ONKO REKIPÄÄTÄ…

…Minua kokeneemmat hevosmiehet tapasivat puhua hyvästä ja kovasta rekipäästä silloin kun hevoosen suittet pysyvät käres vaikka reki vähän siristikin.

Jos ei ollut rekipäätä, heitti kokematon ohjastaja suittet kärestänsä ja hevoonen lähti laukalle valtoimenaan.

Se ei yleensä päättynyt hyvin.

Eilen uutisoitiin viimeisimmät puolueiden kannatusluvut. Heikkopäisimmät olivat laukalla jo ennen sitä ja lukujen julkistamisen jälkeen näkyi tauti tarttuneen muihinkin.

Ei ole rekipäätä.

Jotta saisimme laukan taas ravihin, on hyvä palautella mieliin muutamia ehkäpä unohruksiin painuneita asioita.

-Suomen talous on syöksynyt jo kahden edellisen hallituksen ajan.

-Joka päivä otamme uutta velkaa noin 14 miljoonaa euroa.

-Viimeisimmän valmistuneen tilaston mukaan (elokuu-15) maassamme oli työttömiä 346 714. Kyseessä ovat tilastoidut henkilöt. Tilastojen ulkopuolella olevien määrää ei tiedä kukaan.

-Jos Suomi ei saa itse oikaistua talouttaan, sen tekee joku muu. Niin tekee Kreikassakin.

-Koko kansa on samassa veneessä. Ei ole erikseen hallituksen ja opposition venettä. Ongelmat ovat yhteisiä.

-Jotain pitää tehdä – vai pitääkö? Mitäs jos jatkaisimme jo tutuksi tulleella mallilla. Riemua riittäisi muutaman vuoden ja sitten olisi laulut laulettu ja urut tupessa. Uskon että siinä vaiheessa vasta poru pääsisi.

Tarkasteleepa asiaa miltä kantilta tahansa, ei meitä Perussuomalaisia voi syyttää ainakaan edellisten hallitusten tekemistä valinnoista. Jos mahtuu tämän myöntämään, kannattaa miettiä myös millaista olisi maan asioiden hoito jos päättämässä olisivat ne samat puolueet jotka ovat maan asiat umpisolmuun ajaneet.

Minä en usko hokkus-pokkus temppuihin, enkä siihen että meno maassa muuttuisi. Jos ja kun meno ei totutusta muutu, niin miten ihmeessä me talouttamme oikaisemme? Kysyn vaan, kun asia jotenkin myös minulle kuuluu.

Tiedän että on periaatteen ihmisiä, jotka eivät mieltään muuta missään tilanteessa. Hyvä että heitä on. Kehotan kuitenkin ihan vakavissaan pohtimaan olisiko sittenkin maan edun mukaista kokeilla nyt toisenlaista toimintamallia. Kyseessä ovat isot asiat ja kovat päätökset. Maan talous ei käänny muutamassa kuukaudessa.

Nyt vaaditaan lujaa luonnetta ja sitä rekipäätä jotta jaksetaan puristaa suittet nyrkkihin ja jatkaa matkaa. Hallituksen muodostaa kolme puoluetta. Se on demokratiaa.

Yksikään kolmesta puolueesta ei voi jyrätä muiden mielipidettä. Yksikään kolmesta ei voi olla muita suuremmassa vastuussa, mutta ei saa myöskään muita komeampaa sulkaa hattuunsa. Yhdessä ja samassa veneessä ollaan myös hallituksessa.

Toivon että yksikään suomalainen ei tosissaan vaadi hallituksen pöytään sellaisia toimintatapoja joissa lyödään nyrkki pöytään. Jos vaatii, pitää ymmärtää vaateensa seuraamukset. Joku voi tulla vaatijan eteen, lyödä nyrkkinsä pöytään ja vaatia vaatijalta jotain josta toinen ei ole valmis luopumaan.

Tilanne on tukala ja sanelupolitiikkaan meillä ei ole varaa. Neuvottelemalla asioita hoidetaan yksissä tuumin.

Sanon suoraan ja sumeilematta, että parin viimepäivän aikana olen eduskunnan salissa ihan tarkoituksella keskittynyt kuuntelemaan Kristillisdemokraattien puheita. Minun mielestäni niissä on asiallinen ja rakentava sävy. Sieltä ei kuulu rienaavia pilkkapuheita. ISO käsi heille.

Mielipidemittauksessa on haastateltu laukalle lähteneitä. Uskon että ajan oloon laukka tasaantuu raviksi ja jopa kävelyksi. Kalenterin mukaan seuraaviin vaaleihin on lähes 4 vuotta aikaa.

Tämän ajan kuluessa pitää jo tulla tulosta. Jos ei tule, on kansalla vaaliuurnilla mahdollisuus valita entinen malli ja entiset toimintatavat. Olen ymmärtänyt että ainakin tällä hetkellä niistä halutaan eroon.

Miten Sinä asian tuumaat?

