Kirjoitukset

KIRISTYKSEN MAKUA………

….Jos metsänomistajat eivät myy puutaan riittävän halvalla, läimästään metsänomistajille ylimääräisiä maksuja jotta alkaa puukauppa kiinnostamaan……

Minun tulkintani mukaan homma haiskahtaa lähes kiristykseltä…

Alla maakuntalehtiin ja Maaseudun Tulevaisuuteen lähettämäni mielipidekirjoitus.

 

EI KIINTEISTÖVEROA MAA- JA METSÄTALOUSMAALLE

Lehtikirjoitusten perusteella teollisuus ei saa haluamallaan hinnalla puuraaka-ainetta. Kun kotimaasta ei saada puuta riittävästi, joudutaan turvautumaan tuontiin. Tullin tilastojen mukaan ulkomailta tuotava puu on huomattavasti kotimaista kalliimpaa.

Minä ja monet muut hämmästelemme minkä vuoksi ulkomaisesta puusta kannattaa maksaa parempaa hintaa kun kotimaisesta? Kyse ei voi olla ainakaan siitä että tuontipuu olisi laadukkaampaa, sillä tietämäni mukaan esimerkiksi koivukuitu on samanlaista itärajan molemmin puolin.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (Kok) haluavat vauhdittaa kotimaista puukauppaa. Ajatus puukaupan vauhdittamisesta on hyvä ja kannatettava, mutta toteuttamistavoista voidaan olla montaa mieltä. Lylyn mielestä puukauppa vilkastuisi jos maa- ja metsätalousmaille säädettäisiin kiinteistövero. Vapaavuori vauhdittaisi puukauppaa säätämällä metsätilamaksun.

Molempien tavoitteena lienee lisämaksuilla pakottaa metsänomistajia myymään puuta nykyistä enemmän. Joku metsänomistaja ehkä alistuisi ajatukseen ja myisi puuta jotta saisi lisämaksunsa maksettua. Joku toinen maksattaisi lisämaksut muilla.

Näitä muita maksajia olisivat esimerkiksi kaikki metsästysseurojemme jäsenet sekä henkilöt jotka käyttävät nykyistä metsäautotieverkostoa vaikkapa sieni- ja marjamatkoillaan.

Maanomistajat ovat yleensä luovuttaneet metsästysoikeutensa alueen metsästysseuroille ilman rahallista korvausta. Myös yksityisillä metsäautoteillä ajellaan toistaiseksi ilman tietulleja. Vastikkeeksi saamastaan metsästysoikeudesta seurat ovat tarjonneet maanomistajille hirvipäivällisen kerran vuodessa. Molemminpuolinen hyöty saadaan kun metsästäjät pitävät hirvikannan kurissa ja näin vältytään taimikkotuhoilta. Usein hirvien ohella on samoilla mailla saanut metsästää myös muuta riistaa.

Jos Lylyn taikka Vapaavuoren ehdotus toteutuisi, kävisi todennäköisesti niin että maanomistajat eivät enää jatkossa vuokraisikaan maitaan vastikkeetta, taikka sallisi vapaata autoilua, vaan veloittaisivat autoilijoilta tietulleina ja metsästysseuroilta maidensa vuokrana sen summan jonka he joutuvat maksamaan valtiolle lisääntynyttä veroa tai muuta maksua. Tämän seurauksena jäsenmaksujen varassa toimivat metsästysseurat joutuisivat nostamaan jäsenmaksujaan jotta saisivat maiden vuokrat maksetuksi.

Näin maanomistajille kohdennettu maksu jakaantuisi myös sellaisille kulkijoille joilla ei ole multaa edes kynsien alla. Joukossa saattaa olla myös monta SAK:n jäsentä.

Metsäteollisuutemme puupulaa ei helpoteta lisäämällä metsänomistajien kustannuksia, vaan lisäämällä euroja puun kuutiohintaan. Kysynnän ja tarjonnan laki pätee myös puukaupoissa.

Reijo

YSTÄVILLE………

 

………Ja miksei myös heille jotka eivät minua Ystäväkseen laske – toivotan HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ.

Tämä Voiton ja Valentin päivä on hiipumassa iltaan.

Joku varmaan pohtii että onkos sitä saatu mitään aikaiseksi. Pohtijoille sanon että jos olisin ollut tervekätisenä halkometsässä, niin näkyvää jälkeä olisi tullut ihan toisella lailla kun näissä paperihommissa.

