Kirjoitukset

KANSANEDUSTAJAN AVUSTAJAN TYÖSTÄ…..

……..Ja toimenkuvasta on tullut monta kysymystä, joten lienee syytä avata asiaa hieman.

On sanomattakin selvää että en millään muotoa halua tällä selvityksellä viitata entisen avustajani ja eduskunnan väliseen oikeusprosessiin. Siis kyse on eduskunnan ja entisen avustajani välisestä oikeusprosessista – EI minun ja entisen avustajani välisestä prosessista. Tämä on syytä muistaa ja myös pitää mielessä.

 

AVUSTAJAN TOIMESTA YLEISESTI:

Avustajan työnantaja ja siten myös palkan maksaja on eduskunta.

Edustaja on avustajan esimies. Edustaja teettää työn, valvoo työtä ja puoltaa lomat.

Avustajien kohdalla noudatetaan valtion vuosilomalakia. Juuri aloittaneella avustajalla kertyy vuosilomaa enintään 22 vuorokautta. Vuoden palveluksen jälkeen enintään 30 vuorokautta ja yli 15 vuoden työkokemuksella lomaa 38 vuorokautta.

Avustajan tulee allekirjoittaa työsopimus. ”Työsopimuksessa on kohta – Salassapitovelvollisuus: Työntekijä sitoutuu siihen, että hän ei käytä työssään saamiaan tietoja hyväksi, eikä ilmaise sivullisille, mitä on saanut tietoonsa työssään. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös työsuhteen päätyttyä”

Tällaisia salassa pidettäviä tietoja voivat olla esimerkiksi jonkun henkilön taloudellista, terveydentilaa taikka jotakin meneillään olevaa oikeusprosessia koskevat tiedot. Avustajat saavat tällaisia tietoja käyttöönsä kun kansalaiset pyytävät edustajaa tekemään esimerkiksi kirjallisia kysymyksiä joistakin talouteen, terveydenhuoltoon taikka oikeusprosessiin liittyvistä ongelmista. Usein kysymysten ja pyyntöjen liitteenä on po. prosessiin liittyviä asiapapereita.

AVUSTAJAN PALKKA:

Avustajan palkka on 2315 euroa kuukaudessa. Kahden edustajan avustajalla 3086 euroa.

Lisäksi avustajalle kuuluu matkakorvauksia (12 kpl 1-2 vrk:n kotimaanmatkaa vuodessa päivärahoineen ), ateriaetuja ja esimerkiksi eduskunnan työterveyshuollon palvelut.

Avustaja saa myös käyttöönsä eduskunnan kannettavan tietokoneen sekä matkapuhelimen. Eduskunta maksaa avustajan puhelinkuluja 100 euroon asti kuukaudessa.

AVUSTAJAN TYÖAIKA:

Avustajan työaika on 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Normaalisti työaika on maanantaista perjantaihin, joten työpäivän pituudeksi tulee 7,15 tuntia.

Useimpien avustajien työpaikka on eduskunta. Voidaan myös sopia että avustaja tekee esimerkiksi yhden päivän viikossa etätyötä kotoaan. Hyvä tapa on sopia etätyöpäivästä aina erikseen, jotta ei myöhemmin tule tulkintoja siitä onko avustaja ollut varsinaisella työpaikalla vai sovitusti etätyössä kotonaan.

Eduskunnassa työskentelevät avustajat kirjautuvat sisälle eduskuntaan töihin tullessaan ja kirjautuvat ulos töistä lähtiessään.

Edustaja saa käyttöönsä tiedot avustajansa kirjautumisista ja voi myös näin seurata avustajansa työ ajan käyttöä.

MAAKUNTA-AVUSTAJAT:

Edustajilla on mahdollisuus saada työparikseen myös kokonaan etätyötä tekevä avustaja. Käytettäköön tällaisesta avustajasta vaikka nimitystä ”maakunta-avustaja”.

Osa-aikaisen maakunta-avustajan palkka on 55 % päätoimisen avustajan palkasta. Euroina noin 1273,00 kuukaudessa.

