MIELENKIINTOINEN VIIKKO

Perjantaisen täysi-istunnon jälkeen voinee kirjoittaa päättyvästä työviikosta, vaikka monta kertaa työt jatkuvat viikonloppuina maakunnassa. Tällä kertaa on politikoinnista vapaa viikonloppu, vaikka se läheisen siunaamisen takia on muuten raskas.

Tiistaisesta salikeskustelusta jo kirjoitinkin, joten ei siitä sen enempää.

Torstai oli meille vimpeläisille tärkeä päivä. Valtioneuvosto päätti että pakkoliitosta Vimpelin ja Alajärven välillä ei tehdä.

Tämä oli hyvä päätös. Monessakin mielessä.

Päätöksestä kuultaa läpi laaja ja vakava harkinta. Kuntajakoselvittäjä Laesterä oli tehnyt laajan ja perusteellisen kuntajakoselvityksen, joka ei koskenut pelkästään Vimpeliä, vaan siinä arvioitiin myös naapurikuntia. Laesterä esitti kuntaliitosta Vimpelin ja Alajärven välille.

Laesterän esityksestä huolimatta kuntaministeri Vehviläinen päätyi esittämään valtioneuvostolle liitossopimuksen hylkäämistä. Tämä on erittäin harvinainen ratkaisu, sillä näihin päiviin saakka liitokset on ratkottu selvittäjän esittämällä tavalla.

Tämä osoittaa ministeri Vehviläisen perusteellista ja syvää paneutumista asiaan. Ei ole viitteitä siitä että ministeri olisi esittelijöiden kumileimasin.

Minulla oli tilaisuus tavata ministeri Vehviläinen useaan kertaan myös tämän kuntaliitosselvityksen tiimoilta. Olin mukana parissa, kolmessa Vimpelin kunnan lähetystössä. Tämän lisäksi keskustelin toki ministerin kanssa muutoinkin asian etenemisestä.

Vimpelin valtuutetut olivat yksimielisinä kuntaliitosta vastaan. Alajärven kaupunginvaltuustossa mielipiteet jakaantuivat. Tämä osoittaa selkeästi että liitos ei olisi ollut yksimielinen eikä yksituumainen. Pikemminkin päin vastoin.

Yksimieliset liitokset ja sopimukset muutoinkin kertovat sopijaosapuolten halusta ja tulevaisuuden tavoitteista. Yksimielisyyttä vailla olevat, pakolla ja väkisin sovitut asiat tapaavat aiheuttaa sopijaosapuolissa vastustusta ja muutosvastarintaa.

Uskon vakaasti että jos naapurukset olisi valtioneuvoston päätöksellä liitetty yhteen, olisi muutosvastarinta ollut voimakasta. Tämä muutosvastarinta olisi heikentänyt ja näivettänyt molempien sopijaosapuolten kykyä toimia tehokkaasti ja kuntalaisten edun mukaisesti. Voittajia ei olisi ollut, vaan toistakymmentätuhatta häviäjää.

Ministeri Vehviläisen ratkaisu puhdistaa pöydän kaikenlaisilta spekulaatioilta ja avaa padon molempien kuntien hankkeille. Nyt ei enää tarvitse jarrutella erilaisten hankkeiden aloittamista taikka niistä päättämistä sen takia että ei tiedetä miten kuntaliitosasia ratkeaa.

Minulta on moneen kertaan kysytty että ajattelenko asiaa synnyinkuntani Alajärven vai nykyisen asuinkuntani Vimpelin kannalta. Olen sanonut että minä ajattelen asiaa koko järviseudun kannalta. Minä väitän että järviseudun kunnat pärjäävät paljon paremmin ja toimivat paljon tehokkaammin itsenäisinä.

Järviseudun alue muodostaa jo nyt yhtenäisen työssäkäyntialueen joten senkään takia kuntia ei tarvitse niputtaa yhteen pakettiin. Maakuntakeskuksesta katsottuna on hyvä että maakunnan itäisillä alueillakin on tekemisen ja yrittämisen meininki. Maakuntakeskus Seinäjoki imee voimansa ympäröivästä maakunnasta joten voidaan ihan hyvällä syyllä sanoa että Seinäjoki on elinvoimainen maakuntakeskus juuri niin kauan kun sen ympärillä on elinvoimainen maakunta. Järvipitäjien ja Härmänmaan kunnat ovat elintärkeä osa Seinäjoen talouskasvua. Samalla tavalla ajattelen tietenkin muistakin seutukunnista.

Seutukunnat muodostuvat itsenäisistä kunnista joten tulevaisuudessakin naapurukset Alajärvi ja Vimpeli, Vimpeli ja Alajärvi saavat porhaltaa rinta rinnan.

En minä turhaan kutsunut Teitä Vimpelin kunnan 200 -vuotisjuhlaan Saarikentälle. Muista tulla paikalle :)

UUTISANKKA

1.3.2016 julkaistiin tiedote :” Me hyvää journalistista tapaa noudattavat päätoimittajat emme aio olla valtamedian hiljaisia tukijoita ja myötäjuoksijoita”.

Tiedotteen olivat allekirjoittaneet mm. Mika Pettersson STT ja Satu Takala Ilkka.

Tiedotteessa todettiin mm:” Suomalainen keskustelutapa on muuttunut nopeasti. Eritoten sosiaalisessa mediassa solvaaminen, halventaminen, mustamaalaaminen ja suoranainen valehtelu ovat arkipäiväistyneet. Mediaksi itseään nimittävät tahot myrkyttävät yhteiskunnallisen keskustelun ja yhteiskunnan ilmapiirin johtamalla yleisöä tahallisesti harhaan valheellisilla viesteillään. Hyvän maun ja soveliaisuuden rajat on jo aikaa sitten ylitetty”.

Sanomalehti Ilkassa julkaistiin tänään (25.5.2016) STT:N uutinen eilisestä sisäisen turvallisuuden selonteosta. Jutussa todettiin mm:” Reijo Hongisto (PS) vastasi, että taloustilanne on muuttunut kahden vuoden aikana, joten poliisien määrää on vähennettävä. Hän viittasi myös maahanmuuton tuomiin kuluihin, jotka vaikuttavat Hongiston mukaan poliisin resursseihin”.

