SAIRASTA POPULISMIA

Tai olisiko parempi kirjoittaa – populismia sairaiden kustannuksella.

Puhun Vaasasta. Vaasan keskussairaalan laajoista päivystysoikeuksista äänestettiin eilen. Tilanne oli erikoinen ja rohkenen sanoa että jopa outo.

Asia on meille pohjalaisille tärkeä. Erityisen tärkeä se on rannikon ihmisille. Tärkeitä asioita pitää käsitellä tärkeinä ja nimenomaan asioina. Vaikka vaalit on ovella, ei tärkeillä asioilla sovi tehdä politiikkaa, saatikka populistista politiikkaa.

Nyt tehtiin ja sitä minä vierastan. En ole ollut kuuluisan sote -sopan keskiössä, enkä tiedä tarkkaan sote -ratkaisun kaikkia kiemuroita. Sen tiedän kuitenkin, että siinä on pohdiskeltu myös Vaasan keskussairaalan toimintoja.

Oppositio, mukaanlukien RKP, ajoi soten kiville. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Näin kävi. Samassa yhyeydessä pääministeri esitti hallituksen eronpyynnön.

Maassa ei ole hallitusta, on vain toimitusministeristö. Toimitusministeristö hoitaa ns. juoksevat asiat, mutta ei ota kantaa varsinaisiin isoihin kysymyksiin. Vaasan keskussairaalan kohtalo on ainakin minulle ISO kysymys. Se on niin ISO kysymys, että ei sitä sovi jättää toimitusministeristön hoitoon.

Kansalaisaloitteen allekirjoitti muistamani mukaan yli 70 000 ihmistä. Nämä ihmiset ilmaisivat allekirjoituksellaan kantansa Vaasan keskussairaalan toimintojen säilymiseen. He haluavat, että Vaasassa on myös tulevaisuudessa laaja päivystys. Laaja päivystys, jotta ihmiset saavat ansaitsemaansa hoitoa. Minä en kielestä piittaa, pääasia on hoito ja hoidon laatu. Sen pitää olla hyvää ja tasokasta.

Kun kansalaisaloitetta käsiteltiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, oli valiokunnassa alan ammattilainen, vaasalaissyntyinen tohtori Pekka Puska. Minä arvostan tohtori Puskan lääketieteellisen asiantuntemuksen todella korkealle.

Saamani tiedon mukaan tohtori Puska oli saanut valiokunnassa läpi seuraavan ponnen:”Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkastelee vielä Vaasan keskussairaalan asemaa laajan päivystyksen sairaalana osana sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta”

Tällainen ponsi on valiokunnan mietintöön saatu ja minä olen siinä käsityksessä, että tämä oli nimenomaan tohtori Puskan käsialaa. Hän oli itse asiaa valiokunnassa esittänyt.

Minä luotin ja luotan edelleen siihen, että tuon ponnen mukaan asia otetaan esille heti seuraavalla hallituskaudella. Silloin on maassa toimintakykyinen hallitus, eikä mikään toimitusministeristö. Toimintakykyisellä hallituksella on mandaatti päättää myös tämän tason asioista.

Keskustelin asiasta ennen äänestystä monen edustajan kanssa. Meille tuli käsitys, että näin ISOSSA asiassa on tärkeää edetä suunnitelmallisesti, valiokunnan ponnen velvoittamalla tavalla.

Minä luotin tohtori Puskan asiantuntemukseen ja äänestin Hänen muotoilemansa ponnen puolesta. Kun äänestys oli ohi, hämmästelin aika lailla kun totesin, että tohtori Puska olikin äänestänyt itse sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hyväksymäänsä pontta vastaan. Se oli sellainen ilmaveivi joka ei ole oikein vieläkään auennut minulle.

Minä lähden siitä, että kun eduskunnassa säädetään laki, se pitää valmistella huolella. Kun tähän Vaasan keskussairaalaa koskevaan kansalaisaloitteeseen ja sen toimeenpanoon sisältyy myös lakimuutoksia, niin ei ole vastuullista huitaista niitä hätäisesti yhdessä hallituskauden viimeisessä äänestyksessä. Asia on niin arvokas ja ISO, että sitä ei pidä pilata hätäilemällä.

Tästä manööveristä jäi minulle astian maku suuhun. Jäi vahva maku populistisesta kielipolitiikasta, jossa RKP nosti profiiliaan äänestäjien silmissä. Minun mielestäni se oli astianmakuinen temppu.

Arvokas asia ansaitsee arvoisensa käsittelyn, eikä sitä pidä alistaa populistisen kielipolitiikan pelinappulaksi.

Uskon ja luotan siihen, että Vaasa saa seuraavalla hallituskaudella ansaitsemansa laajan päivystyksen ja se päätetään hyvässä järjestyksessä niin, että päätökseen liittyvät muut lait säädetään samassa yhteydessä.

Hyvää asiaa ei pidä pilata hätäilemällä – nyt meinasi käydä niin.