KIRJALLINEN KYSYMYS …

Nopein ja yksinkertaisin ratkaisu olisi lisätä Järjestyslaki 6 luvun 22§ myös pakolaisten vastaanottokeskukset.
Tämän lisäyksen jälkeen vartijoita voidaan asettaa myös vastaanottokeskusten sisälle valvomaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Järjestyslain 6 luku 22§:n ajantasaistaminen

Eduskunnan puhemiehelle
Viime viikkoina kansalaiset ovat saaneet monipuolista informaatioita meneillään olevasta maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista. Asiasta on osoitettu mieltä puolesta ja vastaan. Myös turvapaikanhakijat ovat ilmaisseet mieltään perustuslain sallimissa puitteissa. Media on uutisoinut myös muutamista vastaanottokeskuksissa tapahtuneista turvapaikanhakijoiden välisistä kahnauksista, joista jokunen on johtamassa rikostutkintaan. Näissä keskinäisissä välienselvittelyissä on käytetty jopa toisen ihmisen vahingoittamiseen soveltuvia astaloita. Nujakointia on ollut myös vastaanottokeskusten ulkopuolella turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten kesken.

Olipa kyseessä sitten perustuslain mahdollistamat mielenilmaisut, vastaanottokeskuksissa tapahtuvat järjestyshäiriöt tai välien selvittelyt vastaanottokeskusten lähellä olevissa taajamissa, niin poliisi on joutunut yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi kohdentamaan jopa ylimitoitettuja resursseja yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi ko. paikkakunnilla. Toiminta syö tarpeettomasti poliisin muutenkin vähäisiä voimavaroja turvapaikanhakijoiden rekisteröinnistä ja hakuprosessin käynnistämisestä.

Koska turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa n 400 henkilöllä vuorokaudessa, niin vastaavasti vastaanottokeskusten määrä lisääntyy yhdellä/kahdella joka päivä. Näin ollen poliisin resurssit eivät tule riittämään kaikkien vastaanottokeskusten järjestyshäiriöihin puuttumiseen. Vastaanottokeskusten henkilökunta on joutunut pyytämään apua vartiointiliikkeistä yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi, mutta vartioimisliike ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa, joka sisältää sitoumuksen ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta pakolaisten vastaanottokeskuksessa. Järjestyslaki 6 luku 22§.

Mainitussa pykälässä on lueteltu ne toimipaikat ja kulkuneuvot joissa järjestyksenvalvoja voi poliisin luvalla pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Tässä luettelossa ei ole mainittu pakolaiskeskuksia.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy parantaakseen mahdollisimman nopeasti vastaanottokeskusten sisäistä järjestystä ja turvallisuutta ja aikooko hallitus lisätä Järjestyslaki 6 luvun 22§ myös pakolaisten vastaanottokeskukset?

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2015
Reijo Hongisto /ps

LAINELAUTAILIJOITA…

…JA MERIKAPTEENEJA

Lainelaudalla aallon harjalla ratsastavat hakevat aina sitä korkeinta aaltoa joka kuljettaisi mahdollisimman pitkälle. Aallon harjalla lautaileminen tuo mielihyvää ja jännitystä elämään.

Merikapteeni kyntää aluksellaan merta kaikenlaisissa aalloissa – oli tyventä taikka myrskyä. Merikapteeni ei hae omaan elämäänsä taikka laivan miehistön elämään jännitystä ja mielihyvää, vaan hänen tavoitteensa on vain kuljettaa laiva turvallisesti ja vakaasti kulloiseenkin päämäärään. Aallot eivät ole tärkeitä, sillä niitä tulee ja menee. Tärkein on päämäärä.

Merikapteeni ei ajattele itseään eikä mieltymyksiään vaan sitä että lasti on määräajassa määräpaikassa, josta sen matka jatkuu muiden toimijoiden avulla uusiin osoitteisiin.

Merikapteeni on osa kuljetusketjua. Hän tekee vastuullisesti oman osuutensa luottaen siihen että ketjun muut toimijat hoitavat osuutensa samalla tavalla. Se on yhteistyötä puolin ja toisin. Toimitaan ennalta sovitulla tavalla, vaikka välillä vähän myrskyäisikin. Reitiltä ei poiketa eikä kurssi muutu vaikka suolapärskeitä pirskahteleisikin kasvoihin.

Myös politiikassa on aallon harjalla ratsastavia. Heidän tavoitteensa on nousta korkeimmalle aallolle ja liukua sillä mahdollisimman pitkälle. Kun aalto sulaa alta, jää lautailija tyhjän päälle. Odottelemaan uutta aaltoa taikka uutta puoluetta.

Näitä pikavoiton ja suurimman aallon tavoittelijoita riittää. Heille ei merkitse mitään yhteinen matka ja yhteinen lasti. Tärkeintä on tuottaa itselle mielihyvää ja onnistumisen tuntemuksia.

Pikavoiton tavoittelijoita ilmaantuu ”suurimmalle aallolle” silloin kun puolueen kannatus nousee kohisten. Aallon harjalla taiteillaan niin pitkään kun vauhtia riittää. Kun aalto tasaantuu, lähdetään hakemaan uutta nostetta.

Tällaisilta henkilöiltä puuttuu halu- ja usein myös kyky toimia ketjussa, vastuullisesti yhteistyössä muiden henkilöiden kanssa. He eivät ajattele laajempia asiakokonaisuuksia, vaan omaa etuaan.

Heidän kanssaan on vaikeaa sopia suuremmista asiakokonaisuuksista, sillä suurempien asioiden hoitaminen vie yleensä aikaa. Ajan kuluessa saattaa ilmaantua sellaisia esteitä joista ei ollut tietoa suunnitelmaa laadittaessa.