Näissä paperihommissa on monta hyvää puolta, mutta vastapainona kinttuaa myös jokunen huonompi.

Sinusta en tiedä, mutta ainakin minulle on palkitsevaa nähdä kättensä jäljet ja työnsä tulos.

Tämän takia minä viihdyn erinomaisesti moottori- taikka raivaussahan kanssa metsässä. Kun visiirin nostaa, niin näkee mitä pitää tehdä ja kun vilkasee selkänsä taakse, näkee mitä on tehnyt.

Homma selviää nopeasti.

Näissä paperihommissa tahtoo mennä vuosikausia ennen kun saa jotain näkyvää aikaan. Useimmiten aikaansaannokset ovat kokolailla pieniä.

Se kysyy hermoja ja pitkää pinnaa.

Kun molempia koetellaan, muistuu ystävät mieleen.

Ystävä on sellainen joka ei tuuppaa loitommaksi vaikka itsellä vahän ohimosuoni pullottaisikin.

Ei tuuppaa vaan sanoo että istuppa per…siis istuppa alas ja poristaan vähän. Mistä se noin niinku nyt kenkä puristaa?

Minulla on onni omistaa tällaisia Ystäviä.

Minä toivon että vähintään samanverran kanssakulkijoita ajatteleisi minusta samoin.

Kaikkea hyvää Sinun ja Läheistesi päivään.

Ystävyydellä.

Reijo

KIRJALLINEN KYSYMYS KARHUNMETSÄSTYKSESTÄ…

KIRJALLINEN KYSYMYS

Metsästysasetuksen 13§ tulkinnanvaraisuus karhunmetsästyksessä

Eduskunnan puhemiehelle

 

Metsästysasetuksen 13 §:ssä todetaan ”Karhua ei saa ajaa pesästä eikä ampua pesältä tai haaskalta taikka sellaiselta pellolta, jolta satoa ei ole korjattu. Karhun metsästyksessä ei myöskään saa käyttää apuna ravintoon liittyvää houkutinta.”

Pykälän ensimmäinen lause ”Karhua ei saa ajaa pesästä eikä ampua pesältä tai haaskalta taikka sellaiselta pellolta, jolta satoa ei ole korjattu”, on selkeä eikä sen määrittelemistä kielloista tule tulkintaa. Sen sijaan pykälän toinen lause ”Karhun metsästyksessä ei myöskään saa käyttää apuna ravintoon liittyvää houkutinta”, on erittäin epäselvä ja tulkinnanvarainen.

Karhu on tunnetusti lähes kaikkiruokainen, joten syksyllä vararavintoa tankkaava karhu syö lihaa, viljaa, marjoja ja sieniä. Karhu käy myös nuolemassa hirville asetettuja nuolukiviä.

Metsästäjiä ja myös metsästystä valvovia viranomaisia askarruttaa, millä tavalla määritellään karhun ravinto ja millä tavalla määritellään ravinnon käyttäminen apuna karhua metsästettäessä.

Onko asetuksen teksti tulkittava niin, että metsästäjä syyllistyy oikeuden vastaiseen tekoon vain, mikäli hän itse taikka joku hänen tietensä on tuonut taikka levittänyt maastoon ravintoa nimenomaisena tarkoituksenaan saada houkuteltua alueelle karhu metsästämistä varten?

Mikäli ravinnon käyttäminen houkuttimena tulkitaan laajemmassa mielessä, niin silloin saatetaan joutua pohtimaan ja jopa oikeudellisestikin arvioimaan sitä, onko metsästäjällä oikeutta metsästää karhua entuudestaan hyvänä marjapaikkana tuntemallaan alueella, koska karhut syksyllä tunnetusti oleilevat marjaisilla kankailla ruokailemassa.

Samanmoinen tulkinnanvarainen tilanne tulee myös silloin, kun karhu hakeutuu asutuksen piiriin ja käy syömässä maahan pudonneita omenia jonkun metsästäjän tiedossa olevan, asutun rakennuksen puutarhasta ja jos nimenomaan tälle karhulle on myönnetty kaatolupa sen perusteella että karhu liikuskelee ja jopa ruokailee asutuksen läheisyydessä ja jopa pihassa. Syyllistyykö tätä kyseistä karhua metsästävä henkilö asetuksen 13§:n rikkomiseen?

