasta ja noin 70% puustosta. Sukupolvenvaihdosten ja kuolinpesien selvitysten myötä metsänomistus kaupunkilaistuu nopeasti. Yhä useammin omistaja asuu kaukana metsästään. Kun Helsingissä asuva metsänomistaja myy puuta Pohjanmaalta, tuloutuu puun myynnistä vero Helsinkiin, vaikka myyty puu on satojen kilometrien päässä. Tämä ei tunnu oikeudenmukaiselta meistä metsäisten kuntien asukkaista. Me esitämme oikeudenmukaisempaa tapaa metsäverojen keruuseen. Yksinkertaisella verojärjestelmän muutoksella olisi mahdollista palauttaa yhteisöveron tapaan osa puukauppojen tulosta hyödyttämään sitä kuntaa, jonka alueelta puu on kaadettu. Näin hyvin hoidetut metsät hyödyttäisivät myös metsäisiä maaseutukuntia.

Ajatus tulon siirrosta kaupungeista metsäisille seuduille ei välttämättä miellytä kaikkia hallituspuolueita, mutta meille Sinisille se on tärkeä. Ajatuksia ja esityksiä voi jokainen edustaja tehdä tahtonsa mukaan, mutta äänestäessään pitää tuntea vastuunsa ja tietää mitä tekee.

Reijo Hongisto
Kansanedustaja sin