Kun pitkän merimatkan aikana ilmaantuu este, hidaste taikka muu joka uhkaa laivan kulkua, on kapteenilla oltava luontoa pitää ennalta muiden osapuoleten kanssa sovittu kurssi ja aikataulu. Kesken matkan ei kurssia muuteta.

Minä olen yhtenä allekirjoittanut hallitusohjelman. Allekirjoittaessani ohjelmaa en tiennyt mitä vastuksia horisontissa siintää. Ei ollut tietoa Eurooppaan tunkevista pakolaisista. Uskon vakaasti että kukaan muukaan ei osannut aavistaa mitä tuleman pitää.

Kun olen ohjelman allekirjoittanut, olen siihen sitoutunut. Sanon näin, vaikka ohjelmassa ei ihan kaikki ole minun haluamallani tavalla. Aina ei voi saada sitä mitä itse haluaa. Politiikassa on tehtävä kompromisseja. Sanelupolitiikan aika on mennyt jo kauan sitten.

Jos en saa sitä mitä haluan, en ala asiasta messuamaan. Totean vain että näin kävi tällä kertaa ja jatkan oman rootelini parissa. Teen työni niin hyvin kun kykenen. Muut voivat luottaa siihen että minun kohdaltani ei ketju katkea.

Mitä seuraisi jos Perussuomalaiset muuttaisivat kurssia ja lähtisivät hallituksesta? Paranisiko maan tilanne ja talous sillä että siirtyisimme vapaaehtoisesti oppositioon? Tuskin.

Viime päivinä maahan saapuneet pakolaiset koettelevat kansamme sietokykyä. Asiasta on keskusteltu, hyvä niin. Minä en pidä tästä tilanteesta yhtään enempää kun Sinäkään. Tilanne on hankala, mutta me molemmat tiedämme että tilanne on sama koko Euroopassa – ei yksin Suomessa.

On myös hyvä pitää mielessä että pakolaiset eivät ole ainoa ongelmamme. Jos Suomella ei olisi muita ongelmia, niin tilanne olisi hyvällä mallilla. Nyt ei Suomen tilannetta voi sanoa hyväksi edes hirtehishuumorilla.

Maan asioihin voi kaikkein parhaimmin vaikuttaa hallituksen sisältä. Oppositiosta on huono saada mitään konkreettista aikaan.

Suomi on allekirjoittanut kansainvälisiä sopimuksia ja sitoutunut noudattamaan niitä. Sopimusten mukaan meidän on otettava vastaan maahamme saapunut turvapaikkaa hakeva henkilö. Minä ymmärrän tämän.

Jos tämä maahan tullut käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa maamme lakeja ja asetuksia, minä ymmärrän Häntä entistä enemmän.

Kun henkilö lähtee osoittamaan mieltään huonon ruoan ja majapaikan takia, minun ymmärrykseni loppuu siihen.

En ymmärrä ollenkaan että Suomesta turvapaikkaa hakenut henkilö rikkoo ja loukkaa maamme lakeja ja asetuksia. Jos ja kun henkilö tällä tavalla tekee, tulee minun mielestäni Hänen turvapaikkahakemuksensa käsittely lopettaa ja Hänet on käännytettävä siihen maahan josta Hän on Suomeen tullut.

Tämä ei nykysäädösten mukaan ole mahdollista. Kun ei ole mahdollista, esitän että säädöksiä muutetaan niin jotta pikakäännyttäminen onistuu. Maahantulolle on jo asetettu tiukennuksia ja parhaillaan selvitellään maasta palauttamisen laajentamista. Tästä olen kirjoittanut jo aikaisemmin.

Työtä tehdään tauotta jotta pakolaistilanne saataisiin hallintaan ja elämä normalisoiduksi koko maassa. Suurin osa kansasta ymmärtää tämän, osa ei ymmärrä ja haikailee horisontissa siintävää korkeaa aaltoa.

Tämä on vapaa maa, voi ottaa lainelaudan ja lähteä aaltojen matkaan taikka astua isomman laivan kyytiin ja luottaa siihen että perille mennään.

Minä luotan merikapteeniin, en omaa etuaan tavoitteleviin onnenonkijoihin. Sinä teet harkintasi mukaan.

KIVITUPUSTA……

Kymmenet järviseutulaiset ovat kysyneet mielipidettäni kylpylä Kivitipun muuttamisesta pakolaiskeskukseksi.

Kun kymmenet ovat kysyneet, uskon että moninkertainen määrä myös miettii samaa asiaa. He eivät vain ole kysymystään esittäneet.

Lienee paikallaan kertoa kantani Teille kaikille.

Kysymyksiä ei ole tullut pelkästään Lappajärveltä, vaan kaikista järvipitäjistä. Tästä voi päätellä kylpylän merkityksen koko seutukunnalle, aina maakuntakeskuksia myöten.

Ei ole salaisuus että minä ylipäätään pidän nykyistä maahanmuuttopolitiikkaamme löperönä.

Löperö on jämptin ja jämäkän vastakohta!

Tämän löperön maahanmuuttopolitiikan seurauksena maahamme tulee päivittäin satoja turvapaikkaa hakevia. Moni kysyy miksi juuri Suomeen.

Kysymyksen voi esittää myös käänteisenä -miksi ei Suomeen, sillä Suomessa saa turvapaikan hakija paremmat rahalliset etuudet kun esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa taikka Tanskassa. Lehtitietojen mukaan turvapaikka myös myönnetään täällä suuremmalla todennäköisyydellä.