Jutussa laitetaan minun suuhuni sanoja joita sieltä ei ole tullut, eikä tule! Lukeepa tuota tekstiä millä tavalla tahansa, päätyy siihen että minä, 27 vuotta poliisin virkamerkkiä kantaneena vaadin poliisien määrää vähennettäväksi. Ehkä on parempi että en nyt kirjoita mitä ajattelen jutun tehneestä STT:n toimittajasta.

Jos kaikki STT:n jutut ovat yhtä lähellä taikka kaukana totuudesta taikka edes likipitäen sinnepäin, on kuulkaas iltaisin turhaa tuijotella olohuoneessa valtakunnan uutisia.

Jotta Sinä hyvä lukijani pääset itse vertaamaan eduskunnan täysi-istunnossa pitämääni ja eduskunnan arkistoon kirjattua puhettani STT:n juttuun, niin linkitän puheeni sanatarkasti tähän.

Täysistunnon puheenvuoro PTK 57/2016 vp

Täysistunto tiistai 24.5.2016 klo 13.59

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Reijo Hongisto ps: (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa rouva puhemies! Turvallisuuspolitiikka on ennakoivaa ja etupainotteista. Tämän päivän poliisien määrä on seurausta edellisten hallitusten toimista. Sipilän hallitus on vuoden verran ollut toimissaan eikä nyt ole vielä näillä nykytoimillaan kyennyt vaikuttamaan tällä hetkellä olevien poliisien määrään.

SDP:n ryhmäpuheessa todettiin, että viime kaudella perussuomalaiset tekivät välikysymyksen ja silloin perussuomalaisille oli 7 500 poliisia liian vähän. On varmaan rehellistä myöntää, että taloustilanne oli silloin aivan erilainen kuin se on tällä hetkellä. (Välihuutoja sosialidemokraattien ryhmästä) Meille on ilmaantunut noin miljardin euron tilaamaton ja ylimääräinen lasku — ja jätän ajanpuutteen vuoksi sanomatta, mistä tuo lasku on tullut. Tämä raha on pois myös poliisin toiminnasta. Miljardilla eurolla palkattaisiin monta poliisia, taikka edes puolella siitä.

Minä kysyn nyt että missä kohtaa minä sanon:”poliisien määrää on vähennettävä”? Missä kohtaa minä puhun maahanmuuton kustannuksista?

Viittaan yllä olevaan päätoimittajien allekirjoittamaan julkilausumaan jossa käsitykseni mukaan aivan oikeutetusti paheksutaan mm. valheellisiä viestejä. Minulle ja todella monille poliisikollegoilleni tuli tuosta STT:n tekemästä ja maakuntalehti Ilkassakin julkaistusta viestistä se kuva että minä olisin eduskunnan täysi-istunnossa vaatinut poliisivirkojen vähentämistä. Koska tämä ei pidä paikkaansa, tulkitsen uutisen siltä osin perättömäksi ja valheelliseksi ja hämmästelen että miten mediat joiden päätoimittajat vaativat sosiaalisessa mediassa toimivilta totuudessa pysymistä, lipsuvat siitä itse.

Käytin eilen kolme puheenvuoroa. Julkaisen jokaisen tällä sivulla jotta pääsette edelleen vertaamaan vaadinko yhdessäkään puheenvuorossani poliisien määrää vähennettäväksi.

Toinen puheenvuoroni:

Arvoisa puhemies! Monissa puheenvuoroissa on kiinnitetty huomiota poliisien määrään, ja kun ministeri tuossa totesi, että jos mennään tasaisen juoksun taulukolla ja kehyksen mukaan, poliisien määrä putoaisi tuohon 6 500:aan, ja nyt on monissa puheenvuoroissa todettu, että hallitus pysäyttää sen 7 000:een. Minä ainakin ymmärrän ja tulkitsen tämän asian näin, että hallitus aikoo kohdentaa poliisille lisää rahaa. Kysynkin nyt ministeriltä, joka herkistyy kuuntelemaan tätä minun kysymystäni: olenko minä tulkinnut ja ymmärtänyt asian oikein, että poliisille löytyy rahoitusta niin paljon, että se vähintään pysähtyy tuohon 7 000:een?

Sitten veljille vasemmistosta, elikkä SDP:lle, kysymys, kun hallituksia tulee ja menee: jos ja kun te sitten tulevaisuudessa olette hallitusvastuussa, niin sitoudutteko tässä nyt juhlallisesti lupaamaan, että teidän ollessanne hallituksessa poliisien määrä on vähintään se 7 200?

Kolmas puheenvuoroni:

Arvoisa rouva puhemies! Kävimme tänään vilkkaan ja rakentavan keskustelun sisäisestä turvallisuudesta. On ilo huomata, että jokainen salissa puheenvuoron käyttänyt edustaja oli huolissaan poliisien määrästä. Meitä on liian vähän, totesivat poliisitkin omassa mielenilmauksessaan marraskuussa 2014. Suunnitellun kehyksen mukaan hallituskauden lopulla olisi poliiseja vain noin 6 500. Tällaiseen henkilömäärään kehyskaudelle kaavaillut rahat riittävät.

Ministeri Orpo totesi tänään puheessaan moneen kertaan, että poliisien määrässä 7 000 henkilötyövuotta on alaraja, sen vähemmällä poliisimäärällä me emme tule toimeen. Minä ymmärrän, että taloudellisesti erittäin niukkana aikana on säästettävä. Sisäinen turvallisuus on kuitenkin sellainen oikeushyve, josta ei voida enää tinkiä. Minä tulkitsen ministeri Orpon puheen niin, että hallitus on kaikessa hiljaisuudessa lisäämässä poliisin rahoitusta niin paljon, että me kykenemme maksamaan palkan vähintään 7 000 poliisille. Puhutaan noin 20 miljoonan euron lisämäärärahasta. Tämä on syytä panna merkille ja olla tyytyväinen, että saamme vihdoin pysäytettyä poliisivirkojen vähenemisen. Minä uskon ja luotan edelleen suomalaiseen poliisiin ja siihen, että poliisi kykenee selviämään nykyisistä tehtävistään. Jos tehtävät jostain syystä lisääntyvät, on poliisin resursseja lisättävä tarpeen mukaan.