Esille on noussut myös tilanne jossa maanviljelijä vie omistamalleen maalle pilaantuneita kauran jyviä. Viljelijä kuljettaa jyvät traktorilla maastoon ja kippaa kuorman sinne. Viljelijä ei vie viljaa maastoon eläinten ruokkimis- taikka houkuttelemistarkoituksessa, vaan päästäkseen pilaantuneesta viljasta luonnollisella tavalla eroon.

Kun karhu käy ruokailemassa tällaisella viljakasalla ja se kaadetaan vaikkapa kilometrin etäisyydellä ruokailupaikasta, niin syyllistyykö karhun kaataja, joka ei ole ollut tietoinen viljakasan olemassa olosta eikä karhun siellä ruokailemisesta, oikeuden loukkaukseen kun hän on kaatanut viljakasalla ruokailleen karhun?

Koska karhujen määrä ja sitä mukaa karhujen metsästäminen lisääntyvät koko ajan, on karhuja metsästävien ja metsästystä valvovien viranomaisten mielestä syytä mitä pikimmin selkiyttää metsästysasetuksen 13§:n kohtaa ravinnon käyttämisestä houkuttimena karhun metsästyksessä.

Metsästäjien mielestä kaikkein yksinkertaisin olisi poistaa kyseinen maininta asetuksesta, sillä käytetäänhän ravintoa houkuttimena monia muita riistaeläimiä metsästettäessä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen millaisia tulkintavaikeuksia karhun metsästämiselle ja metsästyksen valvonnalle aiheuttaa metsästysasetus 13§:ssä mainittu kielto ravinnon käyttämisestä houkuttimena ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä että kyseistä asetuksen kohtaa muutetaan niin, että tulkintamahdollisuudet poistuvat?

 

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2013

Reijo Hongisto /ps

YHDESTOISTA………

 

……..Helmikuuta kirjaillaan myös muotoon 112.

Eletään valtakunnallista HÄTÄ päivää.

Hädästä ja hätätilanteista voisi kirjoitella monta tarinaa ja todennäköisesti ne kaikki olisivat erilaisia.

Numerosarja toimii koko EU:n alueella. Se on hyvä pitää mielessä.

On hyvä pitää mielessä myös se että jos itsellä menee hyvin, saattaa vieressä olla kaveri jolla menee huonosti. Voipi olla ihan hätä tilanne, vaikka ulkoisista merkeistä sitä ei voisi päätelläkään.

Kehon kieli ei välttämättä paljasta mitä ihmisen mielessä liikkuu. Puhe ja käytös kertovat jotain.

Jos huomaat että läheisesi ajatukset askaroivat turhan pienissä ympyröissä, eikä puheeseen mahdu kun yksi aihe, saattaa olla aihetta pistäytyä lääkärin vastaanotolla.

Jos läheisesi ei itse tiedosta tilaansa, voisit lähteä vaikka saattamaan. Kaikkein pahin tilanne on silloin, jos huomaat että jokin on vialla, mutta et ole huomaavinasi.

Sen pahempaa karhun palvelusta et voi kaverillesi tehdä.

Arjen kiire ja vauhti vievät mukanaan. Monilta menee työpaikka alta ja jos oikein huonosti käy, niin sen mukana sekoavat ajatuksetkin.

Erittäin surullisia uutisia kuullaan tuolta Amerikan suunnilta, jossa virastaan erotetun poliisin epäillään ryhtyneen kostotoimiin joiden seurauksena ainakin kolme ihmistä on menehtynyt.

YT neuvottelut, lomautukset ja irtisanomiset ovat myös meillä jokapäiväisiä uutisia. Monen henkinen jaksaminen on koetuksella.

Pidetään toisistamme huolta….jotta kenenkään ei tarvitse miekkaan tarttumalla hakea elämälleen oikeutusta.

Reijo

KIRJALLINEN KYSYMYS………….

Jätin tänään alla olevan kirjallisen kysymyksen.

Kirjoitin kysymyksen jo alkuviikosta.  Tänään on lehdissä ollut juttua siitä että pannoitetuilla karhuilla olisi ollut haavaumia pannan alla.

Odotellaan rauhassa ministerin vastausta.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Maasuurpedoille asennettujen seurantalaitteiden kantajalleen aiheuttamat vammat

Eduskunnan puhemiehelle

 

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on asentanut ainakin Karhuille ja susille radioseurantalaitteita.

