OSUMA

Olen leikilläni sanonut, että tämä kansanedustajan työ on verrattavissa varjonyrkkeilyyn. Kun on ahkera ja jaksaa husia (alan harrastajilta pitää pyytää anteeksi amatöörimäistä ilmaisua)koko ajan ympärilleen, niin joskus väkisinkin osuu kohdalle.

Tänään tuli osuma, jolla jaksaa taas heilutella hanskoja pitkään. Ei vielä tyrmäystä mutta hyvä osuma kumminkin.
Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen 22.9.2016.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Maahanmuuttokiellon rikkojien rankaisukäytäntö

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan maasta käännytetyt henkilöt palaavat usein takaisin Suomeen. Käännytyksen perusteena on yleensä ollut omaisuusrikos, josta on tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen tai sakkoon. Sakko jää yleensä maksamatta.

Viime vuosina maahantulokiellon rikkoneita on jäänyt kiinni keskimäärin n 500 henkilöä/vuosi. Viranomaiset ovat tehneet havaintoja laivaliikenteen osalta, että maahantulokieltoa rikkoo ainakin 1000 henkilö vuosittain. Nämä palaavat rikoksenuusijat jatkavat omaisuusrikosten tekoa Suomessa ja jokaisen keskimääräinen rikosmäärä on ollut 10 – 30 käyntikertaa kohden. Näin ollen heidän tekemien kokonaisrikosmäärä saattaa nousta jopa 15 000 omaisuusrikokseen/vuosi. Määrä aiheuttaa runsaasti ylimääräistä työtä poliisille ja vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöiden kasvavat korvaukset puolestaan aiheuttavat painetta nostaa vakuutusmaksuja ja vakuutusten omavastuuta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Aikooko asiasta vastuullinen ministeri ryhtyä toimenpiteisiin, joilla maahantulokiellon rikkojien yleistävänä pelotteena oleva sakkorangaistus muutettaisiin ehdottomaksi vankeudeksi?

Helsingissä 22.9.2016
Reijo Hongisto /ps
………………………………….
Kysymykseeni toki vastattiin kirjallisesti, mutta varsinainen ”osuma” tuli tänään, kun eduskunnan isossa salissa oli lähetekeskustelussa hallituksen esitys.

Esitystä lukiessa tuli hyvä mieli. Tässä on jälleen osoitus siitä että kyllä takarivin taaviakin kuunnellaan.

Hallituksen esitys HE 146/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi säännös maahantulokiellon rikkomisesta. Mainittuun rikokseen syyllistyisi se, joka tulee Suomeen, vaikka hänelle on määrätty voimassa oleva maahantulokielto. Maahantulokielto voi olla Suomen määräämä tai tiettyjä maahantulokiellon rikkomisia koskien myös toisen Schengen-valtion määräämä. Ehdotettavan rangaistusasteikon mukaan maahantulokiellon rikkomisesta tuomittaisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta.
Valtionrajarikosta ja ulkomaalaisrikkomusta koskeviin rangaistussäännöksiin tehtäisiin muutokset, joiden perusteella maahantulokiellon rikkojaa ei enää voitaisi tuomita valtionrajarikoksesta, lievästä valtionrajarikoksesta tai ulkomaalaisrikkomuksesta.
Uudella rangaistussäännöksellä saatettaisiin kaikki maahantulokiellon rikkomiset yhtenäisen rangaistusasteikon alle ja täsmennettäisiin maahantulokiellon rikkomisena rangaistavien tekojen tunnusmerkistöä.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.