Työaikakin on vastaavasti lyhyempi, eli 20 tuntia viikossa.

Myös tämän työajan edustaja ja avustaja voivat päiväkohtaisesti sopia haluamallaan tavalla, eli kiireimpinä aikoina pitempää päivää ja vastaavasti hiljaisimpina aikoina lyhempää. Pääasia on että viikossa työtunteja tulee 20.

Maakunta-avustajille kuuluu myös 12 kpl 1-2 vrk:n kotimaanmatkaa vuodessa päivärahoineen, eduskunnan työterveyshuollon palvelut sekä lounasetu.

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Minun työparinani – osa-aikaisena avustajana –  työskentelee tällä hetkellä Hannu Takala.

Takala on Perussuomalaisen puolueen jäsen.

Takalan varsinainen päätyö on Järviseudun Ammatti-instituutissa, mutta Hän on erinomaisella tavalla kyennyt hoitamaan päätyönsä ohessa myös avustajani toimen.

Takalalla on avustajan toimeen vaadittava sivutoimilupa.

Vaikka Takala hoitaa avustajan tointa osa-aikaisesti, olen tavoittanut Hänet aina tarvittaessa. ATK alan erikoisosaajana Takala on kyennyt neuvomaan ja opastamaan myös minua tiedon hankinnassa ja laitteiden hyödyntämisessä niin että se tieto mikä on Hänellä Vimpelissä, on samalla myös minulla eduskunnassa.

Sähköinen tiedonsiirto helpottaa työtä oleellisesti.

Takala on myös erinomainen kirjoittaja ja Hänen kirjoittajan kyvyistään on ollut suurta hyötyä kirjallisia kysymyksiä ja puheita laadittaessa.

Haittaa ei ole myöskään ollut Takalan vahvasta maanpuolustustahdosta sekä aktiivisesta reserviläistoiminnasta.

Takala harrastaa metsästystä ja urheiluammuntaa, joten myös tätä kautta sidosryhmäyhteistyö on ollut laajaa.

Takala tultaneen valitsemaan Vimpelin kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Tämä luottamustoimi, Takalan varsinainen päätyö ja maakunta-avustajanani toimiminen saattavat olla sellainen yhdistelmä joka on ajankäytön suhteen erittäin haastava jopa Takalalle, sillä Hänenkin vuorokaudessaan on vain 24 tuntia.

Mikäli Takala itse kokee maakunta-avustajan toimen ylivoimaiseksi hoitaa, joudun etsimään Hänelle seuraajaa.

Aika näyttää kuinka käy.

Reijo

SISÄINEN TURVALLISUUS……..

…..Puhuttaa.

Kansalaiset ovat huolissaan poliisipalvelujen riittävyydestä. Erityistä murhetta kannetaan harvaan asutulla seudulla.

Kulkumiehiä piisaa. Enää ei asutun rakennuksen turvatakuuksi riitä ulko-ovea nojaava varsiluuta.

Ennen riitti, nyt pitää olla lujat lukot ja oven karmissa vielä vahva murtorauta.

Monet käyttävät kotinsa kulunvalvontaan jopa riistakameroita.

Elektroniikka on päivän sana. Kamera ei kuitenkaan estä murtomiehen puuhia, mutta saattaa helpottaa teon selvittämistä.

Jos tekijä on oman maamme kansalaisia, tunnistaminen johtaa usein kiinniottoon, mutta mikäli tekijä on tullut tilauskeikalle ulkomailta, on tunnistaminen  hankalampaa.

Eilen uutisoitiin myös rajavartiolaitoksen säästötalkoista. Rajamme vartijat joutuvat leikkaamaan menojaan miljoona tolkulla.

Valvonnan painopistettä siirretään etelämmäksi – sinne missä ovat suuremmat liikennevirrat.

Jos joku haluaa tulla maahamme huomaamattomammin, niin ehkäpä hän valitsee kulkureittinsä sieltä missä valvonta on vähäisempää.