Maailmalla leviää kuvia Suomesta jossa turvapaikan hakijoita kohdellaan hyvin – majoituskin on paikoin ihan kylpylä tasoa.

Tulijoita siis on, mutta uskon ja toki toivon että tulevaisuudessa tulijoiden määrä vähenee. Kun samaan aikaan tehdään jo maassa oleville selvityksiä joista osa johtaa kielteiseen päätökseen ja henkilö palautetaan tulomaahansa, vähenee majoitustarve luonnollisesti nykyisestä.

Käsitykseni mukaan Suomeen tulleet ja täältä turvapaikkaa hakevat henkilöt pyrkivät sijoittumaan sellaisiin kaupunkeihin joissa jo on muita samalta alueelta tulleita henkilöitä. En pidä todennäköisenä että Kauhavan ja Lappajärven keskukset olisivat toiminnassa 2-3 vuotta kauempaa. Voin olla väärässä, mutta ennustan näin.

Kylpylä Kivitippu on brändi joka tunnetaan jo varsin laajalti. Brändääminen ei ole halpaa eikä kovin nopeaakaan puuhaa, joten nimen eteen on kulutettu markka ja euro poikineen.

Se mikä on kovalla työllä ja vaivalla rakennettu, voidaan tuhota muutamassa päivässä taikka pahimmassa tapauksessa yhdellä päätöksellä.

Kivitipulle taisi käydä juuri näin.

Kylpylän ympärille on rakennettu muita palveluja maan kuulua golf kenttää myöten. Hotellin naapurina on kymmeniä kovalla rahalla ostettuja lomaosakkeita. Tässä vaan muutamia poimintoja Lappajärven Helmen kylkiäisinä olevista toiminnoista.

Jokainen voi pohdiskella millainen vaikutus noilla oheistoimilla on ollut Lappajärven kuntaan ja kunnan talouteen, siis Lappajärven veronmaksajille. Minä uskon että Lappajärven kunta on hyötynyt merkittävästi matkailijoista ja golffareista, kesäteatteria unohtamatta.

Ennustan edelleen että vaikka toiminta hotellihuoneissa vilkastuu muutamaksi vuodeksi, käy hotellin ympärillä päin vastoin. Jos ennustukseni käy toteen, on paikallaan kysyä mitä jäi seikkailusta käteen.

Lappajärven kunta on tukenut merkittävästi kylpylähanketta ja saanut siitä myös tuloja. Nyt kylpylän omistaja ”kiittää” kuntaa muuttamalla liiketoimintaideaansa ja kääräisemällä parin- kolmen vuoden aikana valtiolta pikavoitot kukkaroonsa ja kunta jää ”nuolemaan näppejään”.

Erikoista toimintaa, sanon minä.

Entäpä tulevaisuus? Mitä luulette tapahtuvan sen jälkeen kun viimeinenkin pakolainen on poistunut kylpylän sviitistä? Miltä sviitti ja muut huoneet näyttävät?

Noh kohteliasta lienee todeta että rakenteissa näkyy elämisen merkit, ei sen enempää.

Kun näitä ”elämisen merkkejä” on, niin mitä kiinteistön omistaja tekee?

Uskon että jälleen käydään kunnan kukkarolla ja yritetään saneerata huoneita johonkin muuhun käyttöön ja jollakin toisella brändillä. Entinen ei taida enää oikein myydä.

Kalliiksi tulee!

Lehtitietojen mukaan yrittäjällä oli valittavanaan joko yrityksen ajo konkurssiin taikka siirtyminen pakolaisbisneksen puolelle. Uskon että kumpikaan vaihtoehto ei ollut yrityksen johdolle mieluisa.

Minä olisin katsonut elämää hieman pitemmällä aikajanalla ja valinnut konkurssin ja säilyttänyt tällä tavalla hyvän brändin.

KUPPI KAATUU JA SOKKA ON LÖYSÄLLÄ

Ylen Ykkösaamussa tänään (26.9) haastateltu EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies oli todennut että maahanmuuttajia tarvitaan töihin, he eivät uhkaa suomalaisten työpaikkoja.

Ei liene salaisuus että me liikumme Häkämiehen kanssa eri piireissä. Häkämiehellä oli varmaan perusteet lausumalleen. Minä taas olen Hänen kanssaan jyrkästi eri mieltä.

Mielestäni tuollainen heitto oli nykyisessä tilanteessa erittäin huono ja uskallan sanoa että jopa varomaton. Olisi ollut viisaampaa olla ihan hiljaa, ainakin tuosta aiheesta.

Perustelen kantani näin.

Tunnen satoja turvallisuusalan toimijoita; poliiseja, vartijoita, sotilaspoliiseja, ammatti sotilaita, rajavartijoita, palo- ja pelastusalan henkilöstöä, sairaanhoitajia ja hätäkeskuspäivystäjiä. Minun kaveripiiriini kuuluu rautaisia ammattilaisia jotka valvovat ja varmistavat että Isänmaa on turvassa 24/7/365.

He pitävät Isänmaata pystyssä vaikka heidän palkastaan leikattaisiinkin sunnuntailisiä.

Minä olen oppinut luottamaan Heihin ja kunnioittamaan Heitä.