Laitteen asentamiseksi eläin on ensin otettava kiinni ja tainnutettava. Kiinnioton yhteydessä joudutaan maastossa käyttämään myös moottorikäyttöisiä ajoneuvoja – moottorikelkkoja, mönkijöitä ja jopa helikoptereita.

Seurantalaitteet on integroitu eläimen kaulalle asennettavaan pantaan. Kansankielessä puhutaankin panta susista ja -karhuista.

Yleisen käsityksen mukaan villin eläimen kaulalle asennettava panta aiheuttaa kantajalleen haittaa. Haittoina pidetään sitä että ihminen ylipäätään ottaa kiinni villin ja luonnonvaraisen eläimen käyttäen apunaan jopa moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, nukuttaa eläimen ja vielä asentaa eläimen kaulalle pannan ja koska villin eläimen kaulassa olevaa pantaa, pannan kireyttä ja pannan alaista karvoitusta ja ihoa ei voida tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti, on mahdollista että panta hankaa eläimen ihon rikki. Kun rikki mennyt ihon kohta on pannan alla suojassa, ei eläin pääse raapimaan taikka nuolemaan rikkoutunutta kohtaa eikä sitä luonnollisella tavalla puhdistamaan.

Haavoilla olevaan ihokohtaan saattaa maaston epäpuhtauksista kerääntyä bakteereja, jotka tulehduttavat haavan.

Tulehduksen vaivaama ja heikentämä eläin ei kykene saalistamaan normaalilla tavalla ja saattaa tämän vuoksi hakeutua etsimään ravintoa jopa ihmisasumusten läheisyydestä. Tällainen eläin saattaa käyttäytyä aggressiivisesti etsiessään ravintoa taikka kohdatessaan muussa tilanteessa ihmisen.

Tulehdus saattaa pahimmassa tapauksessa jopa tappaa eläimen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen siitä kuinka monelle maasuurpedollemme on asennettu radioseurantalaite ja onko näistä seurantalaitteista aiheutunut eläimille tulehduksia taikka muuta haittaa, sekä onko hallituksen tiedossa että radioseurannassa olevat eläimet olisivat käyttäytyneet lajille epätyypillisesti kohdatessaan ihmisen?

 

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2013

Reijo Hongisto /ps

KYSELYTUNNISTA……..

……..Eilisestä eduskunnan kyselytunnista ryöpsähti runsaasti palautetta.

SUURI KIITOS siitä!

Kansalaiset olivat seuranneet kyselytuntia ja mitä ilmeisimmin pitäneet siitä, että Perussuomalaiset ottivat eduskunnan eräkerhon puheenjohtajan Pentti Oinosen johdolla suurpetoasian puheeksi.

Ministeri Koskinen vastasi kysymyksiimme.

Minä kysyin tietääkö ministeri Koskinen että tekeekö Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos maasuurpetojen siirtoistutuksia? Jos tekee, niin mitä tällaiset siirtoistutukset oikein maksavat meille veronmaksajille?

Ministeri vastasi että samaa asiaa on salissa kysytty aiemminkin ja vastaus on ollut että siirtoja ei tehdä.

Minä en kyseenalaista ministerin vastausta, mutta tiedän kehä kolmosen pohjoispuolisilla korpialueilla olevan ihmisiä jotka pohtivat että tiesikö ministeri varmaan mitä puhui.

Olen sanonut ja toistan vielä sanomani, että minä en voi hyväksyä sitä että tässä petoasiassa otetaan laki omiin käsiin.

Se ei ole oikein, eikä oikeutettua.

Paras tapa hoitaa petoasioita on se, että tilanne otetaan viranomaisten haltuun. Tätä painotettiin myös kyselytunnilla.

Petokantoja säädellään viranomaisten myöntämillä kaatoluvilla, eikä kukaan saa omin päin eikä omin luvin petoa kaataa, ellei kyseessä ole selkeä pakkotila.

Pakkotilassa joudutaan suurempaa oikeushyvää suojelemalla kohdistamaan torjuntatoimet pienempään oikeushyvään.

Kansankielellä sanottuna omaa taikka toisen fyysistä koskemattomuutta suojeltaessa saatetaan joutua jopa tappamaan päälle ryntäävä peto.

Viranomaisten tehtävä on kaatolupia antamalla säädellä suurpetokantamme sellaisiksi että kenenkään ei tarvitse ottaa oikeutta omiin käsiin, eikä myöskään pakkotilasäännöksiä jouduta soveltamaan.