Rajojen valvonta on tärkeää monesta syystä. Vartijat ovat tulppana maahamme tuleville hämärämiehille ja vastaavasti estävät maasta poistumisen, mikäli täällä on tehty konnuuksia.

Toiminta on siis kaksi suuntaista.

On syytä pohtia vähintään kaksi kertaa, onko järkevää leikata sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten määrärahoja.

Turvallisuuteen kohdennettu euro saattaakin parhaassa tapauksessa poikia kolminkertaiset säästöt vähentyneenä rikollisuutena.

Reijo

ARVONLISÄVEROSTA…………

………Iltauutisissa kerrottiin PS:n talouslinjauksista.

Meillä ei ole varaa velkaantua nykyisellä vauhdilla. Säästöjä on saatava.

Mistä kirstuun rahaa? Kas siinäpä pulma.

Minä en kuitenkaan olisi nostamassa ruoan ja lääkkeiden arvonlisäveroa.

Perustelen kantani seuraavasti:

Maitokauppaan kävelee peräjälkeen kaksi henkilöä. Toinen tienaa kuukaudessa 10 000e ja toinen 1000 e.

Molemmat ostavat kaupasta vehnäjauhopaketin.

Kun vehnäjauhopaketin arvonlisäveroa on nostettu, niin kumman kukkaroon veron korotus tekee suuremman loven?

Ei liene vaikeaa päätellä.

Se mikä koskee maitokaupan vehnäjauhopakettia, koskee apteekin lääkkeitäkin.

Yllättävän moni meistä tarvitsee elääkseen päivittäin jonkin verran ruokaa.

Aika moni tarvitsee myös lääkkeitä.

1000e:n kuukausitulolla ei ostella sen enempää ylimääräistä ruokaa kun lääkkeitäkään.

Tuollaisella tulolla eletään kädestä suuhun. Ihan konkreettisesti.

Mielestäni ihmiselle välttämättömien hyödykkeiden arvonlisäveroa ei pidä nostaa, vaan pikemminkin laskea.

Veroa voidaan nostaa sellaisten hyödykkeiden kohdalla joita ilman ihminen tulee toimeen.

Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa lentolippujen hinnat. Jos on varaa lennellä taivahilla – on varaa maksaa matkastaan myös korkeampaa veroa.

Mitäs mieltä Sinä olet?

Kysyy Reijo

UUDET SIVUT………

………tuhottujen tilalle.

Monenlaista sukan kuluttajaa olen jo tähän ikään ehtinyt nähdä. Moneen asiaan on haettu myös minun ymmärrystä ja hyväksyntääni.

Olen yrittänyt ymmärtää.

Yksi ihmislaji taikka tyyppi on sellainen jonka toilailuja en oikein meinaa sulattaa.

Nämä kekkeruusit särkevät ja tuhoavat toisten omaisuutta. Kaikkein ihmeellisintä on se, että nämä höpönassut eivät edes ymmärrä tekevänsä mitään väärää.

Heillä on oikeus, velvollisuudesta ei kukaan puhu mitään.

Jos joku kuvitteli sulkevansa suuni tuhoamalla kotisivuni, niin voin kertoa että se oli virhet!

Joissakin maissa on yritetty hallita ja jopa vallita kansan ajatuksia ohjailemalla lehdistöä. Lehdistö on kyetty jotenkin pitämään kurissa, mutta sähköinen viestintä on lähtenyt lapasesta.

Meitä Perussuomalaisia voidaan yrittää pimentää lehdistössä, mutta täällä sähköisellä puolella myös meillä lienee oikeus ilmaista ajatuksiamme – edellyttäen että ajatuksemme ja tahdonilmaisumme eivät täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä.

Ajatuksia juoksutetaan monella tavalla.

Minulla on tällainen tapa blogata.  Pyrin välttämään Päätalomaista ilmaisua.

Joskus kirjoituksistani puuttuvat myös ree kirjaimet. Niitä ei Pohojanmaalla riitä joka paikkaan.

Reijo