Kun käyn kioskilla ostamassa Sisua, tapaan joka kerta henkilöitä jotka ottavat puheeksi maahanmuuton. Sellaista kertaa ei ole viimepäivinä tullut etteikö joku olisi sanonut että joko pannaan vyö syöttäjään.

Tällaisiin heittoihin olen huumorilla jotain kuitannut, mutta ei niin pientä pilaa etteikö totta toinen puoli.

Kun nämä ”pannaanko vyö syöttäjään” ja ”kohta on sokka irti” -tyyliset huudahdukset toistuvat päivittäin ja yhä useammin, minä huolestun.

Minä huolestun erityisen paljon jos ja kun minä saan kuulla vielä omilta luottokavereiltanikin että nyt pitää kuule Reijo tehdä jotain. Kohta tilanne lähtee käsistä.

Kun tällaisia lausumia tulee alan ammattilaisilta, on syytä myös alaa tuntemattomien uskoa että yhteiskuntarauhan turvaaminen saattaa pikapuoliin olla työlästä.

Kun tilanteessa on muutenkin pitelemistä, ei enää tarvita yhteiskunnan huipulla olevien kommentteja siitä että ”Turvapaikan hakijoiden määrät eivät ole niin suuria, että siinä olisivat suomalaisten työpaikat uhattuina” (Häkämies Ylen Ykkösaamussa)

Kun maassa on noin puoli miljoonaa työtöntä omasta takaa, kun hallitus leikkaa ja sopeuttaa, kun työnantajat jakavat lomautusvaroituksia ja tehtaita liputetaan ulkomaille, ei tarvita yhtään heittoa siitä että kotimaan työmarkkinoille kaivataan lisää väkeä.

Sanalla sanottuna olisi viisaampaa pitää suu supussa.

Kun entinen kokoomuksen ministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja totesi tuolla tavalla, syntyy mielenkiintoinen kytkös kokoomuksen nykyiseen sisäisestä turvallisuudesta vastaavaan ministeriin. Jokainen voi itsekseen pohdiskella että kuinka laajaa Häkämiehen ajattelu puolueen sisällä on ja onko sillä ollut vaikutuksia myös rajaturvallisuuteemme.

Vuotavatko rajamme vain sen takia että EK näkee maahanmuuttajat ”positiivisena mahdollisuutena”?

Monet alan ammattilaiset ovat hämmästelleet rajaturvallisuutemme toimia jotka tuntuvat olevan aina pari viikkoa myöhässä. Perin tahmeasti reagoidaan tilanteissa joissa vaadittaisiin nopeita ja tehokkaita toimia. Onko viranomaisorganisaatiomme näin ”ruosteessa” vai missä on vika?

MAASSA MAAN TAVALLA TAIKKA

…maasta pois.

Myös tässä turvapaikka-asiassa vedotaan EU:n yhtenäisyyteen ja tasapuoliseen taakanjakoon. Aina ollaan vaatimassa tasapuolisuutta ja Suomihan kiltisti myöntyy vaatimuksiin.

Mitäs jos me suomalaisetkin vaatisimme samaa muilta EU jäsenmailta. Eri EU maat ovat itsenäisesti neuvotelleet omat palautussopimuksensa.

Tiedossa on että esimerkiksi Ruotsi voi palauttaa turvapaikan hakijoita huomattavasti laajemmin kun Suomi.

Ruotsi on onnistunut neuvottelemaan Suomea paremmat palautussopimukset.

Mielestäni nyt olisi EU:n yhtenäisyyden nimissä vaadittava että jos yksi EU:n jäsenvaltio voi palauttaa turvapaikan hakijan valtioon X, niin sama oikeus on jokaisella EU:n jäsenmaalla.

Minun oikeustajuuni ei mahdu se että esimerkiksi Ruotsi voi palauttaa henkilöitä joihinkin Irakin maakuntiin, mutta Suomi ei voi.

Esitän pikaisia neuvotteluja ja nopeita päätöksiä joissa mahdollistetaan koko EU:n alueita koskeva palautusoikeus. Tämä on sitä taakanjakoa.

Jos tämä ei jostain syystä käy muille EU maille, voisi Suomikin kiristää omaa maahanmuuttopolitiikkaansa.

MITÄHÄN SITÄ TEKIS..

….Miettii tavallinen kantasuomalainen Mummo kun katselee TV:n iltauutisista pakolaisten parveilua kotimaan kamaralla.

Hyväsydäminen Mummo ottaa käteensä sukkapuikot ja seitsemän veljeksen lankaa ja alkaa kutoa sukkia hätää kärsiville pakolaisille. Mummo haluaa auttaa.

Tyhjää liike- ja hallitilaa omistava toimitusjohtaja pohtii tiloilleen järkevää käyttöä. Bisnesmiehenä hän laskee että kun yksi majoittuja tuo firmaan 40 euroa vuorokaudessa, sata majoittujaa tuo kuukausittain mukavan tilin, muuten tyhjänpanttina oleville tiloille. Hänkin haluaa ”auttaa”.

Kuntapäättäjä tuskailee mitä tehdä lakkautetuille koulurakennuksille. Naapurikuntaan perustetaan hätämajoituskeskus ja sellaista kaavaillaan hänenkin kuntaansa. Yleinen mielipide on vastaan, mutta puolustajiakin on. Mitähän tässä tekisi että uusisi valtuustopaikkansa seuraavissa kuntavaaleissa. Hän ajattelee lähinnä omaa vyötärönseutuaan.