Tänään käsitellään sisäisen turvallisuuden selontekoa ja tämän selonteon pohjalta lähdetään laatimaan varsinaista strategiaa.

Arvoisa rouva puhemies! Luotan siihen, että strategia perustuu vähintään 7 000 poliisin työpanokseen. — Kiitos.

RINTEEN MALLI…

SDP:n puheenjohtaja kansanedustaja Antti Rinne on Wikipedian tietojen mukaan koulutukseltaan oikeustieteen kanditaatti. Ylemmän oikeustieteen tutkinnon suorittaneelta voidaan – ainakin minun mielestäni – ihan perustellusti odottaa parempaa laintuntemusta kuin opintoja vailla olevalta.

Olen oppinut tuntemaan edustaja Rinteen asiallisena Miehenä johon ei sovi kirjailija Väinö Linnan teoksessa Täällä Pohjantähden alla oleva, oikeustieteitä opiskelevaa Janne Kivivuorta koskeva luonnehdinta; ”Ei se sitä sillä lue, että hän osais lain täyttää, vaan sillä että hän tietäis kuinka sen kiertäminen kävis”.

Minun käsitykseni mukaan edustaja Rinne pyrkii kiertämisen sijaan noudattamaan lakia. Tämän takia yllätyin aika tavalla lukiessani sanomalehti Kalevassa 22.5.2016 olleen jutun jossa edustaja Rinne toteaa: ”Perussuomalaiset suojaa rasisteja”.

Tämä on aika kova väite. Sanon toistamiseen että tämä on aika kova väite. Erittäin kova väite on oikeusoppineen suusta kuultuna.

Minun oikeustieteen opintoni ovat paljon vajavaisemmat kun edustaja Rinteen. Vajavaisten opintojeni perusteella minä kuitenkin ajattelen että on erittäin vaarallista yleistää. Edustaja Rinne yleisti sanomalla ”Perussuomalaiset suojaa rasisteja”. Minä olen Perussuomalaiset rp:n jäsen, joten edustaja Rinne tarkoittaa myös minua – Hän väittää että minä suojaan rasisteja.

Minä ymmärtäisin edustaja Rinteen lausuman paljon paremmin jos Hän olisi todennut että jotkut Perussuomalaiset suojaavat rasisteja. Aivan samalla tavalla kun puhutaan rikostilastoihin vedoten että jotkut turvapaikanhakijat ovat syyllistyneet esimerkiksi raiskauksiin ja RL 28 luvussa mainittuihin rikoksiin.

Ei saa missään tapauksessa puhua taikka kirjoittaa että kaikki turvapaikanhakijat. Ei saa yleistää. Tämä on ero rasistisen vihapuheen ja asioita objektiivisesti käsittelevän puheen välillä.

Käsitykseni mukaan edustaja Rinne mitä ilmeisimmin tarkoitti lausunnollaan suitsia rasistisia puheita, mutta tuli samalla syyllistyneeksi itse vastaavaan tekoon. Tämä osoittaa kuinka tarkkana pitää sanomisissaan ja kirjoittamisissaan olla. Kun oikeusoppineellakin saattaa raja hämärtyä, kuinka voidaan edellyttää maallikon tiedostavan mitä saa sanoa ja mistä on syytä vaieta.

Vaikka raja on hämärä ja hiuksen hieno, se ei saa olla esteenä asialliselle ja objektiiviselle keskustelulle. Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan tekee sen asiallisesti.

Olen seurannut sosiaalisessa mediassa käytyjä maahanmuuttoon ja turvapaikanhakemiseen liittyviä keskusteluja. Olen kiinnittänyt huomioni siihen että esimerkiksi Ruotsissa meno näyttää äityneen jo vallan merkilliseksi. Ruotsista tulleiden uutisten mukaan siellä on jo asuntoalueita joille poliisipartio ei uskalla yksin mennä. Jos hälytys tulee, lähtee tehtävälle useita partioita. Samalla tavalla toimitaan sairaankuljetuksenkin puolella. Naapurista kantautuneiden tietojen mukaan siellä on pelastushenkilöstöä heitelty kivillä ja hälytykselle menneitä pelastajia on yritetty vahingoittaa rakentamalla heille erilaisia ansoja.

Minua kiinnostaa erityisesti se kuinka laajaa tällainen toiminta Ruotsissa on ja minkä takia suomalaiset mediat vaikenevat ongelmasta tyystin. Ongelmahan tämä on – ainakin minun mielestäni.

Siis kysyn; minkä takia suomalaiset mediat eivät uutisoi näitä juttuja objektiivisesti? Kun kotimaan mediat vaikenevat tyystin asiasta, leviää tieto sosiaalisen median kautta ja tällöin on riski että ”tieto muuttuu matkalla”.

Minä pidän erittäin tärkeänä että kansalaisemme voivat luottaa kotimaisiin medioihin ja viranomaisten toimintaan. On outoa kun joku pakolaisten vastaanottokeskuksen vieressä asuva soittaa ja kertoo että taas VOKin pihassa on kolme poliisiautoa ja pari ambulanssia. Virallisesti todetaan että rauhallista on, eikä vastaanottokeskus työllistä poliiseja.

Tässä on selkeä ristiriita, enkä ainakaan minä ymmärrä että minkä takia poliisi ei voi tiedottaa toimistaan samalla tavalla kun minun taikka naapurini savusaunan palosta.

