KIRJALLINEN KYSYMYS

Poliisitaustaisena kansanedustajana saan jatkuvasti virkaveljiltä/sisarilta huolestuneita viestejä. Moni tekee erittäin vaativaa työtään sananmukaisesti oman terveytensä uhalla. Työnantaja varustaa henkilöstönsä fyysistä uhkaa vastaan ampuma-aseilla ja erilaisilla voimankäyttövälineillä, sekä suojaliiveillä ja kypärillä, mutta jättää työskentelytiloissa olevat sisäilmaongelmat täysin huomiotta.

Entisenä ampuma-, voimankäyttö- ja taktiikkakouluttajana osaan varautua ja varustautua kohtaamaan fyysistä uhkaa, mutta pidän aivan yhtä vaarallisena hengityselimien kautta kehoon tunkeutuvia homeitiöitä. Haluan kysymykselläni kiinnittää huomiota myös tähän näkymättömään työturvallisuusuhkaan.

Minun mittapuuni mukaan lähiomaisten suru ja tuska on aivan yhtä suuri, menehtyipä poliisi taikka muu poliisilaitoksen työntekijä työpöytänsä ääreen väkivallan uhrina, taikka salakavalan sairauden uuvuttamana. Sisätilailman epäpuhtaudet sairastuttavat henkilöstöä joka vuosi. Osa uupuu sairauden aiheuttamiin vaivoihin, osa joutuu jäämään sairauseläkkeelle. Jokainen uhri on turha, koska meillä on keinot huolehtia virastojen sisäilmaongelmista. Keinot on, tahto näkyy edelleen puuttuvan. Minä ja edustajakollega Kulmala haluamme siihen muutosta.
…………………………………

KIRJALLINEN KYSYMYS
Poliisiasemien sisäilmaongelmat
Eduskunnan puhemiehelle

Yle uutisoi 19.3.2018 laajasti Jyväskylän poliisitalon sisäilmaongelmista. Lähteen mukaan Jyväskylän poliisitaloa on korjattu 20 vuoden aikana miljoonilla euroilla, mutta henkilöstön oireilu tiloissa jatkuu. Oireilu on toisinaan ollut niin voimakasta, että poliisit ovat joutuneet käyttämään hengityssuojaimia. Jyväskylän poliisiaseman 270 työntekijästä jopa kolmannes on kuluvan vuoden aikana ilmoittanut sisäilmaoireista. Kymmeniä ihmisiä työskentelee Jyväskylän aseman sijaan väistötiloissa muualla maakunnassa. Osa käyttää hengityssuojaimia omasta halustaan, osa lääkärin määräyksestä.
Poliisivankila suljettiin tammikuussa 2018. Sen johdosta kiinniotettuja on kuljetettu Jyväskylästä Jämsään, Saarijärvelle ja Tampereelle. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on moittinut Jyväskylän poliisilaitosta hitaasta ryhtymisestä toimeen poliisitalon sisäilmaongelmien ratkomisessa
Saatujen tietojen mukaan Jyväskylä ei ole ainoa poliisin toimitila, jossa on sisäilmaongelmia, vaan niitä on ympäri maata.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin poliisin työsuojelusta ja työterveydestä vastaava valtioneuvoston jäsen aikoo ryhtyä, ettei muutenkin vähäisiä poliisin henkilöstöresursseja altistettaisi kroonisille sairauksille, eikä edes vaadittaisi työskentelemään hengityssuojaimia käyttäen – vapaaehtoisestikaan?

Helsingissä 20.3.2018
Reijo Hongisto /sin

SUURPETOPOLITIIKKAA

Olen seurannut mielenkiinnolla maakuntalehtemme Ilkan susiuutisointia. Lehdessä on ollut monta suurpetoihin ja nyt erityisesti susiin liittyvää juttua. Minulle mieleenpainuvin juttu oli 20.1. Tuolloin haastateltiin susiin liittyen riistapäällikkö Mikael Luomaa. Haastattelussaan Luoma totesi ”susien määrä kartoitetaan hyvässä yhteishengessä viranomaisten ja metsästäjien kesken. Hänen mukaansa susien pääluvun kiistäjiä löytyy kuitenkin aina eduskunnasta asti.
-Joku kansanedustaja haluaa tieten tahtoen epäsopua hyvälle yhteistyölle, mitä Suupohjan alueella tehdään. Se on käsittämätöntä ja vastuutonta, Luoma viittaa nimeltä mainitsemattomaan pohjalaiskansanedustajaan”.

Lehden ilmestymisen jälkeen sain kymmeniä soittoja, sähköposteja ja kehotuksia kirjoittaa riistapäällikölle vastine. Sanoin, että tiedän mitä metsästäjät ajattelevat ja tiedän myös, että ennen pitkää totuus susimäärästä tulee ilmi, sanoipa riistapäällikkö mitä tahansa. Lehtijuttujen ja kentältä saamani palautteen perusteella ennustukseni näyttää toteutuvan.

Olen tehnyt kolme naakkoihin liittyvää kirjallista kysymystä. Nyt naakka siirretään luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintujen piiristä metsästyslain piiriin. Asetustekstiä kirjoitetaan parhaillaan.

Suurpetoihin (susi, karhu. ilves ja ahma) liittyviä kirjallisia kysymyksiä olen tehnyt 9 kpl ja pelkästään susiin liittyviä saman verran. On kuitenkin epärealistista odottaa, että petoihin kohdistuvilla kysymyksilläni olisi sama vaikutus. Naakkaan ei kohdistunut EU painetta, mutta petoihin kohdistuu. Tämän takia liikkumavara petoasiassa on huomattavasti pienempi.

Viimeisimmässä kirjallisessa kysymyksessäni pohdin suurpetojen ja metsästäjien poliisille antaman virka-avun merkitystä maamme sisäiseen turvallisuuteen. Käsitykseni mukaan jokaisella EU jäsenmaalla on oikeus huolehtia itse omasta sisäisestä turvallisuudestaan parhaaksi katsomallaan tavalla, ilman, että muut jäsenvaltiot puuttuvat siihen. Näin ollen, jos Suomen viranomaiset kokevat, että suurpedoista aiheutuu uhkaa sisäiseen turvallisuuteen, on Suomella oikeus toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos viranomaisemme eivät koe suurpetoja uhkaksi, ei liene myöskään tarvetta julkaista tiedotusvälineissä erilaisia varotiedotteita, eikä tarvita suurriistavirka-aputoimijoitakaan. Toistaiseksi kuitenkin varotiedotteita julkaistaan ja myös SRVA toiminta koetaan tarpeelliseksi. Minä tulkitsen asian niin, että uhka on todellinen aina kun poliisi määrää eläimen lopetettavaksi. Viimeksi Jepualla muutama päivä sitten.

Susiasiasta on tekemällä tehty turhan monimutkainen. Jonkun etu lienee kasvattaa susikantaa edelleen. Suomen riistakeskuksen myöntämät yksittäiset poistoluvat ja muutama liikenteen uhrina kuollut susi eivät muuta maakunnan susitilannetta millään tavalla.

