YHDISTYMISEN VAPAUS

Perustuslakimme takaa yhdistymisen vapauden. Jokainen saa liittyä yhdistykseen (jos yhdistys hänet jäsenekseen hyväksyy) taikka olla yhdistymättä. Ketään ei voida pakottaa minkään yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistymisvapaus liippaa likeltä erityisesti meitä metsästäjiä. Ampuma-aseen hankkimislupaa hakeva joutuu kertomaan mitä varten aseen hankkii. Jos perusteena on metsästys, vaaditaan selvitys siitä, missä ja miten hakija asetta metsästykseen käyttäisi.

Normaali – ja se pienimmän riesan tie – on esittää jonkin metsästysseuran jäsenkortti. Näin henkilö voi osoittaa, että hänellä on oikeus metsästää, vaikka ei omaa maata olisikaan.

Kaikki eivät kuitenkaan kuulu metsästysseuraan. Syitä on monia. Joku ei edes halua seuran jäsenyyttä, vaan katsoo, että voi harrastaa metsästystä kotimaassa metsähallituksen mailla, taikka hänellä on jonkun maanomistajan lupa metsästää kyseisen maanomistajan mailla. Meillä kun metsästysoikeus on sidottu maanomistusoikeuteen.

Tällainen henkilö voi perustella hakemuksensa ilman minkään metsästysseuran jäsenyyttä. Toki metsästää voi ihan laillisesti myös ulkomailla.

Minua ja monia metsästysseuraan kuuluvia on alkanut askarruttaa metsästysseuran jäsenyyden myötä, ikäänkuin kytkykauppana, tullut Suomen metsästäjäliiton jäsenyys. Tietämäni mukaan liittoon kuulutaan nimenomaan metsästysseurojen kautta, joten jos kuulut metsästysseuraan joka kuuluu Suomen metsästäjäliittoon, kuulut liittoon automaattisesti.

Näin on myös minun kohdallani. Minä kuulun metsästysseuraan, joka kuuluu Suomen metsästäjäliittoon. Minä maksan seuran jäsenmaksun yhteydessä samalla Suomen metsästäjäliiton jäsenmaksun.

Minulta kysytään usein, onko oikein ja oikeudenmukaista, että henkilö joutuu maksaman jopa kolme – neljä kertaa Suomen metsästäjäliiton jäsenmaksun jos hän kuuluu kolmeen, neljään Suomen metsästäjäliittoon kuuluvaan metsästysseuraan.

Näin äkkipäätä ajatellen ainakin minä vierastan tuollaista toimintaa. En tiedä kuinka yleistä se on, mutta tällaisia esimerkkejä minulle on kerrottu.

Minä maksan vain yhden seuran kautta Suomen metsästäjäliiton jäsenmaksua, mutta kun en haluaisi maksaa sitäkään.

Nyt se oleellinen kysymys kuuluu, onko perustuslakimme mukaista velvoittaa jokainen Suomen metsästäjäliittoon kuuluvan metsästysseuran metsästäjä kuulumaan automaattisesti Suomen metsästäjäliittoon.

Minun oikeustajuni mukaan olisi luontevaa, että yhdistymisvapauden nimissä jokainen johonkin metsästysseuraan kuuluva voisi itse ihan vapaasti päättää, haluaako hän kuulua myös Suomen metsästäjäliittoon.

Jos henkilö haluaa kuulua ja liitto hänet jäsenekseen hyväksyy, niin hommahan on vallan erinomaisella tolalla. Jos ei halua kuulua liittoon, niin minun oikeustajuni mukaan häntä ei perustuslakimme mukaan voida siinä tapauksessa pakottaa kuulumaan mihinkään liittoon taikka yhdistykseen.

Kuka tietää, voidaanko metsästysseurasta erottaa jäsen joka haluaa kuulua metsästysseuraan, mutta ei halua kuulua seuran kautta Suomen metsästäjäliittoon? Mikä on oikeuskäytöntö ja onko ennakkotapauksia tiedossa?