Kansalaisille alkaa vähitellen muodostua kuva ja vaikutelma että viranomaisemme vakain tuumin ja harkiten peittelevät joitakin turvapaikanhakijoihin liittyviä tehtäviä. Jos näin on, niin heti herää kysymys minkä takia. Minkä takia viranomaiset eivät voi tiedottaa asioista avoimesti ja objektiivisesti? Asiallisella ja ajantasaisella tiedottamisella vähennettäisiin turhia huhuja ja tukittaisiin monta väärän tiedon lähdettä. Eikö tosiasioihin perustuva tieto ole paljon parempi kun vääriin taikka vääristeltyihin huhuihin pohjaava keskustelu?

Siunatuksi lopuksi:

Iltalehti 19.5.2016 ”Hallitus esittää maahanmuutosta aiheutuviin kuluihin 230 miljoonan euron lisäystä”

Etelä-Saimaa 22.5.2016 ”Valtion tuki ei riitä kaikille sotaveteraaneille: sata jäi ilman kuntoutusta Etelä-Karjalassa”.
-Jutussa todetaan:” Lähes sata sotiemme veteraania ei päässyt hakemaansa kuntoutukseen Etelä-Karjalassa viime vuonna.
Syynä on valtion määrärahan niukkuus.
Tukirahat ovat vähissä muutenkin, kertoo veteraanineuvoja Sanna Nurmiainen Eksotelta.
Kotiin annettavia tukipalveluita ei voida myöntää rahapulan takia läheskään kaikille tarvitsijoille. Jonossa on tälläkin hetkellä liki 50 veteraania.”

Vaikka minut leimattaisiin rasistiksi sanon silti että nämä Etelä-Saimaa lehdessä mainitut Veteraanit ovat iältään jo yli yhdeksänkymmentävuotiaita. He olivat rajoilla jotta Sinä ja minä saamme elää vapaassa Suomessa ja seurata televisiosta Suomen ja Venäjän välistä jääkiekko-ottelua. Jos nämä miehet eivät olisi 1939-1944 puolustaneet rajojamme, olisi eilisiltainen jääkiekko-ottelukin ollut pelkkä venäläinen liigamatsi.

Julkisuudessa olleiden tietojen ja kuvien mukaan suurin osa pakolaiskeskuksistamme turvapaikkaa hakevista ”veteraaneista” näyttää olevan parhaassa iässä olevia miehiä. Joukossa kuuluu olevan myös sellaisia lapsia joilla jostain syystä kasvaa parta.

Jos olisi minun vallassani, minä antaisin kaiken avun näille tammenlehvää kantaville, viimeiseen iltahuutoonsa valmistautuville Isänmaan Kunniakansalaisille ja jos heidän tarpeensa täytyttyä jää rahaa käyttämättä, antaisin rahaa pitkissä leipäjonoissa värjötteleville vähäosaisille.

KEVYTTÄ ON…

SDP:n politiikka

Tänään kuultiin SDP:n esittämä välikysymys Suomen suunnasta.

Välikysymyksen esittäneellä SDP:llä oli edellisessä hallituksessa pelinrakentajan paikka. Heillä oli valtionvarainministerin salkku ja mahdollisuus toteuttaa omaa politiikkaansa. Kuinkas sitten kävi ja mitä he saivat aikaan?

SDP:n johdolla valtion velka kasvoi, työttömyys lisääntyi ja työpaikat vähenivät.

Tämä oli SDP:n linja ja suunta.

Kun nykyinen hallitus yrittää muuttaa edellisen hallituksen turmioon vievää suuntaa, tekee SDP:n eduskuntaryhmä välikysymyksen! SDP vastustaa kaikkea esitettyä.

Tämä näkyy uppoavan kansaan, mutta kuinka kauan?

Yksikään muu puolue ei yhtynyt SDP:n välikysymykseen. Tämä kertoo siitä että puolue on yksin omien populististen ajatustensa kanssa.

Edustaja Zyskowicz kysyi salissa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteeltä kahteen kertaan että jos puolue pääsee vallankahvaan niin peruuko puolue kaikki tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset ja säästöt. Edustaja Zyskowicz pyysi edustaja Rinnettä vastaamaan joko kyllä taikka ei.

Edustaja Rinne ei vastannut edustaja Zyskowiczn esittämään kysymykseen. Ei vastannut vaikka se esitettiin Hänelle kahteen kertaan.

Tämä kertoo SDP:n suunnan ja todellisen tahdon. Nyt arvostellaan kaikin tavoin hallituksen leikkauksia mutta ei uskalleta luvata etteikö itse tehtäisi samaa jos oltaisiin hallituspuolueena.

Salikeskustelua kuunnellessa tuli mieleeni eilinen jääkiekko-ottelu Suomi Kanada. Miltähän se olisi kuulostanut jos Kanadan joukkueen johtaja olisi pelin jälkeen tullut Suomen aitioon ohjeistamaan ja neuvomaan Suomen joukkueen johtoa siitä kuinka Suomen olisi parasta pelata. Ei sitä olisi nauramatta pystynyt kuuntelemaan.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Paperittomien karkottaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Ruotsissa joillakin alueilla heitellään pelastajia ja palomiehiä kivillä. Heille myös rakennellaan fyysisiä ansoja. Kivien heittelijöiden ja ansojen rakentajien ilmeisenä tarkoituksena on vahingoittaa työtään tekeviä palo- ja pelastushenkilöitä. Sosiaalisessa mediassa näitä kivittäjiä ja ansoittajia kutsutaan usein uusruotsalaisiksi. Moni mieltää nimityksen tarkoittavan yhteiskunnasta syrjäytyneitä (paperittomia) maahanmuuttajia.

Vastaavan kaltaisen toiminnan ennakoidaan leviävän myös Suomeen. Mikäli näin käy, on yhteiskuntamme turvallisuudesta huolehtivien henkilöiden työturvallisuus ja pelastettavien terveys, jopa henki vakavassa vaarassa.