Reijo

ARVOTON NÄYTELMÄ……

Eilistä eduskunnan puhemiehistön vaalia on kommentoitu kovasti.

Palautetta ja ”ohjeita” jatkotoimiin on tullut. Kaikki ohjeet eivät ole aivan painokelpoisia.

Keskustapuolueen ”oman” ehdokkaan asettamista kommentoitiin myös illan uutislähetyksissä.

Toimittaja ennakoi jonkinlaisen koston kierteen alkamista.

Toimittajan vision mukaan Perussuomalaiset kostaisivat keskustan eduskuntaryhmälle edustaja Kiviniemen ”kilpailuttamisen” edustaja Joutsenlahden rinnalla.

Koston paikka voisi olla siinä, että joku Perussuomalaisista edustajista vaatisi edustaja Kaikkosen luottamuksen mittauttamista eduskunnassa.

Tällaisen manooverin voi tehdä yksikin kansanedustaja.

Jos Kaikkosen luottamusta mitattaisiin, saattaisi toimittajan arvelun mukaan seuraavina olla vuorossa myös muita edustajia.

Koston kierre olisi valmis ja tietenkin toimittajilla jutun juurta.

Annan täyden tunnustukseni muiden eduskuntaryhmien jäsenille, sillä he eivät lähteneet muuttamaan jo vakiintunutta käytäntöä ja tehtyä herrasmies sopimusta.

He äänestivät pääsääntöisesti vaalissa kuten vaalissa oli sovittu äänestettävän.

Kolmen suurimman puolueen edustajia puhemiehistöön.

Timo Soini luonnehti keskustan eduskuntaryhmän manööveriä luokattomaksi näytelmäksi.

Mielestäni se oli osuvasti sanottu.

Toivon että näytelmä näyteltiin loppuun jo eilen. Minä en kaipaa siihen jatko-osia.

On pystyttävä katsomaan tällaisten asioiden yli, jotta ei itse sortuisi vastaaviin. Tarkoitan toimittajan ennakoiman koston kierteen avaamista.

Jos joku tekee Sinua kohtaan väärin ja halpamaisesti – nyrkkeilytermiä käyttäen ”lyö vyön alle” – ei ole oikein ja urheilijamaista käytöstä vastata samalla mitalla.

Ihmisyyden mitta on siinä, että ei sorru toimittajan ennakoimaan kostamiseen.

Hyvän itsetunnon omaava ja itseään kunnioittava ihminen katsoo loukkauksen yli, eikä vastaa samalla mitalla.

Reijo

 

KEVÄTISTUNTOKAUSI……..

…….Avattiin tänään.

Puhemiehet valittiin perinteiseen tapaan äänestämällä.

Puhemieskolmikosta oli sovittu ennakkoon suurimpien puolueiden kesken.

Puhemiehen nuija SDP:n edustajalle. 1. Varapuhemiehen nuija Kokoomuksen edustajalle ja 2. Varapuhemiehen nuija Perussuomalaiselle edustajalle.

Samalla kolmikolla on puhetta johdettu myös edellisillä istuntokausilla.

Suomen Keskusta yritti sekottaa pakkaa äänestämällä puhemiehistöön omaa ehdokastaan.

Keskustan tarkoituksena oli viedä 2. varapuhemiehen paikka Perussuomalaiselta edustajalta.

Keskustan yritystä hämmästeltiin, koska puolueen toiminta poikkesi vakiintuneesta käytännöstä. Viimeksi vastaavanlaista tempausta on yritetty sumuisella – 60 luvulla.

Perussuomalainen ehdokas edustaja Joutsenlahti sai 114 ääntä ja Keskustan ehdokas edustaja Kiviniemi 49.

Numerot kertoivat sen että useimmat eivät halunneet muuttaa vakiintunutta käytäntöä.

Huomenna istuntokausi avataan juhlavammin.

Keskiviikkona jatketaan sitten jo lukujärjestyksen mukaan. Ohjelmassa ovat valiokunnat ja täysistunto.

Kevät tuo saliin monta lakimuutosta.

Toivotaan että osaamme viilata sellaisia pykäliä joita mahdollisimman monen on helppoa noudattaa.

Reijo

SANANVAPAUDESTA…..

……Muutama sana.

Jyväskylän tapahtumista on uutisoitu ja mielestäni aivan aiheesta.