Minun mielestäni ratkaisun avain on maa- ja metsätalousministerin kädessä. Ministerin tahtoa noudatetaan, olkoon se sitten susikannan lisääminen taikka susikannan vähentäminen. Tällä hetkellä päähallituspuolueen tahto näyttää olevan susikannan kasvattaminen.

Sinisten eduskuntaryhmä on toista mieltä. Meidän mielestämme pihasudet pitää poistaa ennen ensimmäistä ihmisuhria. Pihattonavetoissa on jo raadeltu eläimiä, jos pihasusia ei poisteta, ennustan että raatelu ei jää eläimiin.

Tässä ei enää tarvita neuvotteluja taikka palavereja, ei myöskään kansalaiskuulemisia. Nyt tarvitaan ministeritasolta nopea ja rohkea päätös, jota ministeriön alaiset viranhaltijat noudattavat. Piste.

NAAKKA LIIPASIMELLE

Naakka puhuttaa. Hyvä niin.

Täällä eduskunnassa minun rooteliini kuuluvat metsästys- ja kalastusasiat ja tietenkin paljon, paljon muuta. Asioita voi edistää monella tavalla. Minä aloitan yleensä joko tekemällä asiasta kirjallisen kysymyksen, taikka suoraan talousarvioaloitteen. Molempia väheksytään ja sanotaan, että niillä ei ole mitään merkitystä, ne ovat vain julkisuuden tavoittelua.

No mielipide se on tuokin. Minä olen toista mieltä. Asiat etenevät, jos jaksaa sinnikkäästi yrittää. Ei saa antaa periksi heti ensimmäisestä vastoinkäymisestä. Uutta matoa koukkuun, jos edellinen on jo syöty.

Olen vuosien varrella tehnyt erittäin ”harvinaisesta” ja jopa ”uhanalaisesta” naakasta kolme kirjallista kysymystä. Minä sain niillä julkisuutta. Kiitos siitä! Muistamani mukaan maakuntalehtemme mielipidepalstalla eräs nimimerkkikirjoittelija nimitteli minua naakkaedustajaksi ja kirjoitti, että eikö kansanedustajalla ole muuta tekemistä kun meuhkata naakoista. Eräs toinen, jonka nimeä en nyt ajan puutteen vuoksi tähän kirjoita, puhui ”eräästä vaalipiirin kansanedustajasta” joka lietsoo eripuraa metsästäjien ja viranomaisten välille. Hän tarkoitti silloin erittäin uhanalaisia ja ”harvinaisia” susia. Minun mielestäni niitä takkuturkkeja on riittävästi, hänen mielestään ei ole.

Karavaani kulkee, vaikka joku aina kintuille ruikkiikin. Näin se menee.

Sattuneesta syystä nakka-asia nousi keskusteluun myös maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Minun oli hyvä pärvötellä, kun asia oli tuttu. Esitin naakkaa liipasimelle ja sain valiokunnalta hyväksyviä pään nyökkäyksiä. Minulla on hyviä työkavereita! Sanon jälleen kerran, että maa- ja metsätalousvaliokunta on valiokunta ilman puoluerajoja. Siellä on hyvä henki ja yhdessä tekemisen meininki. Sain muuten johtaa tänään (9.3-18) valiokunnan kokousta!

Valiokunnan tahto on, että naakka siirretään luonnonsuojelulain piiristä metsästyslain piiriin. Kauan se kesti, mutta hyvää päätöstä jaksaa odottaa. Ensi syksynä naakan täkkäliha pöllähtää ainakin Vimpelissä ja luulen, että taitaa kuusenoksilta putoilla naakkoja muuallakin.

Muista aina takavaara-alue, äläkä koskaan ammu asutusta päin!

Alla esimerkkinä jo vuonna 2012 tekemäni kirjallinen kysymys ja ministeri Ville Niinistön vihreä vastaus:

Siitä se sitten lähti:

KIRJALLINEN KYSYMYS 347/2012 vp Reijo Hongisto /ps

Naakkojen suojelu

Eduskunnan puhemiehelle

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 38 §:ssä todetaan eläimen rauhoittamisesta seuraavaa: ”Tämän luvun soveltamisalaan kuuluvat nisäkkäät ja linnut ovat rauhoitettuja. Jos jonkin nisäkkäisiin tai lintuihin kuulumattoman eläinlajin olemassaolo käy uhatuksi tai rauhoittaminen muusta syystä osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan tällainen eläinlaji asetuksella rauhoittaa koko maassa tai jossakin osassa maata.”

Mainitun lain 39 §:ssä määritellyissä rauhoittamissäännöksissä todetaan seuraavaa: ”Kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden:
•tahallinen tappaminen tai pyydystäminen
•pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen ja
•tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.

Sellainen rauhoitetun linnun pesäpuu, joka on asianmukaisesti merkitty, tai suuren petolinnun pesäpuu, jossa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu.”

Yleisesti on tiedossa, että naakat ja muut eläimet aiheuttavat jo nyt paljon erilaisia omaisuusvahinkoja, joita valtio on ympäristöministeriön päätöksen (1626/1991) mukaisesti korvannut vahinkojen kärsijöille. Vuonna 2010 alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tuli rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista 75 hakemusta, joiden yhteenlaskettu korvaussumma oli 154 000 euroa. Pelkästään naakan aiheuttamista vahingoista viljelmille ja rehupaaleille tehtiin 17 hakemusta, joiden perusteella maksettiin korvauksia 50 700 euroa.

Yleisesti on tiedossa myös se, että naakka ei ole enää harvinainen lintu, sillä naakkaa esiintyy suuressa osassa läntistä Euraasiaa ja myös Pohjois-Afrikassa. Suomessa naakkakannat ovat vahvimpia maamme etelä-, länsi- ja itäosissa, mutta naakkojen pesiä on tavattu myös Rovaniemellä ja Kemijärvellä saakka. Suomessa arvioidaan pesivän vähintään 110 000—130 000 naakkaa.

Tämän vuoksi onkin perusteltua kysyä, onko naakka enää se luonnonsuojelulain 38 §:ssä mainittu lintu, jonka olemassaolo on käynyt uhatuksi, ja onko naakan suojelemiseen tämän lain nojalla ylipäätään enää tarvetta.

Parhaillaan on naakkojen pesintäaika, ja naakoilla on tapana rakentaa pesänsä myös asuntojen savuhormeihin. Naakka käyttää pesänsä rakennusaineena puiden oksia ja savea. Savuhormeihin ilmestyneet naakanpesät on poistettava, jotta rakennusta voidaan ylipäätään lämmittää. Pesien poistamiseen velvoittaa myös palo- ja pelastuslaki, jonka mukaan savuhormit on pidettävä esteistä ja tukoksista vapaina ja hormit on nuohottava säännöllisesti. Naakkojen pesien poistaminen on monelle ikäihmiselle lähes mahdoton tehtävä, sillä savella tiivistetty pesä on kova ja työläs purkaa ja sen purkaminen onnistuu vain ylhäältä päin. Ikäihmisten kiipeileminen rakennusten katoilla on riskialtista, eivätkä monet seniorikansalaiset edes kykene kiipeämään asuinrakennuksensa katolle.