Arvioiden mukaan maassamme on tällä hetkellä paperittomia henkilöitä noin 2500. Ruotsissa oleskelevien paperittomien henkilöiden määrä on moninkertainen Suomeen verrattuna. Koska maidemme välillä ei ole rajamuodollisuuksia, eikä matkustajien henkilöllisyyksiä tarkisteta, voivat paperittomat henkilöt siirtyillä maasta toiseen viranomaisten tietämättä. Näin ollen kukaan ei tiedä todellista paperittomien määrää eikä tämän takia kyetä myöskään luotettavasti arvioimaan heidän yhteiskunnalle muodostamaa uhkaa.

Moni turvallisuusriski – häiriökäyttäytyminen, seksuaalinen häirintä, näpistykset, varkaudet ja ihmiskauppaan liittyvät rikokset – pienenisi huomattavasti, mikäli maastamme poistettaisiin täällä ilman laillista oleskeluoikeutta olevat paperittomat henkilöt.

Paperittomien henkilöiden tehokkailla karkottamistoimilla yhteiskuntamme antaa myös selvän viestin ulkomaille siitä, ettei Suomi siedä yhteiskunnan ulkopuolella elämistä. Tämä ennaltaehkäisisi osaltaan myös laitonta maahantuloa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko sisäisestä turvallisuudesta vastuussa oleva valtioneuvoston jäsen tietoinen palo- ja pelastushenkilöstöömme kohdistuvasta kasvavasta uhkasta, onko viranomaistemme välillä tehty riskikartoitusta maassamme paperitta oleskelevien henkilöiden muodostamasta uhkasta ja mihin toimiin vastuullinen valtioneuvoston jäsen ryhtyy tehostaakseen maassamme luvatta oleskelevien henkilöiden karkottamista?

Helsingissä 17.5.2016
Reijo Hongisto /ps

JÄTEVESIASETUKSESTA

Tiedote 27.4.2016
Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten Hongisto: Perussuomalaisten voimannäyttö

Hallitus korjaa lupaustensa mukaisesti epäonnistuneen jätevesiasetuksen.

”Tarvittiin perussuomalaiset hallitukseen, että tämä epäonninen asetus saatiin vihdoin korjattua. Monet vanhukset ja muut pienituloiset joutuivat taloudelliseen ahdinkoon vanhan asetuksen vaatimusten takia. Nyt asetus on järkevä ja ottaa huomioon asujan mahdollisuudet toteuttaa uudistukset”, toteaa maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja ja perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Hongisto.

”Valtaosalla kiinteistöistä luovutaan määräaikaan sidotuista jätevesiremonteista. Kaukana vesistöistä sijaitsevien kiinteistöjen ei tarvitse huolehtia jätevesiasetuksesta ellei tee rakennusluvan varaisia korjaus- tai muutostöitä. Näissä kiinteistössä jätevesiremontti määräytyy siis kiinteistökohtaisesti. Tämä on erinomainen muutos aikaisempaan”, sanoo Hongisto.

”Mökin mummot ja mökkiläiset voivat huokaista helpotuksesta. Uuden ehdotuksen mukaan kunnan viranomainen voi myöntää poikkeuksen, jos jätevesien määrä on vähäinen tai asuja ei taloudellista syistä pysty toteuttamaan remonttia sillä hetkellä kohtuullisin kustannuksin. Kunnalta on mahdollista anoa viiden vuoden jatkoaikaa myös pohjavesialueella.”

”Vuonna 2011 Matti Vanhasen (kesk.) toinen hallitus hyväksyi silloisen ympäristöministerin, nykyisen valtiosihteerin Paula Lehtomäen (kesk.) johdolla maahamme uuden jätevesiasetuksen, joka sittemmin on todettu täysin epäonnistuneeksi. Hyvä, että keskustakin tunnusti, että jätevesiasetus oli epäonnistunut.”

Lisätietoja:
Maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Reijo Hongisto (ps)
040-525 7488

EU ON ONGELMA

Missä EU – siellä ongelma!

Englanti äänestää eurojäsenyydestä. Virallinen Suomi toivoo että Englanti pysyisi EU:n jäsenenä. Epävirallinen, se junttisuomi toivoo päin vastaista.

Itse kallistun eron kannalle. Missä EU -siellä ongelma.

Tänään(kin) on puhelin soinut. Kaveripiiriini kuuluu kymmeniä moottorisahalla leipänsä ottavia taikka leipäänsä jatkavia miehiä. Osa sahaa omassa ja osa jonkun muun metsässä. Ovat sahanneet vuosikausia.

Nyt ministeriöissämme valmistellaan moottorisahan käyttökoulutusta. Luit aivan oikein!

Moottorisahalle ajokortti kuten autollekin, heh, heh. Ensilukemalta tieto saattaa naurattaa mutta kun miettii asiaa pitemmälle, hymy hyytyy väkisinkin.

Ruotsissa on ollut käytössä moottorisahan käyttölisenssi ja samaa suunnitellaan Suomeenkin.

Koulutusta sahan käyttöön annettaisiin metsäalan kouluissa. Lisenssi olisi kuuleman mukaan vapaaehtoinen niin että omassa metsässä saisit sahailla ilman koulutusta mutta jos menet naapurin ( taikka aviopuolisosi ) palstalle, niin ensin on käytävä ”Huksvarnaskola” ja vasta sitten lisenssi taskussa savotalle. Entäs sitten moottorisahan käyttö hirsisalvoksilla? Vaaditaanko ja jos vaaditaan niin mitä vaaditaan? Opiskelu tietenkin maksaa, joten taas ollaan suunnittelemassa rahareikää maaseudun ihmisille.

Pitää muistaa että jo nyt voi kuka tahansa palkata itselleen niin kokeneen moottorisahauksen opettajan kun haluaa. Mikään laki ei estä kouluttautumasta jo nyt, eikä kukaan täysjärkinen lähde sahaamaan jos ei ole ensin saanut hommaan opetusta. Opettaja on yleensä oma Isä taikka joku tuttava jolta sahaus käy ja joka tietää mistä puhuu.