Metsuri kaataa hankintahakkuutyömaalla kolmentukin mäntyä hyvässä terässä olevalla moottorisahalla ja miettii että jo on kumma juttu tämä äkkiä ilmennyt pakolaistulva.

Metsien mies on seuraillut satunnaisesti maailman tapahtumia ja muistelee että Irakissa ja Iranissa on tapella nujuutettu vuosikymmeniä. Aina on joku ollut jonkun kurkussa ja hieta on vaan pölissyt. Väki on siitä huolimatta pysynyt maan rajojen sisäpuolella.

Mikä on saanut tällaisen kansainvaelluksen aikaiseksi? Kun ketju haukkaa ahneesti jo lähes kaatokolon reunaa ja pitopuukin meinaa katketa saman tien, äkkää mies mistä turvasaapas puristaa.

Mieleen muistuu jo parin vuoden takaiset tapahtumat Kaukasuksella ja niitä seuranneet pakotteet ja vastapakotteet ja vastapakotteiden torjuntatoimet.

EU yritti kyykyttää Venäjää laatimalla listan henkilöistä joilla ei ole asiaa EU maiden kamaralle. Venäjä laati listan länsimaisista elintarvikkeista joita ei saa tuoda Venäjälle. Muutama muukin manööveri suoritettiin – ”molemmin puolin”.

Tilanne taisi mennä kokolailla tasan. Tai ainakin siltä se näytti.

Nyt on Eurooppa polvillaan pakolaistulvan edessä. On outo yhteensattuma.

Niin kun sekin että lähes tyvenenä päivänä tuli jostain tuulenpuuska joka pyörähytti kaatumaisillaan olevan puun kokonaan väärään suuntaan ja konkelohan siitäkin tuli.

Kaikenlaisia konkeloita sitä joutuu selvittelemään. Kokenut metsuri muistaa oppi-isänsä neuvon – älä ikinä yritä laukaista konkeloa lyöttämällä siihen lisää puita. Se on vaarallista. Metsuri miettii vain omaa turvallisuuttaan ja se on ihan oikein.

RAUTAA RAJALLE – VAIKO VAIN VARTIJOITA

Sähköpostiini on tullut jo satakunta viestiä joissa vaaditaan Suomea nopeasti sulkemaan Ruotsin vastainen raja.
Rajalla pysäytetään jokainen tulija ja kysytään EU:n ulkopuolelta tulevilta matkustusasiakirjat. Jos tarvittavia asiakirjoja ei ole, kysytään Suomeen tulon syytä. Jos tulija kertoo hakevansa turvapaikkaa Suomesta, vaaditaan tarkka selvitys siitä minkä vuoksi hän ei hakenut turvapaikkaa Ruotsista.

Kansa on nyt ihmeissään ja kyselee minkä vuoksi EU:n jäsenvaltiot eivät noudata yhteisiä sopimuksiaan. Moni miettii että eikös meillä Suomalaisilla ole oikeus palauttaa turvapaikan hakija turvalliseksi luokiteltuun tulomaahan.

Minun ja monen muun mielestä Ruotsi on ainakin toistaiseksi turvallinen maa.

Monissa viesteissä on myös toivottu ja jopa vaadittu minun lyövän nyrkkiä pöytään tässä pakolaisasiassa. Näihin vaatimuksiin totean vain että rajavalvonta kuuluu sisäministerin rooteliin. Sisäministerin valiokunta on HaVi jossa olen vain varajäsenenä.

Minä yritän hoitaa mahdollisimman hyvin omaa rooteliani, luottaen siihen että muut tekevät saman.

Eihän hammaslääkärissäkään avoimeen suuhun sovi kun yhden sormet kerrallaan. Vaikka huoneesa olisi kymmenen muuta, niin vain yhdet sormet tekevät työtä. Muut seuraavat sivusta.

Meillä on yksi ministeri jonka vastuulla on maan sisäinen turvallisuus ja minä luotan siihen että ministeri täyttää tehtävänsä.

Hallituspuolueen kansanedustajana olen – kuten olen jo aiemmin kirjoittanut – lojaali muiden hallituspuolueiden ministereiden toimille, enkä niitä julkisesti arvostele.

Frans Uuno Salonen kirjoitti nimellä Uuno Kailas 1931 Runon RAJALLA. Runoilija tarkoitti ilmeisesti itärajaa ja sanatkin ovat kovin sotaisat. Länsirajalle ei ole tarvetta viedä rautaa, vaan asiakaspalveluun tottuneita, jämäköitä vartijoita. Se riittää.

Uuno Kailas: RAJALLA

Raja railona aukeaa.
Edessä Aasia, Itä.
Takana Länttä ja Eurooppaa;
varjelen, vartija, sitä.

Takana kaunis isänmaa
kaupungein ja kylin.
Sinua poikas puolustaa,
maani, aarteista ylin.

Öinen, ulvova tuuli tuo
rajan takaa lunta.
— Isäni, äitini, Herra, suo
nukkua tyyntä unta!

Anna jyviä hinkaloon,
anna karjojen siitä!
Kätes peltoja siunatkoon!
— Täällä suojelen niitä.

Synkeä, kylmä on talviyö,
hyisenä henkii Itä.
Siell’ ovat orjuus ja pakkotyö;
tähdet katsovat sitä.

