KUKIN KYNTÄÄ SARALLAAN

Rahariihi on tältä syksyltä puitu. Kun oljet siivotaan lattialta ja lakaistaan jyvät ja ruumenet kasaan, nähdään, millainen sato on saatu.

Riihi puitiin hyvässä yhteisymmärryksessä, eikä kukaan saanut kynsilleen kaverin varstasta. Hyvä niin.

Minun kynnettäväkseni annettiin sisäisen turvallisuuden ja maa- ja metsätalouden sarat. Työtä oli ja on edelleen myös ulkoisen turvallisuuden ja työllisyyden saroilla, taloutta unohtamatta. Päähuomioni oli tällä kertaa kuitenkin poliisin, puolustusvoimien- ja maataloustuottajien puolella.

Kehun estotta omaa ministeriryhmääni, sekä eduskuntaryhmäni johtoa. Jo hyvissä ajoin meiltä edustajilta kyseltiin evästyksiä syksyn riiheen. Kerroin omat terveiseni ja toiveeni. Tuloksista näkee, että myös takarivin taavia kuunneltiin.

Poliisitoimintaan kohdennetaan jo aiemmin kehysriihessä päätetyn 18 miljoonan lisäksi vielä lähes 6 miljoonaa. Näillä rahoilla on tarkoitus vakinaistaa määräaikaisissa viroissa olevia. Hallitus on huolissaan nyt erityisesti harvaanasutun alueen turvallisuudesta. Tiedossa on, että harva-alueiden hälytysvasteajat kasvavat jatkuvasti. Tilannetta yritetään korjata lisäämällä virkoja ns.”tyhjille” alueille.

Alaa jonkin verran tuntevana varoittelin ministereitä siitä, että hallitus ei oikein voi korvamerkitä konstaapelin palkkarahaa jollekin tietylle paikkakunnalle, vaan raha menee poliisilaitokseen. Poliisipäällikkö nimittää poliisit virkoihin pääsääntöisesti maakuntakeskuksissa oleville pääpoliisiasemille. Kun virka on pääpoliisiasemalla, aloittaa konstaapeli työvuoronsa sieltä, ellei erikseen toisin sovita. Harvemmin sovitaan.

Vaikka sovittaisiinkin, niin lopulta partioalueista päättää kulloinkin vuorossa oleva kenttäjohtaja. Kenttäjohtaja määrää partioalueet harkintansa mukaan, eikä siitä määräyksestä oikein voi valittaa enää edes Jurvan kuntaan.

Minä kuitenkin toivon poliisin ylijohdolta ymmärrystä, että lisärahoitusta jaettaessa huomioidaan valtakunnalliset vasteajat ja rahaa jaetaan sinne, missä hälytyskohteeseen saapuminen kestää keskimääräistä kauemmin.

Olen koko edustajakauteni ajan vaatinut poliisivirkoja lisää. Edellinen kausi oppositiossa oli jäätävän kylmä. Tällä kaudella asiaa on alettu korjaamaan ja vähitellen tulosta syntyy. Lisärahoituksen turvin voidaan nyt palkata 60-80 poliisia. Kun edellä kehuin estotta omaa ministeriryhmääni, niin nyt on aihetta kehua kaikkia ministereitä ja myös kaikkia hallituspuolueiden edustajia.

Kun poliisin virkoja on nyt noin 7200, tuollainen vajaan sadan viran lisääminen ei turvallisuustilannetta vielä paljoa paranna, mutta suunta on hyvä. Tämä hallitus ei edeltäjiensä tapaan vähennä poliisin virkoja, vaan lisää niitä. Minun ja meidän Sinisten tavoitteena on vähintään 8000 virkaa.

Satojen virkojen lisääminen ei onnistu hetkessä, vaan se vaatii vuosia. Mielestäni tärkeintä on se, että tulevat hallitukset pitkäjänteisesti lisäävät poliisivirkoja, eivätkä vähennä niitä. Sisäinen turvallisuus on yhteinen asiamme – se pitää nyt jo ymmärtää.

Yhteisestä turvallisuudesta huolehtiminen ei riipu virkapuvun laadusta eikä väristä. Puolustusvoimat antaa poliisille virka-apua ja kantaa näin osaltaan vastuuta sisäisestä turvallisuudesta. Puolustusvoimille lisätään määrärahaa 100 henkilötyövuoden tarpeisiin.

Se turvallisuuspuolesta ja nyt jokapäiväiseen leipään.

Meillä on leipää joka päivä. Muissa maissa ei aina näin ole. Meidän on syytä osoittaa kiitollisuutta ja kunnioitusta ruokaa ja ravintoa kohtaan. Sitä ei saa pitää itsestään selvyytenä.

Minulle ja meille Sinisille on selvää, että me syömme suomalaisen talonpojan Suomessa tuottamaa ruokaa. Maissi ei maistu ainakaan minun suussani.

Vesi vei sadon viime kasvukaudelta ja tänä kesänä veden puute. Moni viljelijä on menettänyt osan sadostaan ja joku jopa koko sadon. Laarit ja kukkaro ovat tyhjiä. Ilman tukea ei talonpojan tulevaisuus näytä hyvältä.

Hallitus lisäsi riihessä maatalouden tukiin noin 30 miljoonaa euroa. Eurot kohdennetaan jo tänä vuonna kansallisen kotieläintuen korotuksiin, sekä kotieläintalouden ja kasvinviljelyn tukiin. Olen erityisen hyvilläni siitä, että lisäraha saatiin jo tälle vuodelle, eikä maksatusta normaaliin tapaan lykätty hamaan tulevaisuuteen. Rahaa tarvitaan nyt, eikä enää hetken päästä. Vertasin tukipaketin kiireellisyyttä kiristyssiteeseen. Sanoin, että side pitää laittaa heti kun vuoto alkaa, seuraavana päivänä se on jo myöhäistä.

Maatalouden tukiin menee rahaa noin 100 miljoonaa euroa. Jonkun mielestä tämä on liikaa, jonkun mielestä liian vähän.

Minun mielestäni ongelma ei ole Suomessa suomalaisille viljelijöille maksettava tuki, vaan Suomesta EU:n kautta Suomeen kierrätettävä tuki. Meidän pitäisi maksaa nykyistä vähemmän tukea EU:lle ja nykyistä enemmän suoraan Suomeen.

Ei ole järkevää maksaa euroa EU:n ja anoa sieltä tukena 50-60 senttiä takaisin. Välille jää aina lähes puolet maksetusta rahasta. Pienenä kansakuntana meidän pitää ajatella oman Isänmaamme etua.