Pohdiskelin perustetta sille miksi omassa metsässä saisi sahata ilman koulutusta ja vieraassa metsässä koulutus vaadittaisiin. En löytänyt yhtään arkijärkeen käyvää selitystä. Saha on ihan yhtä vaarallinen molemmissa paikoissa. Vähän samalla tavalla kun keittiöveitsikin. Kotona voit leikata leipää ja lihaa terävällä veitsellä ja viiltää kämmenen halki, mutta tarvitsisit veitsikurssin jos siivuat tuorekurkkua vaikkapa taloyhtiön kesätalkoissa taikka jonkun naapurisi mökillä.

Tulin siihen tulokseen että jos sahakortti olisi kertaheitolla määrätty joka tilanteeseen, olisi Missä EU – siellä ongelma hokema levinnyt virallisen Suomen mielestä liian nopeasti ja liian laajalle. Meihin junttisuomalaisiin olisi liittynyt entistä enemmän väkeä.

Homma tullaan hoitamaan niin että ministeriön virkamiehet valmistelevat esityksen jolle kaikki naureskelevat. Esitys tehdään jotta metsäteollisuus saa lisää puuta entistä halvemmalla. Näin käy, koska omatoimisahaajat vähenevät ja hankintakauppa hiipuu vähitellen kokonaan. Kurssia käymättömät myyvät puunsa pystykaupalla ja hinta on se minkä ostaja haluaa maksaa.

Siis esitys tehdään kaikessa hiljaisuudessa ja se pukataan hallitukseen. Hallitus kopittelee esitystä jonkin aikaa ja toteaa että helpommin siitä pääsee eroon kun pukataan se lausunnolle eduskuntaan. Esitys tulee eduskuntaan jossa edustajille vakuutetaan että valiokunnissa siihen saa ja pitää tehdä järkevät muutokset. Tehkää mielenne mukaan. Kun esitystä on jauhettu valiokunnassa, todetaan että esitys ei etene toivotussa ajassa ja toivotulla tavalla, joten jos valiokunnassa ei saada lausuntoa ja mietintöä aikaiseksi, kokoontuvat hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat pohtimaan asiaa. Tämä konklaavi pohtii esitystä ja toteaa että tästä ei kannata tehdä hallituskysymystä, vaan viisaampaa on vaan antaa esityksen mennä läpi valiokunnissa.
Esitys etenee päätökseen. Oppositio tekee esitykseen vastalauseet ja jättää eriävät mielipiteensä, joilla ei kuitenkaan ole sen suurempaa merkitystä.

Näin lakiesitys tulee salikäsittelyyn ja se äänestetään voimaan tulevaksi laiksi.

Ihmiset huokailevat ja päivittelevät. Tulee koomisia tilanteita kun metsäkoulun opettajana on 27 vuotias metsätalousinsinööri jolla on tarvittava opetuspuolen koulutus ja joka osaa käynnistää jopa moottorisahan. Kurssilla on oppilaana kuivan sitkeä ja 35 vuotta metsätöitä tehnyt metsuri jonka pitää kuunnella ”opettajan” viisauksia turvallisesta sahan käsittelystä.
Kurssin hinta on 500e + ALV.

Repikää siitä huumoria.

Kun on saatu sahalisenssi niin sitten aletaan vaatia lisenssiä raivaussahoille. Tiedättehän sen härpäkkeen jota kannetaan valjailla ja jonka moottori pärisee kainalossa ja pitkän alumiiniputken päässä pyörii ihan hirmuisen kovilla kierroksilla sirkkelin terä. Siis sahassa on teräketju ja raivaussahassa sirkkelin terä. Erikoista :)

Selvää on että ketjun ja terän vaarallisuusluokitukset ovat niin erilaiset ettei niitä voi kouluttaa samalla kurssilla. Molemmille erityisvaarallisille työvälineille on ministeriön laadittava oma opetusohjelmansa ja kurssivaatimuksensa.

Pikku vinkkinä että se vanha kunnon kaksitahtibensa käy molempiin…niin ainakin luulen.

Kurssilla opetetaan ainakin saha…siis moottorisahalinjan oppilaille että moottorisahalla saa sahata ilman polttoainetta mutta ei ilman teräketjuöljyä. Öljyasia pitää muistaa koska se kysytään päättökokeessa. Takapotkukin alkaa olla jo historiaa ja siitä kuulee mainittavan enää lauluissa…saha soi, ei takapotku haittaa…jne.

Ministeriöiden käytävillä ja kahvihuoneissa mietitään monen muunkin asian luvanvaraistamista. Esimerkkinä vaikkapa patruunoiden jälleenlataus.

Jep – luit jälleen oikein.

Sellaista etiäiset minulle ilmoittivat että patruunoiden jälleenlataaminen kotioloissa joko loppuu taikka siitä tehdään luvanvaraista puuhaa samalla tavalla kun moottorisahalla sahaamisestakin. Lisenssihommia ja koulutusta.

Minä olen lataillut itse kaikki metallihylsyiset, keskisytytteiset kiväärikaliiberin patruunani jo 30 vuotta ja voin sanoa että on melko velho joka minua siinä pystyy opettamaan.

Sisä-, väli- ja maaliballistiikastakin voidaan keskustella melko pitkään.

No, jos tämä etiäinen pitää paikkansa niin homma menee samoilla nuoteilla kun tuo moottorisahan kurssikin.

Patruunoita lataava henkilö käy latauskoulun ja saa itselleen lisenssin. Lisenssi oikeuttaa ostamaan patruunoiden lataamiseen tarvittavia komponentteja joita en ajanpuuteen vuoksi tässä nyt luettele.
Lisenssi on tietenkin poliisin tietokannassa ja voimassa sen normaalin 5-vuotta. Uusiminen onnistuu kertauskurssille osallistumalla ja poliisiasemilta voi kuitata lisenssiinsä virtaa taas 5 -vuodeksi. Latauskurssin hinta 500e. Kurssitodistuksella saa poliisiasemalta anoa latauslupaa. Poliisi myöntää luvan ja perii toimenpidemaksua 50e/lupa. 5 vuoden päästä määräaikaisen luvan uusiminen on indeksikorotusten takia taas kalliimpaa.