Kaukaa, aroilta kohoaa
Iivana Julman haamu.
Turman henki, se ennustaa:
verta on näkevä aamu.

Mut isät harmaat haudoistaan
aaveratsuilla ajaa;
karhunkeihäitä kourissaan
syöksyvät kohti rajaa.

— Henget taattojen, autuaat,
kuulkaa poikanne sana —
jos sen pettäisin, saapukaat
koston armeijana –:

Ei ole polkeva häpäisten
sankarileponne majaa
rauta-antura vihollisen, —
suojelen maani rajaa!

VIIKON VARRELTA…

…Leikkaukset ja pakolaiset. Siinäpä se.

Ensin leikkauksista

Sanokoon HEP joka ajattelee että mennään vaan wanhaan malliin ja pyöritetään velkarahalla kotimaan taloutta, eikä kenenkään tarvitse luopua omista eduistaan.

Jos huudat HEPin, niin lopeta lukeminen tähän.

Jos jatkat lukemista, saatat tuumia että entinen meno ei voi jatkua ja jottain tarttis teherä.

Olen kanssasi samaa mieltä. Katsotaan kuinka monta riviä.

Jotain todella pitää tehdä jotta vähitellen velaksi elämisemme loppuu.

Vaihtoehtoja ei kovin montaa ole. Kökkähommiksi menee, halusimmepa taikka emme.

Kökkähommia on monenlaisia. Niitä joihin osallistutaan halulla ja vapaaehtoisesti ja taksvärkkipuolelle menevät ne joihin ei nyt niin hirveän hanakasti ilmoittauduta.

Jo ennen eduskuntavaaleja piti olla kaikkien tiedossa että muutama edellinen hallitus on elänyt yli maan varojen ja kovia korjaustoimia tarvitaan.

Nyt sitten väännetään korjaustoimien laadusta ja määrästä. Pitää muistaa että hallitus tarjosi kahteen kertaan oppositiolle mahdollisuutta lähteä haarukoimaan yhteiskuntasopimusta. Tämä ei oppositiolle sopinut.

Vai eikö se sopinut ammattiyhdistysliikkeille?

Kun yhteiskuntasopimusta ei saatu aikaan, toteutti hallitus oman suunnitelmansa leikkauksista ja näin ajauduttiin sinne taksvärkkipuolelle.

Tämä tilanne ei ole kunniaksi kenellekään ja viimeistään nyt meidän kaikkien pitäisi haeskella syyllisen sijaan Lahtista ja konekivääriä. Noin niin kuin kuvaannollisesti.

Tällä maalla ei ole varaa lakkoiluun. Lakkoilemalla emme työllistä yhtään työtöntä. Päin vastoin. Uskon että aika moni pk yrittäjä pohtii jo nyt toimintojensa siirtämistä Viroon. Lakkoilu saattaa ratkaista asian Viron eduksi.

Jos lähtijöitä on enemmänkin, huononee taloustilanteemme entisestään.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteeltä kysyttiin lauantaiaamun TV lähetyksessä monta kertaa, mitkä ovat SDP:n konkreettiset esitykset työllisyystilanteen ratkaisemiseksi.

Rinne ei suostunut vastaamaan. Hämmästelen!

Minkä takia Rinne ei kertonut puolueensa ratkaisumalleja, kun Hänelle tarjottiin siihen tilaisuus ja sitä asiaa kysyttiin vieläpä useaan kertaan.

Rinne totesi vain että vastaukset löytyvät heidän puolueohjelmastaan.

Jos entisellä ministerillä olisi ollut jotain konkreettisia korjausehdotuksia, niin kaiken järjen mukaan Hän olisi ne esittänyt. Minulle jäi Rinteen välttelevistä vastauksista vaikutelma, että edellisen hallituskauden rahakirstun vartijapuolue on viisauksineen yhtä hukassa kun väittää nykyisen hallituksenkin olevan.

Jos sitä ajattelisi maailmanrannat selviksi, voisi sanoa että ei hyvät pojat asiat hoidu lakkoilemalla, eikä Suomen talous korjaannu sunnuntailisiä leikkelemällä.

Nyt nysvätään lillukan varsissa ja tällä tavalla katkeroitetaan Suomea joulu- ja juhannusaattoina pyörittävien ihmisten mieli.

Minä olen lojaali nykyhallituksen politiikalle, vaikka en ihan täysin sen yksityskohdista pidäkään. Erityisesti vuorotyöläisten sunnuntailisien leikkaus tökkii minulla pahemman kerran.

Sitten leikkauksista 5%:n loikka pakolaisiin.

Väkeä tulee nyt ovista ja ikkunoista. Joukkoon mahtuu monenlaisia kohtaloita. Aivan varmasti joukossa on vainottuja ja kidutettuja, mutta olen antanut itse itseni ymmärtää että joukossa on myös heitä jotka ovat lähtömaissa läheisiään vainonneet ja jopa kiduttaneet.

Kukaan ei osannut ennen vaaleja ennustaa tulijoiden määrää. Tämän takia kukaan ei osannut myöskään ottaa asiaan kantaa.

Kun pakolaistulva kaatuu syliin, ei liene sopivaa osoitella sormella suuntaan taikka toiseen – ainakaan kotimaassa. Ulkomailla tilanne on toinen.

EU:n sääntöihin vedotaan vähän kun kapuhun joka luuloo olevansa Amerikas johona tavaraa on yllin kyllin.