Kiinteistöjen omistajia on ohjeistettu suojaamaan savuhormin pää esimerkiksi jollain verkolla, mutta suojaamistoimikin vaatii kiipeilemistä katoilla, ja pesinnän häiritseminen vaikkapa verkko asentamalla on ristiriidassa luonnonsuojelulain 39 §:n kanssa.

Mikäli naakan rauhoitus poistettaisiin ja naakka lisättäisiin metsästyslain muutoksella sen 5 §:ssä mainittuihin rauhoittamattomiin eläimiin, pystyttäisiin naakkojen ja naakkojen aiheuttamien vahinkojen määrää hillitsemään metsästyksellä. Metsästyksen myötä naakalle kehittyisi nopeasti luonnollinen pelko ja varovaisuus ihmistä ja ihmisasutusta kohtaan ja naakat luonnostaan hakeutuisivat etäämmälle ihmisasutuksen piiristä. Näin myös naakkojen aiheuttamat vahingot vähenisivät ja vahinkoihin kohdennetut korvausrahat voitaisiin käyttää toisaalle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen Suomessa pesivien naakkojen määrästä ja naakkojen aiheuttamista taloudellisestikin merkittävistä omaisuusvahingoista,

onko perusteltua syytä pitää naakkaa edelleen luonnonsuojelulain 38 §:n mukaan rauhoitettuna uhanalaisena lintulajina tai onko naakan rauhoitus hallituksen mielestä muusta syystä enää perusteltua ja

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta naakan suojelustatus puretaan ja naakka siirretään lakimuutoksella metsästyslain 5 §:ssä mainittuihin rauhoittamattomiin eläimiin?

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2012
•Reijo Hongisto /ps

……………………………….
Ministerin vastaus

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Suomella on pitkät perinteet lintukantojen arvioinnissa. Einari Merikallio julkaisi vuonna 1955 laajaan maalintujen linjalaskentamenetelmään perustuvan kartoituksen: Suomen lintujen levinneisyys. Luonnontieteellinen keskusmuseo on yhdessä muiden tutkimuslaitosten ja lintutieteellisten yhdistysten kanssa tehnyt jo pitkään samaan menetelmään perustuvaa Suomen lintukantojen seurantaa, joka on tarpeen arvioitaessa suojelun tasoa, lintukantojen kehitystä ja uhanalaisuutta. Lisäksi Suomessa on toteutettu kolme linnuston ns. atlas-kartoitusta, jossa linnuston levinneisyys on selvitetty lähes jokaisesta 10×10 km2:n ruudusta. Viimeisin kartoitus: Suomen lintuatlas, julkaistiin vuoden 2011 alussa. Näiden perusteella käytettävissä on aina parhain mahdollinen tieto lintukantojen suuruudesta ja myös kantojen kehityssuunnista sekä levinneisyydestä. Ympäristöministeriö rahoittaa edellä mainittua lintukantojen seurantaa ja on tukenut myös atlas-kartoitusta.

Ympäristöministeriö on kiinnittänyt huomiota naakkojen aiheuttamien vahinkojen lisääntymiseen ja myöntänyt Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille rahoituksen hankkeeseen, jolla selvitetään naakan aiheuttamien haittojen hallintaa. Hankkeen tarkoituksena on selvittää naakan aiheuttamien vahinkojen laatua ja määrää, sekä kehittää keinoja niiden ennaltaehkäisyyn. Näiden kehittämistä edellyttää myös lintudirektiivi.

Lajin harvinaisuus tai uhanalaisuus ei pelkästään ole rauhoituksen edellytys. Naakan rauhoitus ei myöskään ole ehdoton. Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja jokin lintudirektiivin (2009/147/ETY) 9 artiklan 1 kohdan perusteista täyttyy, voi alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää hakijalle luvan poiketa naakkaa koskevista 39 ja 49 §:n rauhoitussäännöksistä. Näitä perusteita ovat muun muassa kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaaminen sekä viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estäminen. Muita tyydyttäviä ratkaisuja voivat olla tehokkaat vahinkojen ennaltaehkäisyn keinot.

Naakan rauhoituksen poistaminen tarkoittaisi sitä, että pitäisi lisätä metsästyslain muutoksella sen 5 §:ssä mainittuihin rauhoittamattomiin eläimiin. Näitäkin koskee metsästysasetuksen (170/2011) 25 a §:n mukainen pesimäaikainen rauhoitus, josta riistakeskukset voivat myöntää poikkeuksen, jos lintudirektiivin 9 artiklan 1 kohdan edellytys on olemassa eikä muuta tyydyttävää ratkaisua löydy. Näin poikkeusluvan harkinnan perusteet ovat samat riippumatta siitä, kummanko lain perusteella se myönnetään.

Naakkakannan vähentäminen metsästämällä voi olla hankalaa. Kulttuuriympäristöjen lajina se viihtyy rakennetussa ympäristössä, jossa metsästys on kiellettyä 150 metriä lähempänä vakituista asutusta. Hyvin nopeasti ne oppivat myös varovaisiksi ja pakenevat metsästäjää turvallisempaan paikkaan, joka voi olla esimerkiksi puistikko asutuksen keskellä.

Naakan yleistymiseen on monia syitä. Se on aina osannut hyödyntää rakennusten ym. tarjoamia pesäpaikkoja. Luonnon tarjoaman ravinnon lisäksi se hyödyntää elintarvikkeiden jalostuksen ylijäämästä, turkistarhoilta ja rehuvalmistamoista sekä kaatopaikoilta löytämäänsä ravintoa. Keinot vähentää naakkakantaa on saneerata tällaiset ravintolähteet ja tehostaa kaatopaikkojen hoitoa sekä toteuttaa rakennushankkeet niin, ettei niihin jää naakoille sopivia pesäkoloja.

Luonnonsuojelulain mukaisista naakan rauhoitussäännöksistä myönnetty ja lintudirektiivin edellytykset täyttävä poikkeus ehtoineen antaa mahdollisuudet puuttua niiden aiheuttamaan akuuttiin ja paikalliseen ongelmaan. Vahinkojen korvaamiseksi maksettavat avustukset ovat myös keino selvitä niiden aiheuttamista taloudellista ja usein odottamattomistakin tappioista. Pysyvämpänä ja kestävämpänä ratkaisuna ongelmaan ympäristöministeriö pitää kuitenkin vahinkojen ennaltaehkäisyn keinojen laajaa käyttöönottoa.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2012

Ympäristöministeri Ville Niinistö

ILKAN KOLUMNI

TEHDÄÄNKÖ LEPOMÄET?

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki nousi julkisuuteen arvostelemalla maakunta- ja soteuudistusta. Opposition edustajalle moinen huutelu sallitaan, mutta hallituspuolueen edustajalta edellytetään joukkuepeliä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Lepomäki etsi rajojaan. Mikäli kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa on uskominen, Lepomäki löysi rajansa.