Puukkohippasille ei ole syytä lähteä, vaikka tilaisuuden luonne ja sanoma ei miellyttäisikään.

Myös muunlaisen väkivallan käyttö, taikka sillä uhkaaminen, on jyrkästi tuomittava.

Sananvapautta ei voida väkivallalla tukahduttaa.

Tätä mieltä oli käsittääkseni myös pääministeri Katainen.

Olen pääministerin kanssa täsmälleen samaa mieltä.

Kun sananvapaudesta nyt puhutaan, niin mitä se sananvapaus sitten on?

Mitä se tarkoittaa?

Saako kuka tahansa sanoa kenestä tahansa ihan mitä vaan ja puolustella sanomisiaan sananvapaudella?

Minun mielestäni ei saa. Sinä voit olla eri mieltä – siihen Sinulla on oikeus ja vapaus.

Jos työntekijä juo illalla hilpeänä kaljaa ja on seuraavana aamuna kalpeana hiljaa poissa työpaikaltaan, niin minun mielestäni työnantaja ei saa nimitellä häntä millään tavalla. Ei ainakaan alkoholistiksi. Sinä voit olla eri mieltä.

Minun mielestäni voi korkeintaan sanoa että älä hyvä mies vaan tee tätä toista kertaa.

Hyväksi mieheksi nimittelemistä ei taideta kovin pahana pitää.

Jotta en syyllistyisi sukupuoliseen syrjintään niin on syytä mainita, että miehen tilalla voidaan yhtä hyvin käyttää sanaa nainen.

Leiditkin osaavat törpötellä.

Palataampa pääministeri Kataiseen ja valtioneuvoston eduskunnalle antamaan Sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan. (Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 2012).

Selonteon sivun 99 alalaidassa olevassa kappaleessa lukee näin:

”Viestintäviraston lyhytaikaiseen enintään kolme kuukautta kestävään toimintaan tarkoitetun tai toimiluvasta kokonaan vapautetun taajuuksien käytön tulisi nykyistä selkeämmin erottua vakinaiseen radiotoimintaan varattujen taajuuksien käytöstä. Lyhytaikaiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käyttötarkoitusta selkeytetään siten, että kaupallisen viestinnän harjoittaminen ei ole sallittua harjoitettaessa radiotoimintaa lyhytaikaisella toimiluvalla”

Että näin!

Pohdiskelen mielessäni että missä on sananvapaus?

Minun mielestäni kaupalliset tiedotteet ovat osa vapaata tiedonvälitystä ja kuuluvat selkeästi sananvapauden piiriin?

Jos lyhytaikaisella toimiluvalla toimivan radion taajuudella kuuluu kaupallinen tiedote: ”Huollata autosi Aatamin autokorjaamossa – nyt pakoputken vaihtotyö vain kympin”

Millä oikeudella tällainen tiedote kielletään?

Mitä eroa on Aatamin autokorjaamon kaupallisella tiedotteella luetaampa se kolme kuukautta, taikka kolme vuotta kestävän toimiluvan taajuuksilta?

Minun mielestäni ei mitään eroa. Sinä voit tässäkin olla eri mieltä – siihenkin Sinulla on oikeus.

Minä tulkitsen lyhytkestoisten toimilupien kaupallisten viestien kieltämisen selkeäksi sananvapauden rajoittamiseksi.

Kun pääministeri kerran puolustaa ansiokkaasti sananvapautta, niin on erinomaisen mielenkiintoista nähdä mitä mieltä Hänen hallituksensa ministeri on kaupallisen viestinnän harjoittamisesta lyhytaikaisella toimiluvalla.

Rajoitetaanko Suomessa sittenkin sananvapautta valikoidusti?

Toivottavasti ei rajoiteta.

Reijo

 

KARHUN KOURISSA……..

Päivällä uutisoitiin metsästäjän joutuneen karhun kynsiin ja hampaisiin.

Karhu on kuollut ja poliisi tutkii tapausta.

Tähän vuodenaikaan karhun kohtaaminen on aika harvinaista, mutta näemmä ei mahdotonta.

Karhut lepäilevät horroksessa talvipesissään. Aika harva meistä pesien paikat tietää.

Kun satunnainen retkeilijä taikka metsämies hiihtää, lumikenkäilee taikka muuten vaan tarpoo outoon kumpuun ja joko hän itse taikka hänen mukanaan olleet koirat onnistuvat herättämään horroksessa olevan kontion, niin piirileikki on valmis ja sen koreokrafia saatta olla aikalailla arvaamatonta.