EU:n säännöt määräävät Suomelle sitä ja tätä ja suomalaiset viranomaiset noudattavat tipitarkasti sääntöjä. Ettei vaan tule sanktioita ja takaisinperintää.

Tällä tipitarkalla toiminnalla on kurjistettu ja hankaloitettu oman maamme kansalaisten elämää ja toimeentuloa jo vuosikausia.

Tämä pakolaistulva on avannut, taikka sen olisi pitänyt avata, suomalaisten silmät huomaamaan että säännöt näyttävät olevan aika tulkinnanvaraisia.

Suomi on etelästä tulijoille pussin perällä ja jos EU maat noudattaisivat omia sääntöjään, niin tänne pussin perälle ei juuri turvapaikan hakijoita tulisi.

Nyt rajoilta päästetään väkeä läpi junalasteittain ja nämä tulijat lasketaan suoraan Suomeen.

Joku minua viisaampi on laskenut että yhden turvapaikan hakijan yhteiskunnallemme aiheuttamat kustannukset ovat vuodessa yli 13.000 euroa.

Ei liene realistista vaatia että mistään ei saa leikata, eikä mistään saa supistaa mutta turvapaikan hakijoita on kuitenkin otettava avosylin vastaan.

Tuollainen yhtälö ei vaan enää toimi.

Näissä mietteissä ja rajatarkastuksia oottaessa,

Reijo

PILKUN VIILAUSTA

Toissapäivänä (2.9) pamahti sähköpostiin Tukesin ammattilaistiedote ”Työ- ja elinkeinoministeriö on korjaamassa patruunoiden kotisäilytystä koskevaa sääntöä”.

Sääntöä oli muutettu 1.9 voimaan saatetulla asetuksella, eli tämän kuluvan kuun alusta piti kaikkia ampuma-aseen patruunoita säilyttää sellaisessa lukitussa kaapissa jonka palorasitus kestää vähintään 30 minuuttia.

Myös nykyisen lain aikana patruunat ja ruuti on pitänyt säilyttää lukon takana ja ”riittävän huolellisesti ja varovaisesti” jotta ne eivät joudu asiattomien haltuun.

Tätä vanhaa sääntöä pidän erinomaisena ja toimivana.

Nyt TEM:n viranhaltijat olivat päättäneet tiukentaa kotisäilytyksen vaatimusta tuon paloturvan osalta, tiedottamatta siitä liiemmälti etukäteen.

Ongelma oli nyt siinä että asetus tuli voimaan 1.9 ja siitä tiedotettiin 2.9 jolloin kaikkien ”selvännäkijöiden” olisi tietenkin pitänyt ennakolta hankkia asetuksen vaatima säilytyskaappi.

Minulla soi puhelin, tekstiviestejä pimputteli jatkuvasti ja sähköpostikin oli väliin tukossa.

Kaikilla kysymys että mitä ihmettä siellä Helsingissä oikein huseerataan!!!

Ylenmääräisen kyselytulvan keskellä alkoi jo verenpainekin nousta. Ilman kyselyjäkin olisin pitänyt vaatimusta täysin kohtuuttomana ja ylimitoitettuna, mutta kyselyjen siivittämänä menin ase- ja patruunakaapilleni ja kaivoin esille kaksi 22 Short kaliiberin patruunaa. Asetin patruunat mittakaavastakin käyvälle ruutupaperille ja varmuuden vuoksi laitoin patruunoiden viereen rullamitankin.
Nappasin kuvan ja lähetin sen mm. Tukesiin saatekysymyksellä että miten perustelette sitä että nämä kaksi patruunaa pitää säilyttää kaapissa jonka palorasitus on vähintään 30 minuuttia.

Toki yksikin patruuna pitää säilyttää lukitussa paikassa ja se on hyvä ja perusteltu vaatimus, mutta uudessa asetustekstissä puhuttiin monikossa, siis useammasta kun yhdestä patruunasta.

22shortit

Kuvasta selviää kuinka vaarallisista ja räjähdysherkistä tuotteista on kyse!

Lähetin muutaman sähköpostin ja soitin muutaman puhelun.

Iltapäivällä levisi Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote jossa todettiin että patruunoiden kotisäilytystä koskevaa sääntöä muutetaan.

Tiedotteessa todettiin tarkoitus on palauttaa patruunoiden kotisäilytystä koskeva säännös entisenlaiseksi vielä syyskuun aikana ja uuden asetuksen lisävaatimuksista luovutaan.

Muutos johtui ministeriön saamasta runsaasta palautteesta.

Minä olen tukemassa hallitusta ja erityisesti normien- ja erilaisten ylimääräisten säännösten purkamisen osalta. Jos TEMn asetus olisi survottu surutta läpi, olisi ainakin minun uskoni ollut normipurkuun koetuksella.

Nyt arkijärki syrjäytti ministeriön virkamiesten sorvaaman asetustekstin.

Reilu tunnustus Työ- ja elinkeinoministeriölle siitä että asiaan reagoitiin erittäin ripeästi ja ennen kaikkea tunnustus siitä että ministeriön viranhaltijat pyörsivät päätöksensä.

Kiitokset myös kaikille muille asiaan vaikuttaneille!

Muistamani mukaan tällaista ei ole tainnut juuri aiemmin tapahtua. Tästä lähtee se normien purku…