Lepomäen ohella julkisuuteen nousi myös talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen, arvostellessaan jyrkin sanoin parhaillaan valiokuntakierroksella olevaa uusiutuvan energian tukipakettia. Turusen mukaan kyse on hallitusohjelman vastaisesti puhtaasta tuulivoimatuesta. Hallitusohjelman mukaan tuet on kohdennettava tasapuolisesti eri energiantuotantomuodot huomioiden ja nyt ei näin näyttäisi käyvän. Pahimmassa tapauksessa tuet valuvat kokonaan ulkolaisissa omistuksissa oleville tuulivoimaloille. Sinisten mielestä tämä ei ole Suomen, eikä suomalaisten etu!

Tuulivoimavastaisuuteni ei liene salaisuus. Tässä asiassa olen änkyrä ja ilmaisen tukeni Turuselle ja talousvaliokunnalle. Tämä energiapaketti pitää selvittää perin pohjin. Mikäli muille uusiutuville energiantuotantomuodoille ei löydy tukea, ei pidä tukea myöskään tuulivoimaa. Tukipaketti on palautettava valmisteluun ja tuotava käsittelyyn vasta sitten, kun se on oikeudenmukainen ja reilu myös muille uusiutuville energiantuotantotavoille.

Maaseudun miehenä kannan erityistä huolta maaseutumme elinvoimaisuudesta ja työpaikoista. Tuuli työllistää myrskytuhojen raivaajia ja sähköjohtojen korjaajia, ei muita. Jos tuulitukeen varatut eurot kohdennetaan vaikkapa energiapuun hyödyntämiseen, saadaan maaseudulle tuhansia uusia ja pysyviä työpaikkoja. Näiden työpaikkojen avulla puretaan taimikonhoitorästejä ja harvennetaan metsiämme kasvavaan kuntoon. Maan ja metsän arvo nousee ja mikä tärkeintä, jokainen euro jää kiertämään kotimaan kamaralle, luoden uutta työtä ja toimeentuloa.

Suomessa yksityiset ihmiset omistavat noin 60% metsämaasta ja noin 70% puustosta. Sukupolvenvaihdosten ja kuolinpesien selvitysten myötä metsänomistus kaupunkilaistuu nopeasti. Yhä useammin omistaja asuu kaukana metsästään. Kun Helsingissä asuva metsänomistaja myy puuta Pohjanmaalta, tuloutuu puun myynnistä vero Helsinkiin, vaikka myyty puu on satojen kilometrien päässä. Tämä ei tunnu oikeudenmukaiselta meistä metsäisten kuntien asukkaista. Me esitämme oikeudenmukaisempaa tapaa metsäverojen keruuseen. Yksinkertaisella verojärjestelmän muutoksella olisi mahdollista palauttaa yhteisöveron tapaan osa puukauppojen tulosta hyödyttämään sitä kuntaa, jonka alueelta puu on kaadettu. Näin hyvin hoidetut metsät hyödyttäisivät myös metsäisiä maaseutukuntia.

Ajatus tulon siirrosta kaupungeista metsäisille seuduille ei välttämättä miellytä kaikkia hallituspuolueita, mutta meille Sinisille se on tärkeä. Ajatuksia ja esityksiä voi jokainen edustaja tehdä tahtonsa mukaan, mutta äänestäessään pitää tuntea vastuunsa ja tietää mitä tekee.

Reijo Hongisto
Kansanedustaja sin

TIEDOTE

Pyöröovi käy

Jotta jokaiseen kyselyyn ei tarvitsisi vastata erikseen, kirjoitin lyhyen tiedotteen.

Anne Matokangas erosi Perussuomalaiset rp:stä viime vuoden loppupuolella ja anoi Sininen Tulevaisuus rp:n jäsenyyttä. Hänet hyväksyttiin puolueeseen ja valittiin Vaasan vaalipiirin piirisihteeriksi. 21.2-18 Matokangas pyysi eroa Sininen Tulevaisuus rp:stä ja ilmoitti anovansa Perussuomalaiset rp:n jäsenyyttä. Samalla Matokangas ilmoitti myös luopuvansa kaikista Sininen Tulevaisuus rp:n luottamuspaikoista.

Ihminen osoittaa henkisen kypsyytensä ja sivistyksensä tason siinä, miten hän puhuu toisista ihmisistä. Toisista ihmisistä voi puhua hyvää taikka pahaa, taikka jotakin siltä väliltä.
Kun minä siirryin perussuomalaisista siniseen tulevaisuuteen, sain kuulla muutamilta hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevilta, siihen asti sivistyneinä pitämiltäni ihmisiltä ala-arvoista ja loukkaavaa puhetta. Minua nimiteltiin ja minun toivottiin sairastuvan syöpään. Joku toivoi jopa kuolemaani. Vasta siinä vaiheessa minulle paljastui, millaisten ihmisten keskuudessa olin elänyt ja tehnyt poliittista yhteistyötä.

Koska minä en halua alentua samalle tasolle, minä en missään tilanteessa käytä lähimmäisestäni loukkaavaa taikka solvaavaa kieltä. Olkoon tilanne mikä tahansa.

Anne Matokankaan ratkaisu on hänen omansa, enkä minä millään tavalla kommentoi sitä. Minä toivon, että kohtelette Matokangasta eri tavalla, eikä Hän joudu vastaavan ryöpytyksen kohteeksi, toivon myös Hänen elämänsä poluille kaikkea hyvää.

Muuta sanottavaa minulla ei ole tästä asiasta.

Reijo Hongisto
Kansanedustaja SI
Sinisten Vaasan vaalipiirin puheenjohtaja

PUNAINEN KIRJA 2019

Sipilän hallitusohjelman sivulle 25. on kirjoitettu ”Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin

”Luonnonsuojelun taso turvataan ja lisätään luonnonsuojelutoimien paikallista hyväksyttävyyttä avoimella yhteistyöllä ja osallistuvalla päätöksenteolla. Kansallista ja kansainvälistä virkistys- ja luontomatkailua lisätään. Veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen avulla (sininen biotalous) lisätään kestävää kasvua.
-Metsien ja soiden suojelua jatketaan vapaaehtoisin keinoin.
-Laaditaan metsien ja vesialueiden virkistys- ja matkailukäyttöä koskeva selvitys, joka tähtää hyvinvointivaikutusten ja niihin liittyvän liiketoiminnan kasvuun.
-Toteutetaan lohi- ja meritaimenstrategiaa Itämeren lohikantojen varmistamiseksi.
-Huolehditaan suomalaiseen elämänmuotoon kuuluvien metsästyksen ja kalastuksen mahdollisuuksista.
-Varmistetaan saimaannorpan suojelu yhdessä paikallisen väestön ja tahojen kanssa.
-Perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017.
-Arvioidaan uudelleen uhanalainen lajisto luonto- ja lintudirektiivien päivittämisen yhteydessä.
-Tehostetaan uhanalaisten kalalajien suojelua ja toimeenpannaan kalatiestrategiaa.”

