LEX HALLA HAUDATAAN

Peto syö nälkäänsä.

Ahmat, sudet ja karhut tappavat pohjoisessa poroja ja etelässä hirvien lisäksi erittäin uhanalaisia metsäpeuroja. Minun mielestäni hirvi ei ole uhanalainen mutta metsäpeura on. Luonnonvarakeskus on toistaiseksi metsäpeuran osalta eri mieltä. Odotan aikaa, jolloin LUKE:n mieli muuttuu.

Tappamisen lisäksi erityisesti karhut rikkovat mehiläisyhdyskuntia ja aiheuttavat vuosittain hunajantuottajille yli 80 000 euron vahingot.

Valtio korvaa petojen aiheuttamia vahinkoja. Petokannan kasvaessa lisääntyvät myös vahingot. EU:n määräyksen mukaan Suomi saa korvata maasuurpetojen aiheuttamia vahinkoja enintään 10 milj.eurolla.

Vahinkoja aiheutuu huomattavasti enemmän. Näitä yli meneviä vahinkoja ei korvata. Tämä EI ole oikein ja oikeudenmukaista. EI OLE.

Saan joka syksy kymmeniä viestejä petovahingoista. Joltain on syöty koira, jonkun koiraa on raadeltu niin että on jouduttu käymään eläinlääkärissä. Jonkun lammaslauma on hajotettu ja raatoja lojuu niityllä. Jonkun mehiläispesät on revitty ja hunajat syöty. Listaa voisi jatkaa pitempäänkin.

Kiistatta vahinkoja tulee ja vahingot lisääntyvät petokannan myötä. Jokaisen täytyy tämä ymmärtää.

Erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee aikoinaan Kainuun porovahingoista alkunsa saanut ns. LEX HALLA. Normaalisti poron omistajalle korvataan pedon tappaman poron arvo 1,5-kertaisena. Näissä erityisen petorikkaiden paliskuntien alueella korvaus kerrotaan sen jälkeen vielä kahdella.

LEX HALLA:n piiriin nousee, jos pedot tappavat kolmen vuoden aikana paliskunnan ”bruttoporoista” vähintään 3%. Kyllä pedoille syötetään kuulkaas kallista poronlihaa. Tässä jos missä olisi se ”halpuutus” paikallaan.

Etelän koiranomistajien ja hunajantuottajien on hyvä tietää, että noin 94% petovahingonkorvauksista on juuri näitä porovahinkoja. Kun korvauskatto on 10 miljoonaa ja siitä 94% menee porovahinkoihin, on kohtalaisen helppo arvioida, minkä verran rahaa jää muihin vahinkoihin.

Pohjoisen ahmat ja sudet syövät muun Suomen korvausrahat. Olen pohdiskellut, mitä järkeä on maksaa pedon tappamasta porosta kolminkertainen hinta. Minun mielestäni siinä ei ole järkeä. Sinun ajatuksiasi en tiedä.

Tätä samaa asiaa on pohdittu laajemminkin ja hyvä hallitus on jälleen kuunnellut myös peräpenkissä istuvien kansanedustajien ääntä. Kuuntelu on johtanut toimiin, joilla puretaan LEX HALLA.

Tämä närästää varmaan niitä poroisäntiä, jotka tekevät vaativaa ja raskasta työtään nyt tämän erityiskorvauksen piirissä olevissa paliskunnissa, mutta muut suomalaiset ovat tyytyväisiä päästessään samaan asemaan korvausten maksatuksen suhteen.

Kun susitutkimukseen löytyi näppärästi rahaa 300 000 euroa, on rahaa löydyttävä myös susien ja muiden maasuurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Vahingot on korvattava nykyistä nopeammin ja täysimääräisinä. Korvaussummasta päättävät ja korvausta maksavat viranhaltijat eivät saa enää pompottaa mielivaltaisesti korvauksia hakevia.

Esimerkkinä mielivaltaisesta toiminnasta käynee vaikkapa Suomen Mehiläishoitajain Liitosta tullut tieto, jonka mukaan vuoden 2017 karhuvahinkojen korvauksia on leikattu 30%. Me hallituspuolueiden kansanedustajat haluamme tähän muutoksen.

Alla asiasta laadittu tiedote.

Tiedote 13.9.2018
Julkaisuvapaa HETI

Kun peto on kruunun merkissä, niin kruunu maksaa vahingot

Kansanedustajat Reijo Hongisto (sin), Anne Kalmari (kesk) ja Markku Eestilä (kok) vaativat, että suurpetojen aiheuttamat koira ja kotieläinvahingot maksetaan täysimääräisinä. He ovat mielissään, että ministeriössä tehdään töitä, että viljelyksien, eläinten ja irtaimiston vahingot rinnastettaisiin henkilövahinkojen perusteella maksettaviin korvauksiin, jotka maksetaan budjetista riippumatta.

”Kannustamme vahvasti maa- ja metsätalousministeri Leppää viemään riistavahinkolain muutoksen läpi. Samalla on syytä varmistaa, että suurpetovaroista maksetut vahingot ovat todellisia ja tapahtuneita”, toteavat maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet.

Lisätietoja
Kansanedustaja Reijo Hongisto
Kansanedustaja Anne Kalmari
Kansanedustaja Markku Eestilä