KIRJALLINEN KYSYMYS

TURVAPAIKKAHAKEMUKSEN UUDISTAMINEN

Nykyisen lain mukaan sama henkilö voi hakea Suomesta turvapaikkaa useita kertoja. Julkisuudessa olleen tiedon mukaan vastaanottokeskuksissa majailee tuhansia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä. Osa näistä henkilöistä on hakenut turvapaikkaa jopa viisi kertaa.

Kun henkilö hakee Suomesta turvapaikkaa, hänen hakemuksensa käsittely eri virastoissa oikaisupyyntöineen ja valituksineen työllistää kymmeniä henkilöitä.
Kun hakemus on kerran asianmukaisesti käsitelty ylimpiä oikeusasteita myöten ja se on saanut lain voiman, on outoa, että sama hakemusprosessi voidaan aloittaa uudestaan alusta. Näin ei voida menetellä muissa riita- taikka rikosasioissa.

Saman hakijan saman asian käsitteleminen yhä uudelleen ja uudelleen kuluttaa tarpeettomasti viranomaisten voimavaroja ja se on myös taloudellisesti varsin kallista palvelua.

Oikeushallinnon niukkojen resurssien järkevä käyttö edellyttää, että yhtä asiaa käsitellään yhdessä oikeusasteessa vain yhden kerran.

KYSYMYS:
Onko hallitus tietoinen, että kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija voi uudistaa hakemuksensa useita kertoja ja mihin toimiin hallitus ryhtyy jotta tällainen toistuva hakeminen kielletään?

Vimpelissä 1 elokuuta 2018
Reijo Hongisto
Kansanedustaja Sin

Odottelen ministerin vastausta. Toivon, että hallitus valmistelee nopeasti lakiesityksen jossa tämä toistuva turvapaikan hakeminen kielletään.

Jos hallitus valmistelee lakiesityksen, se menee eduskunnassa läpi enemmistön turvin. Jos hallitus ei valmistele lakiesitystä, teen siitä sitten oman lakiesitykseni. Yksittäisen edustajan tekemällä lakiesityksellä ei ole kovin suurta mahdollisuutta edetä laiksi. Asia on kuitenkin niin tärkeä, että minä käytän kaikki keinoni, jotta saman asian toistuva kierrättäminen eri oikeusistuimissa lopetetaan.

Myös turvapaikkahakemuksen lopussa pitää lukea: ”Tätä päätöstä kaikki asianosaiset noudattakoot”. Sitä on myös noudatettava !