Siinä suora lainaus hallitusohjelmasta, jota tämän hallituksen pitäisi noudattaa. Uskon että kansanedustajat noudattavat, taikka ainakin yrittävät noudattaa allekirjoittamaansa hallitusohjelmaa, mutta miten on eri ministeriöiden virkamiesten laita? Noudattavatko virkamiehet voimassaolevaa hallitusohjelmaa? Kas, siinäpä kysymys!

Olen antanut itseni ymmärtää, että eri ministeriöiden virkamiehillä (sukupuolesta riippumatta) on valikoiva halu toteuttaa kulloisenkin hallituksen laatimaa ohjelmaa. Ministeriöiden virkamiehet ovat viroissaan usein eläkeikään asti, mutta ministeriötä johtava poliittisella mandaatilla oleva ministeri vaihtuu vähintään neljän vuoden välein. Joskus jopa useamminkin.

Minä koen tämän pienoisena ongelmana, sillä omaa asiaansa sinnikkäästi ajava ministeriön virkamies voi esitellä asiansa ministerille aina ministerivaihdoksen jälkeen. Sinnikäs ja periksiantamaton yrittäminen palkitaan jossain vaiheessa ja asia etenee laiksi asti. Näin virkamies on saanut tahtonsa läpi ja joskus johdatelluksi tullut virkamies myös johdattelijansa tahdon.

Jos ministeriön virkamiehet vaihtuisivat hallituksen vaihtuessa, ei tällaisia pitkänsitkeitä, omaa asiaansa ajavia esittelijöitä olisi. Ei olisi myöskään vuosien varrella ministeriöihin tarttuneita ja juurtuneita toimintatapoja ja toimintakulttuuria.

Kuukausi sitten kirjoitin jutun LUKEMINEN KANNATTAA AINA. Vertasin siinä muun muassa suden ja metsäpeuran uhanalaisuutta. Susia on maapallolla satakertaisesti metsäpeuroihin verrattuna. Kuitenkin susi luokitellaan Suomessa uhanalaiseksi mutta metsäpeura vain silmällä pidettäväksi lajiksi. Minun mielestäni luokituksen pitäisi olla toisin päin.

Muistin hallitusohjelmaan tehdyn luontopolitiikkaa koskevan kirjauksen ja aloin selvittelemään, noudattaako hallitus omaa ohjelmaansa, vai onko kirjaus uhanalaisuusluokituksesta jäänyt pelkäksi sanahelinäksi. Kun maa- ja metsätalousvaliokunnassa ei ole mainittu sanaakaan uhanalaisuusluokituksesta, lähdin selaamaan ympäristöministeriön sivuja. Sain retkeillä melkoisen pitkään, ennen kuin löysin maininnan uhanalaisuusarvioinnista. Totta tosiaan, tällainen hanke on meneillään, mutta perin hiljaa siitä on oltu. Minkä takia? Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä ja kaksi edellistä vuotta valiokunnan varapuheenjohtajana toimineena pidin itsestään selvänä, että tällaisista hankkeista tiedotetaan myös minua.

Itsestäänselvyydet eivät kuitenkaan näytä olevan itsestään selviä tässä asiassa. Pitkän kaivelun jälkeen löysin tätä hanketta koskevat Ympäristöministeriön laatimat viestintäohjeetkin. Ohjeen kansilehdellä lukee ”UHANALAISUUSARVIOINNIN VIESTINTÄ 2017-2018. En lähde tiedotetta enemmälti esittelemään, jokainen voi halutessaan kaivella sen ympäristöministeriön sivuilta ( jos sattuu löytämään). Ohjeissa on määritelty viestinnän päätavoitteet, kenelle viestitään, mistä ja miten viestitään sekä ilmoitettu viestinnän aikataulu.

Erityisesti aikatauluosio on mielenkiintoinen, sillä siinä todetaan, että materiaali kirjan taittoon pitää olla valmiina marraskuussa 2018. Kirja julkaistaan maaliskuussa 2019 ja erityisesti korostetaan että tietoja tuloksista ei saa julkistaa ennakkoon!.

Erikoisin kohta tässä on tuo kielto julkistaa tuloksia ennakkoon! Hallitusohjelmassa todetaan ”Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin”. Sen jälkeen puhuttiin avoimesta yhteistyöstä ja osallistuvasta päätöksenteosta. Minun mielestäni ympäristöministeriön toiminta on kaukana hallitusohjelman kirjauksesta. Tulee jälleen mieleeni harppisaksan toimintakulttuuri!

Kun lajikartoitusta tehdään yhteiskunnan varoin ja tutkitaan asioita, joilla on vaikutusta satojen tuhansien maaseudulla asuvien ihmisten elämään, pitää näitä ihmisiä kuulla ja myös kuunnella. Nyt EI kuunnella, vaan asiaa puuhataan läpi pienellä porukalla. Näissä salaseuroissa päätetään, mikä laji on uhanalainen ja mikä ei ole. Näin maaseudun edustajana hämmästelen, millä perusteella eri työryhmät on koottu. Otan esimerkiksi vaikkapa nisäkästyöryhmän kokoonpanon. (Luokittanee myös suden)

Ryhmään kuuluvat:

Heikki Henttonen Luonnonvarakeskus
Kaarina Kauhala Luonnonvarakeskus
Ilpo Kojola Luonnonvarakeskus
Eeva-Maria Kyheröinen Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
Ulla-Maija Liukko Suomen ympäristökeskus SYKE
Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö.

Lajien uhanalaisuuden arviointia ja seurantaa edistävän pysyvän ohjausryhmän (LAUHA) kokoonpano on seuraava:

Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö (pj)
Ulla-Maija Liukko, SYKE (siht)
Aulikki Alanen Ympäristöministeriö (varapj)
Tuula Kurikka Metsähallitus
Sirkka Hakalisto Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Aino Jusle´n Luomus
Eija Kemppainen SYKE
Juha Siitonen Luonnonvarakeskus (varalla Esa Huhta, Raisa Mäkipää)
Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriö (varalla Anna Schulman)

Pysyvinä asiantuntijoina:
Penina Blankett ympäristöministeriö
Petri Ahlroth SYKE

Nämä henkilöt päättävät kerätyn tiedon perusteella mikä kunkin nisäkkään, linnun, perhosen taikka kasvin tila on. Myös suden ja metsäpeuran.

Olen huono ennustamaan, mutta ennustan silti, että suden uhanalaisuusluokitusta ei muuteta. Susihukkanen on myös seuraavat 10 vuotta Suomessa erittäin uhanalainen ja sitä suojellaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Pitkätukkaiset tytöt ja poninhäntäpojat rahtaavat sikaloista karsinaan kuolleiden sikojen ruhoja pitkin metsiä uskotellen itselleen ja toisilleen tekevänsä hyvää ja pyyteetöntä työtä luonnon ja yhteiskunnan hyväksi. Mätänevien sianruhojen haju ja maastoon valuvat eritteet eivät kiinnosta poliisia, vaikka haaskat muodostavat selvän ympäristöriskin pohjavesille.