Jos kaikki osapuolet pinkovat eri suuntiin, on asia kunnossa.

Jos kontio tulee päälle, on tiedossa aikamoisia ongelmia.

Jos kontion kynsistä selviää lääkärin reisulla, on syytä laittaa kiittimensä ristiin ja kiitellä elämässä saatua jatkoaikaa.

Minä en ole juristi, joten minun sanomisiani ei kenenkään pidä ottaa kirjaimellisesti.

Sellainen näppituntuma minulla kuitenkin on että ihmisellä on oikeus puolustautua.

Puolustautumistapoja on periaatteessa kaksi.

Hätävarjelu- ja pakkotila säännökset.

Monille ovat tuttuja sanat: ” Puolustaakseen itseään tai toista, omaansa tai toisen omaa, jo aloitettua taikka välittömästi uhkaavaa oikeudetonta hyökkäystä kohtaan”……..

Puhutaan hätävarjelusäännöksestä silloin kun uhka taikka hyökkäys tulee ihmisen taholta.

Kun päälle karkaa eläin taikka uhkaa muu luonnon voima, käytetään oikeuttamisperusteena pakkotila säännöksiä.

Esimerkkinä vaikkapa se että henkilö X putoaa jään läpi veteen ja hänen vaatteensa kastuvat. X keinottelee itsensä jäälle ja raahautuu vaatteet jäätyen lähimpään saareen jossa on lukittu kesämökki.  X kilauttaa mökin ulko-oven lasin rikki, avaa syntyneestä aukosta ulko-oven, menee sisälle mökkiin, sytyttää takkaan tulen ja näin hän onnistuu estämään oman paleltumiskuolemansa.

Henkilö X teki oikeudenvastaisen teon rikkomalla toisen mökistä ikkunan ja sytyttämällä mökin takkaan tulen.

Rikos on tehty, mutta tehdyn rikoksen vastapainona on jäätymiskuolemalta pelastuminen.

Poliisi tutkii mökkiin murtautumisen ihan samalla tavalla kun ilman lupaa tapahtuneen karhun lopettamisenkin.

Mikäli tutkimuksissa osoitetaan, että molemmissa tapauksissa tehdyllä oikeudenloukkauksella kyettiin estämään kuolema, joudutaan pohtimaan että onko käsillä niin sanottu oikeuttamisperuste, eli pakkotila.

Jos todetaan että muilla keinoilla ihmishenki olisi menetetty, on olemassa mahdollisuus että syyte jätetään nostamatta.

Syyttäjä viimekädessä päättää nostaako syytteen vai tekeekö syyttämättäjättämispäätöksen. Jos syyte nostaan, niin oikeus arvioi tapauksen jatkossa. Poliisin on kuitenkin suoritettava esitutkinta jotta syyttäjällä ja oikeudella on tiedossa miten asia on edennyt, ilman esitutkintaa syyttäjä ja oikeus eivät voi ratkaisujaan tehdä.

Mitä enemmän kontioita lepäilee talvipesissä, sitä suurempi mahdollisuus on törmätä pesään.

Tasapuolisuuden ja myös huumorinkin nimissä on syytä todeta, että joka kevät varoitellaan liikumasta heikoilla jäillä. Siitä huolimatta jääpeitteissä on kairanreikiä suurempia avantoja, joten joku aina mulahtaa…

Karhun talvipesään voi törmätä vaikkapa satunnainen moottorikelkkailija, hiihtelijä taikka ihan kuka tahansa.

Hyvin harvalla on mukanaan puolustautumiseen soveltuva väline.

Jos ei voi puolustautua, saattaa jälki sitten olla melko rumaa.

Ihan heinäntekojärjellä päättelen, että mitä enemmän ihmisiä luonnossa liikkuu ja mitä enemmän luonnossa on petoeläimiä, sitä suurempi on törmäämisen mahdollisuus ja sitä kautta myös vahingon mahdollisuus.

Törmäyksien välttämiseksi me joudumme vähentämään jompaa kumpaa osapuolta.

Joko luonnossa liikkuvia ihmisiä taikka ihmisen terveydelle vaarallisia eläimiä.

Kumman puolelle Sinun vaakasi kallistuu

Kysyy Reijo