Itäisissä maakunnissa puhuttiin paljon viisivuotissuunnitelmista ja työn sankareista. EU on omaksunut jo viisivuotissuunnitelmat ja nyt vaan odotellaan koska meille nimetään ensimmäiset työn Sankarit.

Puolihumoristiseen kirjoitukseen on syytä sijoittaa joku vakavakin sana. Tilanne alkaa olla nyt sellainen että Suomea ja suomalaisia kyykytetään eurooppalaisilla päätöksillä. Näillä päätöksillä ei ole mitään tekemistä terveen järjen kanssa. Päätösten noudattaminen lisää byrokratiaa ja valvontaa. Meillä on valvonta ja holhouspuolella enemmän väkeä kun tuottavassa työssä ja samaan aikaan taivastellaan että mikä on kun mikään ei kannata.

Suomi on EU:n jäsen yhdestä syystä. Uskon että suurin osa suomalaisista ymmärtää mikä syy on. Minä olen pikkuhiljaa alkanut kallistumaan sille kannalle että se toinen vaihtoehto ei taida olla enää ainakaan huonompi kun tämä nykymeno.

Irti EU:sta vielä kun jotenkin päästään. Toinen vaihtoehto on ilmoittaa Eurooppaan että porukassa pysytään mutta ehdot pitää muuttua. Meillä ei enää pelleilyyn tuhlata rahaa eikä aikaa.

TIEDOTE MAVISTA

Julkaisuvapaa heti

Perussuomalaisten Hongisto ja Mattila: Viljelijöille annetut lupaukset pidettävä

Viime kuussa traktorit vyöryivät näyttävästi Helsinkiin, koska viljelijät halusivat vedota poliittisiin päättäjiin ja keskeisiin virastoihin. Viljelijät vaativat Maaseutuviraston (Mavi) kuukausia myöhästyneitä tukimaksatuksia vihdoin tileilleen.

Tuolloin maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) lupasi viljelijöille, että Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola ei jatka Maaseutuviraston johdossa. Sittemmin on selvinnyt, että tarpeellisia muutoksia ei lupauksista huolimatta ole tehty ja Tenhola toimii edelleenkin omissa tehtävissään normaalisti.

Perussuomalaisten kansanedustajien Reijo Hongiston ja Pirkko Mattilan mielestä Mavin asiat tulee nyt ensitilassa saattaa kuntoon. Jos nykyinen tilanne johdon osalta ei selkene, niin se vaikuttaa pitkällä juoksulla koko viraston työmoraaliin ja toimintaan negatiivisesti, sanoo Hongisto. Kansanedustaja Mattila on samoilla linjoilla, lisäksi hän vaatii, että ICT- järjestelmät on saatava kuntoon, jottei viljelijöille tule enää lisärasitetta tätä kautta.

Isossa kokonaiskuvassa viljelijöiden tilanne on nyt niin vaikea, että ministeri Tiilikaiselta edellytetään isännän otetta ja jämäköitä toimia, jotta tilanne saadaan ainakin Mavin osalta nopeasti rauhoitettua, sanovat molemmat perussuomalaisten kansanedustajat.

Lisätietoja:

Reijo Hongisto / ps
Maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Puh. 040-525 74 88
reijo.hongisto@eduskunta.fi

Pirkko Mattila / ps
Hallitusneuvottelija (Biotalous- ja puhtaat ratkaisut – Ryhmä), kansanedustaja
Puh. 050-512 0176
pirkko.mattila@eduskunta.fi

LIIKENNEKAARESTA

Ministeri Berner kertoi tiedotustilaisuudessaan valmisteilla olevasta liikennekaaresta. Uudistusten kohteina olisivat ainakin taksiluvat ja yleensä taksiautoilu sekä tieinfran siirtäminen kokonaan valtion omistamaan yhtiöön.

Ministerin sanat nostivat myrskyn muuallakin kun vesilasissa. Moni sai ministerin puheesta käsityksen että asiat on jo päätetty. Erikoinen tilanne, sillä meille edustajille ei ole tuollaisista päätöksistä juuri puhuttu, se on sanottu että asioita selvitetään. Mielestäni asian selvittäminen on kokonaan eria asia kun asian päättäminen.

Budjettiriihessä on tietämäni mukaan päätetty että esimerkiksi tieinfran yhtiöittämisestä tehdään selvitys. Minä pidän hyvänä että asioita selvitetään mahdollisimman monelta kantilta ja näin saadaan asioista laajempaa tietoa. Tämän tiedon pohjalta vasta päätetään mitä tehdään vai tehdäänkö mitään.

Vieroksun ajatusta että selvitykseen hyväksytty asia olisi jo päätetty toteuttaa selvityksen tuloksista riipumatta.

Jos tällainen toimintatapa leviää hallituksessa laajemminkin, pyydän saada huomauttaa että muistamani mukaan hallituksen keskuudessa on jo päätetty teettää selvitys Suomen NATO jäsenyydestä.

Käsitykseni mukaan kyse on siis vain ja ainoastaan selvittää millaisia vaikutuksia olisi Suomen NATOon liittymisellä. Miettikääpä jos vaikka puolustusministeri Niinistö lataisi lehdistötilaisuudessa että Suomen NATO jäsenyydestä teetetään selvitys ja toteaisi samalla sivulauseessa että jäsenhakemuskin on jo kirjoituskoneessa.

Hallituksessa on kolme puoluetta ja yhteisillä linjoilla on tarkoitus maata johtaa. Yhteinen linja löytyy mikäli vältetään kovin jyrkkiä sanakäänteitä ja edetään keskusteluissa maltillisella tavalla.

Oma kantani ministerin esittämiin uudistuksiin:

Jos taksitoiminta vapautetaan ministeri Bernerin suunnittelemalla tavalla, vapautetaan samalla veronkierto henkilökuljetusalalla. Kuka tahansa voi kuskata ketä tahansa ja missä vaan. Minulle on turhaa puhua tehokkaasta valvonnasta jolla veronkierto mukamas estettäisiin.
Väitän että myöskään taksien ajohinnat eivät kilpailun vapauttamisen myötä laske vaan käy päin vastoin. Niin on käynyt monessa muussakin ”kyllä kilpailutus hoitaa hinnat oikealle tasolle” – hokemassa. Muistele vaikka autokatsastuksen hintoja!
Minä en kannata ministeri Bernerin esittämiä uudistuksia taksiautoiluun.