Jokainen joka on kyennyt ilman oksentamista kävelemään luuläjien viereen tietää mistä puhun. Digikuvia katselleet eivät tiedä, sillä kuva ei haise. Nyt puhun ihan tarkoituksella hajusta enkä tuoksusta.

Siunatuksi lopuksi:

Kun Punaista kirjaa tehdään Sipilän hallituksen aikana, Sipilän hallitusohjelman mukaisesti, kysyn, minkä takia kirjan valmistuminen ja julkaisu ajoitetaan hallituksen viimeiseen toimintakuukauteen? Ajankohta ei liene sattumaa, sillä nykyinen eduskunta pitää viimeisen istuntonsa 15.3 ja jää vaalitauolle. Seuraava eduskunta valitaan vaaleilla vasta 14. 4, joten kirjan julkistamisen aikoihin sen sisältöön ei voi kukaan vaikuttaa. Ajankohta on erittäin taitavasti valittu, kun huomioi vielä sen, että kirjan tekijät ovat kieltäneet tuloksien ennakkoon julkistamisen. Minä ymmärrän asian niin, että homma yritetään pitää mahdollisimman pienen piirin tiedossa, jotta kukaan ulkopuolinen ei pääsisi vaikuttamaan luokituksiin.

Tunnustan julkisesti suivaantuneeni sen verran tästä salamyhkäisyydestä, että esitin eilen (19.2-18) maa- ja metsätalousvaliokunnan kokouksessa, että valiokunta kutsuisi kuultavaksi tätä punaista kirjaa valmistelevat ympäristöministeriön viranhaltijat. Minä haluan tietää enemmän tästä hankkeesta!

Kiitos jos jaksoit lukea tänne saakka! Mitä mieltä olet, noudattavatko ministeriöiden virkamiehet nykyisen hallituksen ohjelmaa? Minun mielestäni eivät noudata!

VALAISKAA KOHDE…

Ja kuvatkaa osuma.

Moni väritelevision omistava on nähnyt TV:n uutislähetyksissä mustavalkoista kuvaa. Kuvan keskellä on pieni + osoittamassa jotain rakennusta taikka ajoneuvoa. Muutaman sekunnin kuluttua +:n kohdalla leimahtaa ja kuva katoaa. Kymmenien, jopa satojen kilometrien päästä laukaistu ohjus on osunut kohteeseensa.

Varsinaisen työn, taikka pikemminkin ”tähtäämisen” teki tulenjohtajana toiminut ja kohteen valaissut henkilö, käyttäen apunaan kohteen valaisemiseen soveltuvaa laitetta taikka lennokkia. Ohjuksen laukaisseet tekivät oman osuutensa saattamalla ohjuksen matkaan.

Kohteen maalittamiset, valaisemiset ja tuhoamiset ovat sotilaallista toimintaa. Harva tulee ajatelleeksi, että rakennusten ja ajoneuvojen ohella myös ihmisiä voidaan maalittaa, joko tahallaan taikka vahingossa. Myös ihmisen ”maalittamiseen” on monta keinoa. En lähde niitä enemmälti luettelemaan, riittää kun totean, että TV lähetys on yksi kaikkein varmimmista tavoista kohdistaa huomio yksittäiseen henkilöön. Sanonta TV:stä tuttu sopii moneen tarkoitukseen, myös näihin ikäviin.

Eilen (12.2-18) YLE:n A-Studiossa kerrottiin Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen, Irakiin palautetun henkilön saaneen surmansa Irakissa. Lähetyksessä haastateltiin tämän surmansa saaneen henkilön Suomeen jäänyttä omaista. Samassa lähetyksessä haastateltiin myös toista, Suomesta Irakiin palautettua henkilöä.

Suomesta palautettu esiintyi täysin avoimesti omilla kasvoillaan, puhui omalla äänellään ja kertoi minkä takia häntä oli Irakissa vainottu. Haastattelussa tuli selväksi myös se, että palautettu pysyttelee päivät sisätiloissa ja nukkuu yönsä eri paikoissa. Mikäli kuulin oikein, oli kyseinen haastattelu tehty palautetun veljen asunnossa.

Jos henkilön kokema uhka on todellinen ja hän aidosti pelkää joutuvansa väkivallan kohteeksi, kysyn, minkä takia hän halusi asettua maalitauluksi? Minkä takia hän esiintyi julkisesti TV lähetyksessä ja kertoi asioita, jotka voidaan yhdistää suoraan häneen?

Jos henkilö itse ei tullut ajatelleeksi omaa asemaansa, mitä ajattelivat YLE:n toimittajat haastattelua tehdessään? Tuliko kenellekkään mieleen, että ohjelman esittämisen jälkeen saattaa ohjelmassa esiintynyt henkilö olla todella, todella ja kerran vielä TODELLA suuressa vaarassa?

YLE:n sensaatiota hakevat toimittajat valaisivat ja maalittivat tämän Irakiin palautetun henkilön melko perusteellisesti. Viimeistään nyt on kaikilla tiedossa kuka henkilö on, mitä hän on Irakissa työkseen tehnyt, minkä takia hän on joutunut Irakista pakenemaan ja että tämä henkilö on nyt palannut Irakiin. Kaiken huipuksi kerrottiin vielä missä henkilö oli yöpynyt.

Jos, siis jos uhka on todellinen, ei kohdehenkilöä tarvitse tuon enempää ”valaista”. YLE:n toimittajat tekivät sen, minkä sotilaallisissa operaatioissa tekevät sotilaat. Rinnastus on huono, mutta kertonee selvästi mitä pahimmassa tapauksessa saattaa tapahtua.

Tämän jälkeen on aihetta kysyä, mikä on jutun tehneen toimittajan vastuu? Mitä tapahtuu jos ohjelmassa haastateltu henkilö surmataan? Tehdäänkö myös siitä juttu jossa kysytään ”palauttaako Suomi turvapaikkaa hakeneita vaarallisiin maihin”.

Kun on pohdiskeltu toimittajan vastuuta, voidaan pohdiskella Suomen vastuuta. Mikä vastuu Suomella on palautettujen henkilöiden osalta? Onko vastuuta ylipäätään ja jos on, mihin saakka se ulottuu?

Minun mielestäni Suomella ja suomen viranomaisilla on vastuu vain Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvissa asioissa. Vastuuta ja toimintavelvollisuutta taikka toimintaoikeutta ei ole, eikä saa olla Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvissa asioissa. Jokainen maa vastaa omasta sisäisestä turvallisuustilanteestaan, olipa se millä tasolla tahansa. 007 -teema toimii vain elokuvissa.

Pitää muistaa, että Suomesta palautetaan vain kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä. Lähes poikkeuksetta palautettavien hakemukset on käsitelty kaikissa oikeusasteissa, jotkut hakemuksista vieläpä useita kertoja. Kun asia on käynyt läpi eri oikeusasteet ja lopullinen päätös saanut lain voiman, voidaan henkilö palauttaa lähtömaahansa. Tämä oikeusistuinkäsittely ei ole halpaa. Tietämäni mukaan käsittelykulut asianajajien palkkioineen maksetaan yhteisestä kassasta. Kallista on, mutta oikeusturvasta huolehditaan tarkasti.

Eilisessä TV ohjelmassa tuli ilmi, että kertaalleen Suomesta palautetut henkilöt palaavat Suomeen heti kun salakuljetusreitit Eurooppaan aukeavat. Jos ja kun näin on, on ehdottoman välttämätöntä, että näitä henkilöitä ei saa enää päästää maahamme, sillä samaa asiaa aletaan pyörittämään jälleen eri oikeusasteissa ja jälleen yhteiskunnan varoilla.

Jotta tällaiselta toistuvalta ihmismassan kierrättämiseltä vältytään, tarvitaan rajoillemme nykyistä tehokkaampi valvonta. Kerran Suomesta käännytetty henkilö ei saa enää palata Suomeen hakemaan turvapaikkaa. Rajoillemme tarvitaan tekeviä käsiä ja valvovia silmiä. Kamerat ja robotit eivät enää saa korvata ihmistä.

SUSIKAPINAAKO?

3.2.-17 kerättiin Kurikan torilla nimilistoja pihoilla vierailevien susien poistamiseksi. Saamani tiedon mukaan tempauksen takana olivat – kuinkas muuten – paikkakunnan aktiiviset naiset. Naiset ja erityisesti äidit ovat huolestuneet lastensa turvallisuudesta. Olen jo vuosikausia saanut sähköposteja ja viestejä ylitiheäksi paisuneesta susikannasta. Alkuun viestejä tuli koirilla metsästäviltä miehiltä, mutta viimeisen vuoden aikana yhä useampi viesti ja puhelinsoitto on tullut äidiltä.

Susista on tullut ongelma. Ongelma on, vaikka asiasta vastaavat riistahallinnon virkamiehet muuta väittävätkin. Riistapäällikkö Mikael Luomaa haastateltiin susiin liittyen maakuntalehti Ilkassa 20.1. Tuolloin riistapäällikkö totesi muun muassa näin: ”Susien määrää kartoitetaan hyvässä yhteishengessä viranomaisten ja metsästäjien kesken. Hänen mukaansa susien pääluvun kiistäjiä löytyy kuitenkin aina eduskunnasta asti. -joku kansanedustaja haluaa tieten tahtoen epäsopua hyvälle yhteistyölle, mitä Suupohjan alueella tehdään. Se on käsittämätöntä ja vastuutonta, Luoma viittaa nimeltämainitsemattomaan pohjalaisedustajaan”.

Kun minä tunnen kaikki vaalipiirini kansanedustajat ja tiedän heidät tunnollisiksi ja rauhallisiksi, sekä yhteistyöhaluisiksi henkilöiksi, niin minä en voi mitenkään kuvitella, että Luoman tarkoittama, nimeltä mainitsematon edustaja olisi kukaan muu kuin Reijo Hongisto.

Tunnustan rehellisesti, että minä ajattelen susiasiasta täysin eri lailla riistapäällikkö Luoman kanssa. Minun mielestäni susia on liikaa ja niitä pitää poistaa. Saamani kansalaispalautteen perusteella voin kertoa, että moni maakunnan asukas ajattelee samalla tavalla. Heillä on myös erilainen tulkinta riistapäällikkö Luoman mainitsemasta viranomaisten ja metsästäjien välisestä ”hyvästä yhteishengestä”. Luoman mainostama ”Hyvä yhteishenki” loisti poissaolollaan Rannikko-Pohjanmaan hirvitalousalueella 16-17.12.17 järjestetyssä susien lumijälkilaskennassa. Metsästäjiltä saamani tiedon mukaan riistapäällikköä oli pyydetty mukaan laskentaan, mutta Hän ei ollut saapunut paikalle. Riistapäällikköä kaivattiin turhaan myös Kurikan koulukeskuksen susi-illassa 17.1. Tuossa tilaisuudessa viranomaisia edusti poliisimies ja hyvin edustikin.

Minä ymmärrän riistahallinnon viranomaisilla nimenomaan Suomen Riistakeskuksen henkilökuntaa ja erityisesti alueen vastaavaa riistapäällikköä. Ihmiset odottavat riistapäälliköltä selkeää kantaa ja perusteluja kannanotolleen.

Poliisimiehenä minun pitäisi luottaa viranomaisiin. Jos viranomaisiin ei luota, on yhteiskuntajärjestelmältä pohja pois. Tunnustan kuitenkin tässä ihan julkisesti, että minä luotan Rannikko-Pohjanmaan hirvitalousalueella sudet laskeneisiin metsästäjiin huomattavasti enemmän kuin Suomen Riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioon. Tässä asiassa minä luotan metsästäjiin, en viranomaisiin.

Kun susimäärä ”virallisesti” arvioidaan niin alas kuin se vaan on mahdollista arvioida, voidaan kielteiset kaatoluvat perustella aina vähäisellä susimäärällä. Jos uskallettaisiin rehellisesti kertoa kuinka paljon susia luonnossa on, ei kaatolupahakemuksia voisi enää pääsääntöisesti hylätä. Nyt myönnetään joitakin yksittäisiä kaatolupia, jotta saadaan sanoa, että kaikkia hakemuksia ei suinkaan ole hylätty, mutta muutaman eläimen poistolla ei maamme susiongelmaa ratkota. Sen tietään jokainen, joka uskaltaa tunnustaa tosiasiat.

Riistapäällikkö Luoma oli muutama vuosi sitten tekemässä susikannan hoitosuunnitelmaa. Kannanhoitosuunnitelman tarkoituksena oli edesauttaa susikannan suotuisaa leviämistä koko maahan ja susien lisäämistä niin, että Suomessa olisi vähintään 25 elinvoimaista susilaumaa. Luoma onnistui hankkeessaan hyvin, sillä niitä laumoja näkyy olevan nyt myös Pohjanmaalla.

Kerroin aiemmin saavani paljon palautetta kansalaisilta. Liitän tähän (palautteen antajan luvalla) yhden viimeisimmistä. Muutin tekstiä niin että palautteen antajaa ei tunnisteta.

”Terveiset susien riivaamasta (paikkakunnan nimi poistettu)

Kaupunginsyke alkoi hengästyttämään meitä noin kymmenen vuotta takaperin ja maaseudun rauha alkoi kiehtoa ja vetää puoleensa. Haaveemme kävi todeksi, kun löysimme onnemme (kylän nimi), 12 km (kunnan nimi) keskustasta. Kaikki sujui rauhallisesti, perheemme kasvoi ja kaikki oli mallillaan. Idylli särkyi joulukuussa 2017. Olimmehan toki tietoisia, että tässä naapurikylässä (kylän nimi) liikkuu susilaumoja ihmisten markilla mutta että oman kodin nurkilla! Ensimmäisten sudenjälkien jäljiltä kaikki oli yhtäkkiä toisin. Olotila ensijärkytyksen jäljiltä oli turvaton. Sitä tunnetta en pysty kenellekään kertomaan vaan sen tietää ainoastaan omakohtaisen kokemuksen kautta. Kuten arvata saattaa, jäljet eivät jääneet ainoiksi. Joulukuusta selvittiin hengissä, omat työvuoromme järjestimme lastemme koulun mukaan niin että aina löytyi autokyyti lastemme turvallisuuden suojaksi. Myös isovanhemmat hätyytettiin tarpeen vaatiessa kyytiavuksi. (Meillä ei täällä ole katuvaloja, joten tie on valaisematon. Voin kertoa, jotta aamun pimeys on pimeääkin pimeämpää klo 8 kun lapsi polkee polkupyöräänsä kilpaa pelkonsa kanssa 1,3 km kyytiinnousupaikalle.) Huolemme täällä (kunnan nimi) sivukylällä, susien keskellä, alkoi kasvaa niin suureksi jotta 19 perheen voimin taistelimme lastemme turvaksi petoeläinkyydityksen. Siitä olemme äärimmäisen kiitollisia, jotta kunta ymmärsi huolemme aiheelliseksi ja kyyti järjestyi.