Toisena merkittävänä asiana oli tieinfran siirtäminen kokonaan valtion omistamaan yhtiöön. Pitkospuita kävelleenä ja kuraisia ja liejuisia syrjäseutujen teitä ejelleena vieroksun myös tätä ajatusta. Lakerikengillä asfaltilla taivaltava saattaa ajatella kokonaan eri tavalla.

Edellisellä hallituskaudella Jorma Ollilan johtama työryhmä pohti tienkäyttömaksuja ja maksujen keräämiseen tarvittavaa paikannusteknologiaa. Muistamani mukaan silloin nousi keskusteluun autoihin asennettavat paikannuslaitteet.

Silloinen keskustelu hiipui omaan olemattomuuteensa. Tästä ministeri Bernerin esityksestä kuultaa läpi Ollilan esityksen henki. Ajatus lienee koteloitunut jonkun liikenneministeriön viranhaltijan päähän ja purkautui nyt uudelleen julkisuuteen hieman eri muotoon jalostettuna ja ministeri Bernerin esittämänä.

Jos tiet yhtiöitettäisiin ja liikennöinti olisi maksullista niin pelkäämpä pahoin että neton, neton nettomaksajina olisivat tavalliset yksityisautoilijat, sillä yrittäjille autoilu kompensoitaisiin joillakin yritystuilla taikka verovähennyksillä. Tavallinen henkilö ei voisi vähentää ajelujaan verotuksesta.

Ymmärrän että huonokuntoisia teitä on korjattava. Ymmärrän myös että korjaaminen vaatii rahaa. Sitä en ymmärrä että edelleen ulkomaiset raskaat ajoneuvoyhdistelmät saavat ajella teillämme täysin ilmaiseksi. Olen kirjallisessa kysymyksessäni esittänyt ulkomaisille ajoneuvoyhdistelmille tienkäyttömaksua, mutta ministeriön suunnalla ei ole tehty asialle mitään.

Minun mielestäni on Isänmaan edun mukaista velottaa ennemmin ulkomaisia kuljetusyrittäjiä kun kotimaisia tienkäyttäjiä.

Miten Sinä asian näet?

Kysyy Reijo

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN HINTALAPPU

ESS lehdessä oli 19.11.2015 päivätty juttu jossa Työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen toteaa että turvapaikanhakijoista on tulossa miljardilasku ja kysyy miksi asiaa hyssytellään.

Turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta vastaa Virtasen entinen työnantaja TEM, joten erittäin kokenut ja pitkän linjan virkamies tietää mistä puhuu.

Moni pohtii itse tykönään ja jotkut jopa lehtien palstoilla, mikä on turvapaikanhakijoiden hintalappu tällä hetkellä. Tämänhetkisen tilanteen ohella olisi erittäin suotavaa pohtia myös mikä on hintalappu 5-10 vuoden päästä.

Minä väitän että silloin ei enää puhuta yhdestä eikä kahdesta miljardista/vuosi.

On erikoista että julkisuudessa asiasta vaietaan mutta samaan aikaan kuitenkin arvostellaan kurkku ammollaan hallituksen säästö- ja leikkauspolitiikkaa. Pitäisi olla kaikille selvää että turvapaikkabisnes rahoitetaan joko lainarahalla taikka sitten rahat revitään kotimaan kansalaisten elämästä.

Se on joko tai – ei mitään siltä väliltä.

Minua hämmentää erityisesti se että ne vihervasemmistolaiset poliitikot jotka kaikkein kärkevimmin arvostelevat hallituksen säästötoimia, ovat samaan aikaan kädet ojossa ottamassa Suomeen lisää turvapaikanhakijoita.

Ei vaikuta oikein loogiselta. Miten Sinä asian tuumaat?

Iltauutisissa on jälleen väläytelty kuvia Välimeren aalloilta pelastetuista pakolaisista. Italian rannikkovartiosto operoi merellä ja kuskaa rantaan mereltä noukkimiaan pakolaisia.

Huhujen mukaan Libyan satamissa odottelee satoja tuhansia pakolaisia ja lisää valuu koko ajan Afrikan eteläisimmistä osista. Salakuljettajat huseeraavat veneissään ympäripyöreitä päiviä ja keräävät sievoiset summat taskuihinsa.

Minä en ymmärrä EU:n ja yleensä länsimaiden toimia tässä asiassa. Ongelma olisi huomattavasti helpompaa ratkaista niin että Libyan rannikolta ei lähde yhtään venettä pohjoiseen. Jos vene lähtee, se otetaan kiinni rannikon läheisyydessä merellä ja palautetaan takaisin Libyan aluevesille. Toinen vaihtoehto olisi ottaa veneessä olijat laivalle ja upottaa vene.

Joku saattaa pohtia että miten veneet havaitaan. Jos tällaisia asioita pohtii, voi samalla pohtia miten satelliitti havaitsee ohjuksen lähtövanan lähtipä se koska tahansa ja mistä tahansa. Jos todella halutaan veneliikennettä seurata, niin yhtään venettä ei lähde ulapalle salassa.

Vain ja ainoastaan kovat toimet estävät toiminnan jatkumisen. Tällainen hyssyttely johtaa muutamassa vuodessa kaaokseen.

Asia avautuu minulle niin, että pakolaistulvaa ei todellisuudessa edes haluta torjua lähtösatamissa. Kun ei haluta, niin joku tästä hyötyy.

Kun hyöty hiipuu niin pakolaistenkin tulo loppuu. Ihmispoloisia käytetään häikäilemättä pelinappuloina kansainvälisen politiikan kentillä.

Niin ja tässä pelissä suomalainenkin veronmaksaja on osallisena.