Henkilökohtaisesti alan olla loppu tämän susiongelman kanssa. Ikkunoita vahtaa eri silmin, roskapussin käyn nakkaamassa pitäen huolen siitä että minulla on mukana kättä pidempää, siltä varalta jos pahin tapahtuu. Lenkkeilemään ei uskalla enää juuri kukaan muukaan näillä leveysasteilla ja harmittaa kun hiihtokelitkin oli mitä parhaimmat täs nyt nämä pari viikkoa. Lyhyesti sanottuna, olen susien vankina omassa kodissani, mielenrauha järkkyy samaa tahtia susihavaintojen kanssa ja elämä on rajoittunut susien aiheuttaman vaaran vuoksi sisätiloihin. Missä menee raja, mitä ihmisen pitää sietää susiensuojelun varjolla? Tätä menoa maaseutu autioituu ja meistä tehdään väkisin susipakolaisia! En ole huoleni kanssa yksin, kylillä tämä huoli ja pelko on päivänpolttava puheenaihe. Yhtä mieltä olemme siitä että tähän touhuun on pikku hiljaa saatava joku tolkku. Mitä meidän pitää tehdä että se tolkku löytyy?

Kiitos jo asian eteen tekemästäsi, olen seurannut sitä tyytyväisenä että olet tarttunut susiongelmaan.

Ylenpalttisesta susiensuojelusta kärsien,
Huolestunut Äiti”

MEDIATIEDOTE

Lähetin tänään (4.2-18) alla olevan tiedotteen Vaasan vaalipiirin medioille

LAPPAJÄRVELLE JA VIMPELIIN SINISTEN PAIKALLISYHDISTYS

Sininen Tulevaisuus alkaa toimia myös Järviseudulla. Pohjanmaan Sinisten puheenjohtaja Reijo Hongisto toteaa tyytyväisenä, että Alajärven lisäksi perustettiin paikallisyhdistys nyt myös Lappajärvi – Vimpeli akselille. Alajärven ja Vimpelin valtuustoissa on jo Sinisten ryhmä ja nyt sinisten ryhmää kaavaillaan myös Lappajärven valtuustoon.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin pitkän kunnallispoliittisen uran tehnyt Seppo Keski-Vinkka ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Reijo Hongisto, sihteeriksi kutsuttiin Pirkko Hongisto. Yhdistyksen hallituksessa toimivat Raija Isoketo, Mikko Laakso ja Anna Keski-Vinkka.

Yhdistys kunnioittaa toiminnassaan suomalaisia perinteitä ja perinteisiä perhearvoja, koska kodeissa rakennetaan yksilön ja yhteiskunnan kehityksen perusta.

Yhdistyksen päämääränä on edistää toimialueensa elinkeinojen ja talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyiseksi. Yhdistyksen toimialuetta ja sen eri alueita on kehitettävä tasavertaisesti ja niiden omaleimaisuus huomioiden.

Yhdistys perustaa toimintansa yhteistyöhön kaikkien niiden poliittisten tahojen kanssa, jotka hyväksyvät oikeudenmukaisen ja ihmisarvoa ja ihmisyyttä sekä inhimillisyyttä kunnioittavan isänmaallisen politiikan. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy minkäänlaista ihmisvastaisuutta.

-Uskon että näille arvoille ja periaatteille on myös Järviseudulla kysyntää, toteaa varapuheenjohtaja Hongisto ja toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan Siniseen toimintaan.

JA TYÖNTEKIJÄ MAKSAA

Kun en erityisemmin halua edesauttaa tänään Helsingin Senaatintorilta alkavaa SDP:n eduskuntavaalikampanjaa, jätän ns. aktiivimallin kommentoinnin vähemmälle.

Kaiken tohinan keskellä on kuitenkin hyvä muistaa, että valtakunnassa ei ole 27 vuoteen ollut näin hyvä työllisyystilanne. Tilanne olisi vieläkin parempi jos ihmiset saisi siirtymään työn perässä.

On surullista kuulla, että kun työnantajat eivät saa kotimaista työvoimaa, he joutuvat (onkohan tuo sopiva sana) työllistämään ulkolaisia ihmisiä. Moni kertoo työllistävänsä suomalaisen aina kun se vaan on mahdollista. Suomalaiselle ei tarvitse opettaa kieltä ja suomalainen on jo valmiiksi suomalaisen sosiaaliturvan piirissä. Suomalainen on pääsääntöisesti jo sopeutunut suomalaiseen kulttuuriin ja moni työnantaja kokee sen helpottavan keskinäistä kanssakäymistä.

Kun suomalaisia ei saa töihin, pitää työllistää ulkolaisia ja tietenkin opettaa heille myös jonkinmoinen työkieli. Kun ulkolainen työntekijä on ollut Suomessa muutaman kuukauden töissä, on hän ja hänen perheensä Suomen sosiaaliturvan piirissä, lapsilisiä myöten. On suomalaisten etu työllistää suomalaisia! Kun työtä ei aina voi siirtää sinne missä on työn tekijöitä, pitäisi työntekijöiden edes joskus siirtyä sinne missä on töitä. Tämä ei näytä joillekin käyvän ja tätä käytetään keppihevosena mielenilmaukselle joka on tosiasiassa SDP:n eduskuntavaalin aloitus.

Senaatintorin tapahtumia seuratessa on hyvä muistella, että nyt kaikkein suurinta meteliä pitävät SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät olivat edellisessä hallituksessa. Minkä takia työllistämisen ”asiantuntijat” eivät toimineet silloin? Miksi hei eivät toimineet kun heillä oli valta toimia? Mikä siinä tökki? ”Sixpäkki” pullisteli voimainsa tunnossa ja tehtaili 100 000 uutta työtöntä! Nyt nämä työllistämisen ”asiantuntijat” marssittavat Ay-liikkeille jäsenmaksunsa maksaneet Helsinkiin osoittamaan uskollisuuttaan SDP:lle ja Vasemmistoliitolle.

Työnantaja maksaa huvin, työntekijä jäsenmaksuillaan linja-automatkat ja punavihervasemmisto kerää potin. Kätevää – eikö totta, kirjoitettiin jo niksipirkassakin!